Hyppää pääsisältöön

Metsätalouden tutkinto-ohjelma, päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Metsien asiantuntijaksi

TAMKin metsätalouden tutkinto-ohjelmasta saat valmiudet monenlaisiin metsäalan asiantuntija- ja esihenkilötehtäviin.

Koulutustyyppi

AMK-tutkinto

Tutkintonimike

Metsätalousinsinööri (AMK)

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Opiskelumuoto

Päivätoteutus

Opintojen aikana saat monipuolisen kuvan metsistä ekosysteeminä ja uusiutuvana luonnonvarana. Koulutuksen aikana:

  • opit suunnittelemaan ja toteuttamaan metsien ja metsäluonnon hoitoa
  • perehdyt puunhankinnan osa-alueisiin
  • perehdyt metsävaratiedon hyödyntämiseen
  • opit toimimaan vuorovaikutuksessa metsänomistajien kanssa

TAMKin metsäopinnot tekevät sinusta myös osaajan niin metsien mittauksen, arvioinnin ja metsäsuunnittelun kuin paikkatiedon hyödyntämisen saralla.  Henkilökohtainen opintosuunnitelma mahdollistaa sen, että voit muokata omaa tutkintoasi omien tavoitteidesi mukaisesti.

Käytännön tekeminen korostuu opinnoissamme ja kampuksen lisäksi opiskelemme paljon maastossa. Opintoihin kuuluu runsaasti pienryhmätyöskentelyä, mikä kehittää muun muassa viestinnän ja vuorovaikutuksen taitojasi. TAMKista valmistuneet metsätalousinsinöörit tunnetaankin työelämässä metsätalousosaamisensa lisäksi vuorovaikutustaitoisina tiimityöskentelijöinä.

Metsäalalla työskentely tarjoaa hyvin paljon erilaisia toimenkuvia, joista useita ei ymmärrä ajatella ennen kuin itse työskentelee alalla. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että työpaikkoja on ympäri Suomea ja ulkomaille haluaville TAMKin opinnot vaihto-opiskelumahdollisuuksineen tarjoavat hyvän pohjan myös kansainvälisemmälle uralle.

Laadin tänä kesänä Kangasalla järjestettävän Jukolan viestin luontoselvityksen. Selvityksessä kerrotaan muun muassa, minkälaisia luontoarvoja kilpailualueelta löytyy, ja kuinka ne on huomioitu tapahtumaa järjestettäessä.

Meillä otetaan entistä voimakkaammin mukaan opiskeluun hiilensidonta-asiat ja Suomen metsien merkitys hiilensidonnassa. Erirakenteisten metsien kasvatus on omana opintojaksonaan. Se kuvastaa sitä, miten metsänhoidon ajattelu muuttuu ja mitä vaihtoehtoja tarjotaan.

Kaipaatko lisää tietoa?

Lue tarkemmat tiedot tutkinnon sisällöistä, rakenteesta ja valintaperusteista Opintopolusta (linkki yllä ja alla). Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä Lehtori Ari Vanamo, ari.vanamo(at)tuni.fi. Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin.