Kamera
Tutkinto-ohjelma

Media-alan tutkinto-ohjelma

Kamera

Liikkuvan kuvan ammattilaiseksi

Media-alan opinnoista avaimet audiovisuaalisen viestinnän ja tekniikan hallintaan.

Media-alan tutkinto-ohjelma antaa sinulle eväät audiovisuaalisen alan sisällöllisiin, taiteellisiin ja tuotannollisiin tehtäviin. Valmistuttuasi osaat ideoida, käsikirjoittaa, organisoida ja tuottaa kiinnostavia mediasisältöjä eri tarpeisiin. Hallitset audiovisuaalisen alan ilmaisun ja työprosessit, tarinankerronnan sekä alan keskeiset tekniset ja viestinnälliset työkalut.

Opinnot sisältävät elokuva- ja televisiotyötä, dramaturgiaa sekä fiktio-, dokumentti- ja markkinointiviestintäprojekteja. Voit hakea joko audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun polulle (kuvaus ja valaisu, leikkaus, äänisuunnittelu) tai luovan sisällöntuotannon polulle (käsikirjoittaminen ja tuottaminen). Valmistuttuasi voit työllistyä elokuva-, tv- ja media-alan tuotantoihin, yritys- ja markkinointiviestinnän tehtäviin tai toimia luovan alan yrittäjänä. Opetus järjestetään Mediapoliksen toimipisteessä.

Tutkintonimike

Medianomi (AMK)

Koulutustyyppi

Ammattikorkeakoulututkinto

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

TAMK Mediapolis

Opiskelumuoto

Päiväopinnot

Osaamistavoitteet

TAMKin median tutkinto-ohjelma antaa valmiudet erityisesti audiovisuaalisen median taiteellisiin ja tuotannollisiin tehtäviin. Lisäksi koulutus valmentaa monipuolisesti viestintätaitoihin, tiimityöhön, projektinhallintaan, asiakastyöhön ja alan yrittäjyyteen.

Valmistuttuasi osaat ideoida, käsikirjoittaa, organisoida ja tuottaa kiinnostavia mediasisältöjä eri tarpeisiin. Hallitset audiovisuaalisen ilmaisun ja työprosessit, tarinankerronnan sekä alan keskeiset viestinnälliset työkalut. Osaat toimia itsenäisesti ja vastuullisesti työryhmän jäsenenä, johtaa tiimiä ja osallistua kansainväliseen toimintaan.

Media-alan koulutusta annetaan Mediapoliksen kampuksella, jonka teknologia ja yhteistyöverkostot luovat ainutlaatuiset puitteet opiskelulle. (Lue lisää osoitteessa mediapolis.fi.)

 

Lisätietoja opetuskielistä

Opetuskielenä on suomi. Osa opetuksesta voidaan kuitenkin järjestää yhteiskursseina Mediapoliksen englanninkielisen Media and Arts -koulutuksen kanssa tai kansainvälisten workshop-kurssien muodossa.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelman keskeisiä sisältöjä ovat

 • AV-tuotannon työroolit ja työprosessit

 • elokuvailmaisu ja dramaturgia
 • dokumenttielokuva
 • televisiotuotannot – yksikameratekniikka, monikameratyö ja streemaus
 • luova tuottaminen
 • käsikirjoittaminen
 • kuvailmaisu ja kuvadramaturgia
 • leikkausilmaisu ja -ohjelmistot
 • äänisuunnittelu, kenttä-äänitys ja jälkiäänitys
 • asiakas- ja tilausprojektit
 • AV-alan liiketoiminta ja yrittäjyys
 • työharjoittelu
 • tutkimusmenetelmät ja opinnäytetyö

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Voit hakea joko audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuuntaan (kuvaus ja valaisu, leikkaus, äänisuunnittelu) tai luovan sisällöntuotannon opintosuuntaan (käsikirjoittaminen ja tuottaminen).

Mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja tai opintojemme sisältöjen mukaista työssä hankittua osaamista, sinulla on mahdollisuus henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimiseen opinto-ohjaajan kanssa. Valitsemalla projekteja ja muiden koulutusten kursseja voit syventää osaamistasi myös muilla kuin oman opintosuuntasi alueilla.

