Hyppää pääsisältöön

Tuomas Korhonen: Viestiä viedään luontoa kunnioittaen

Julkaistu 6.6.2019
,
päivitetty 7.7.2022
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tuomas Korhonen_opiskelijatarina
Metsätalousinsinööri (AMK) Tuomas Korhonen selvitti opinnäytetyössään Jukolan viestin luontovaikutuksia.

Kuka olet?

Tuomas Korhonen, 23. Valmistuin metsätalousinsinööriksi TAMKista toukokuussa 2019. Olen kotoisin Jyväskylästä.

Mikä on opinnäytetyösi aihe?

Aiheeni on ”Suuren suunnistustapahtuman luontovaikutukset ja niiden huomiointi sekä suunnistuksen ja metsänhoidon yhteensovittaminen". Laadin tänä kesänä Kangasalla järjestettävän Jukolan viestin luontoselvityksen. Selvityksessä kerrotaan muun muassa, minkälaisia luontoarvoja kilpailualueelta löytyy, ja kuinka ne on huomioitu tapahtumaa järjestettäessä. Entä kuinka maanomistajat ja heidän omistamansa metsäkiinteistöt on huomioitu.

Millaisia tuloksia odotat?

Työni tulokset paljastuvat selkeästi vasta Jukolan viestin päätyttyä, kun pääsen tutkailemaan kymmenien tuhansien kisavieraiden maastoon jättämiä jälkiä sekä viestin aikana tehtyjä havaintoja. Toivon, että tapahtuman suunnittelulla pystytään minimoimaan negatiiviset luontovaikutukset.

Kaikkia luontovaikutuksia on vaikea tietää ja ennakoida. Aiheeni vaati lähestymistä avoimin mielin, jotta mahdollisimman moni asia tulisi huomioitua.

Mistä sait inspiraation aiheeseesi?

Opettajamme tarjosi aihetta meille metsätalouden opiskelijoille ja tartuin välittömästi siihen, sen verran mielenkiintoiselta aihe kuulosti. Olen kiinnostunut metsien monipuolisesta käytöstä sekä sen huomioinnista metsänhoidossa. Liikunnallisena kaverina tykkään myös, kun aihe liittyy luontoliikuntaan.

Miten opinnäytetyötäsi hyödynnetään?

Jukolan viestistä laaditaan joka vuosi luontoselvitys. Siinä esitellään kilpailualueen luontoa ja luontoarvojen huomioimista tapahtuman suunnittelussa. Opinnäytetyöni kokoaa yhteen aikaisemmin tutkittua tietoa aiheen tiimoilta kirjallisuuskatsauksen tavoin sekä esittelee, miten Kangasalla toimitaan aikaisempaa tietoa hyödyntäen. Tarkoituksena on, että tulevien Jukolan viestien järjestäjät saisivat vinkkejä etenkin metsänhoidollisten asioiden huomiointiin, jotta suunnistajat pääsisivät liikkumaan mukavassa maastossa eikä maanomistajien tarvitsisi murehtia suunnistustapahtumasta aiheutuvia metsätalouden vahinkoja.

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

Työpaikka varmistui onneksi jo helmikuussa, joten aloitan työn koulutustani vastaavassa tehtävässä Tampereella. Mielessäni kutkuttaa ajatus opettajan hommista, joten täytyy harkita, josko mieli tekisi opiskella lähiaikoina vielä lisää.

Tuomas Korhosen opinnäytetyö: Suuren suunnistustapahtuman luontovaikutukset sekä suunnistuksen ja metsätalouden yhteensovittaminen: Jukolan viesti Kangasalla 2019 (Theseus)

Kuva: Saara Lehtonen