Opintojen maksullisuus

Opinnot ovat maksuttomia. Maksuja voi kuitenkin liittyä esimerkiksi kulunvalvonnan käytössä olevien e-avaimien panttimaksuihin, lyhyiden ulkomaanvaihtojen omavastuuosuuteen tai kirjaston myöhästymismaksuihin.

Opintojen rakenne

Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja se on tarkoitus suorittaa 4 vuodessa. Tutkinto koostuu seuraavista osista: perusopinnot ja ammattiopinnot (180 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Keskeisin työtapa on projektioppiminen. Kun opinnot etenevät, yhä suurempi osa projekteista toteutetaan yhteistyössä ulkopuolisen asiakkaan tai yhteistyökumppanin kanssa. Opintoihin kuuluu myös luentoja, verkko-opiskelua, ammattilaisten ohjaamia työpajoja, kirjallisia tehtäviä, uraohjausta sekä yhteensä noin viiden kuukauden harjoittelujaksot.

Tutkintoon voi liittää myös esimerkiksi muiden korkeakoulujen tai Mediapoliksen englanninkielisen Media & Arts -ohjelman opintoja.

Opinnot etenevät seuraavien vuositeemojen mukaisesti.

1. vuosi: Audiovisuaalinen kerronta ja projektitaidot. Tunnet elokuvailmaisun ja -tekniikan sekä tarinankerronnan perusteet, alan ammattiroolit ja työprosessien etenemisen. Perehdyt media-alan talouteen, projektitoimintaan ja tiimityöskentelyyn ja aloitat urasuunnittelun.

2. vuosi: Televisiopalvelut ja ammatillinen kasvu. Osallistut TV- ja videotuotantojen ideointiin ja toteuttamiseen. Syvennät media-alan sisällöntuotantoon ja liittyvää osaamistasi oman opintosuuntasi mukaisesti. Pystyt toimimaan ammattituotannoissa harjoittelijana.

3. vuosi: Dramaturgia, ilmaisu ja asiakasprojektit. Syvennät AV-ilmaisun ja dramaturgian osaamistasi. Opit asiakasprojektien tuotantoa, markkinointiviestintää ja tuotekehitystä sekä kehität viestintätaitojasi. Teet työharjoittelua tai halutessasi vaihto-opiskelua ulkomailla.

4. vuosi: Asiantuntijataidot ja opinnäyte. Kehität asiantuntemustasi, tutkimusmetodien tuntemustasi ja työelämätaitojasi. Suunnittelet ja toteutat opinnäytteen yksin tai työryhmässä.

Lue lisää opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä (15 op) on aina aihetta tutkiva kirjallinen osuus sekä yleensä myös projektiosa. Opinnäyteprojekti voi olla esim. elokuva- tai TV-tuotanto tai muu audiovisuaalinen tuote, asiakasprojekti, kehityshanke tai tutkimus. Opinnäytetyön projektiosuus on usein kahden tai useamman opiskelijan yhteistyötä. Myös opinnäytteen kirjallinen osuus voi olla yhteisprojekti.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit työllistyä elokuva-, TV- ja media-alan tuotantoihin, yritys- ja markkinointiviestinnän tehtäviin tai toimia luovan alan yrittäjänä.

Pätevyys

Medianomi (AMK) -tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason (BA) korkeakoulututkinto. Tutkinto vastaa sekä suomalaista että eurooppalaista korkeakoulututkintojen viitekehystä ja osaamisen kriteereitä (NQF ja EQF, taso 6).

Kansainvälistyminen

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi vaihto-opiskeluna ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme. Myös harjoittelu voi tapahtua ulkomailla. Muita keinoja vahvistaa kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden tuutorointi, englanninkieliset opintojaksot ja Mediapoliksen kansainvälisen viikon workshopit.

TAMKin media-alan tutkinto-ohjelma on maailman elokuvakoulujen yhteisjärjestön CILECTin täysjäsen ja osallistumme vuosittain muun muassa järjestön opiskelijaelokuvakilpailuun. Koulutuksessa tuotetut lyhytelokuvat osallistuvat myös lukuisten kansainvälisten elokuvafestivaalien kilpailusarjoihin. Opiskelijaelokuviamme osa on myyty myös kansainväliseen TV-levitykseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Toimimme läheisessä yhteistyössä TAMKin muun kulttuurialan opetuksen sekä muiden koulutusalojen kanssa yhteisissä projekteissa ja kehityshankkeissa. Lisäksi teemme yhteistyötä muiden korkeakoulujen sekä kulttuurialan järjestöjen ja yritysten kanssa. Voit suorittaa opintoja muissa korkeakouluissa sekä ammattikorkeakouluissa mm. verkko-opintotarjonnan kautta.

Asiakasprojekteja tehdään runsaasti paikallisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Harjoittelupaikkoja opiskelijat ovat löytäneet Tampereen lisäksi esimerkiksi Helsingistä, Espanjasta ja Irlannista. Mediapolis-kampuksella opiskelijat toimivat yhteistyössä Yleisradion ja muiden media-alan yritysten sekä toisen asteen (Tredu) av-koulutuksen kanssa.

 

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimus- ja kehitystoimintamme painopiste on median ammattikentän käytäntöjä kehittävissä hankkeissa sekä työllistymistä tukevissa hankkeissa. Voimme olla mukana sekä uusien teknisten ratkaisujen että uusien sisällöllisten, dramaturgisten ja kaupallisten ideoiden kehittämisessä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Medianomi (AMK) -tutkinto antaa sinulle valmiudet alan jatko-opiskeluun (ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisterikoulutus). Voit hakeutua suorittamaan YAMK-tutkintoa, kun sinulle on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta medianomin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tyypillisimmät jatko-opiskelupaikat TAMKin medianomin tutkinnon jälkeen ovat olleet YAMK-tutkintojen ohella Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitos, Tampereen yliopisto sekä ulkomaiset elokuva- ja tv-alan yliopistot.

Alta löydät tähän koulutukseen liittyvät hakuväylät ja valintaperusteet. Perehdythän sinulle soveltuvan hakukohteen valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemista. Mahdollisen siirtohaun ja/tai avoimen väylän haun valintaperusteet julkaistaan keväällä 2019.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemiseen tai valintaperusteisiin liittyen, voit ottaa yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin. Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä koulutuspäällikkö Pertti Näräseen, pertti.naranen(at)tamk.fi. 

 

Hae yhteishaussa
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2019
Hakuaika II 20.3.- 3.4.2019 klo 15:00

Valinta valintakokeen perusteella. Karsiva ennakkotehtävä on palautettava hakuaikana.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelmaan on yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin. Lisätietoja sivulla Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon.

Aloituspaikkamäärä

Tutkinto-ohjelmaan valitaan 42 opiskelijaa. Ensikertalaisille varataan 75 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Valintaperusteet

Hakukohde ja aloituspaikat 

Hakukohde Aloituspaikat
Medianomi (AMK), päivätoteutus 42

Ensikertalaisille varataan 75 % aloituspaikoista. Löydät lisätietoja ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta: Ensikertalaiskiintiö.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat palauttavat ensin etukäteisnäytön, jonka perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Lopullinen opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella seuraavasti:

Valintakoe

100 pistettä

Valintakokeesta voit saada enintään 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 50 pistettä voidaksesi tulla valituksia.

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. hakutoivejärjestys
 2. arvonta

Valintakoe

Valintakoe pidetään 21.-22.5.2019 kello 9.00-18.00 (kaksipäiväinen koe). Valintakokeeseen kutsutaan etukäteisnäytön perusteella. Jos etukäteisnäyttösi hyväksytään, sinut kutsutaan valintakokeeseen. Kutsut lähetetään noin viikkoa ennen valintakoetta sähköpostitse. Jos pisteesi eivät riitä valintakokeeseen kutsumiseen saat myös tästä tiedon sähköpostiisi. Jos et saa mitään viestiä, ota yhteyttä TAMKin hakijapalveluihin ennen valintakoepäivää.

Kaksipäiväisessä kokeessa arvioidaan hakijoiden opiskelu- ja oppimisvalmiuksia, ideointikykyä, sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja, visuaalista- ja luovaa ongelmanratkaisukykyä, dramaturgian tajua, esiintymistilanteen hallintaa, paineensietokykyä, suomen kielen taitoa ja ilmaisua.

Kokeesta voi saada yhteensä enimmillään 100 pistettä. Kokeen jokainen osio on suoritettava hyväksytysti ja siitä on saatava vähintään 50 pistettä, jotta voit tulla valituksi.

Valintakoeyhteistyö

TAMK ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. TAMK ei hyväksy muualla suoritettua valintakoetta eikä TAMKissa suoritettua valintakoetulosta anneta muihin ammattikorkeakouluihin.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Ennakkotehtävä

Hakiessasi TAMKin media-alan tutkinto-ohjelmaan tulee sinun toimittaa etukäteisnäyttö tehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 3.4.2019 kello 15.00 mennessä. Etukäteisnäytön ohjeet julkaistaan helmikuussa 2019. Näyttö arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty/palauttamatta. Etukäteisnäyttö ei vaikuta lopullisen valinnan pisteisiin. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat.

Etukäteisnäyttö sisältää erilaisia kirjallisia ja visuaalisia tehtäviä. Etukäteisnäytöllä arvioidaan motivaatiota, edellytyksiä media-alan korkeakouluopiskeluun, kirjallista ilmaisua, elokuvallista, tarinallista ja kuvallista ajattelua sekä itsereflektiota. Sinun tulee tehdä joko

 1. audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuunnan tai
 2. luovan sisällöntuotannon opintosuunnan tehtävät

Voit palauttaa vain valitsemasi opintosuunnan tehtävät, ei molempia.

Huomaathan, että sinun tulee palauttaa yhteishaun hakulomake Opintopolussa, etukäteisnäytön tehtävät sekä TAMKin e-lomake sähköisesti 3.4.2019 kello 15.00 mennessä!

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa. Lisätietoja erityisjärjestelyistä.

Hakumenettely

Lisätietoja hakemisesta saat sivulta Näin haet yhteishaussa

Liitteet

Etukäteisnäyttö

Etukäteisnäyttö tulee palauttaa tehtävässä annettujen ohjeiden mukaisesti 3.4.2019 kello 15.00 mennessä. Etukäteisnäytön ohjeet julkaistaan helmikuussa 2019.

Hakemusliitteet

Jos todistat hakukelpoisuutesi jollakin seuraavista, todistuskopioiden tulee olla ladattuna hakulomakkeelle 10.4.2019 kello 15.00 mennessä:

 • Kopio ennen vuotta 1990 suoritetusta ylioppilastutkinnosta
 • Kopio ulkomaisesta tutkintotodistuksesta sekä kopio ulkomaisen tutkintotodistuksen virallisesta käännöksestä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, jos todistusta ei ole kirjoitettu yhdellä näistä kielistä
 • Kopio European Baccalaureate Diplomasta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio International Baccalaureate Diplomasta (IB Certificate ei riitä) tai ennakkoarvio (predicted grades tai vastaava) 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • Kopio Reifeprüfung- tai DIA-todistuksesta tai ennakkoarvio 2019 valmistuvasta tutkinnosta
 • mahdollisesta pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös

Katso tarkemmat tiedot liitteiden toimittamisesta: Liitteet yhteishaussa

Opiskelemaan valittujen todistuskopiot

Jos tulet valituksi TAMKiin, toimita haussa käyttämiesi koulutodistusten kopiot TAMKin hakijapalveluihin 8.7.2019 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei tarvitse lähettää kopiota. Suomalaisesta ammatillisesta tutkinnosta sen sijaan tulee toimittaa todistuskopio.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes TAMK on tarkistanut valinnan perusteena olevat todistukset. Kopioiden lisäksi TAMK tarkistaa valituksi tulleiden alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa. TAMK voi purkaa valinnan, jos et toimita todistuksia määräajassa tai jos olet antanut virheellisiä, valintaan vaikuttavia tietoja.

Katso tarkemmat tiedot: Näin otat opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Oma Opintopolussa viimeistään 28.6.2019. Voit tarkistaa tilanteesi kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje. Jos tulet valituksi TAMKiin, saat lisäksi sähköpostilla tiedon ja toimintaohjeet.

Jos sinulla on kysyttävää valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Kun saat opiskelupaikan,

 • saat tiedon paikasta sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut hakulomakkeella.
 • löydät omat valintatietosi myös Oma Opintopolusta
 • ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolussa ja ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.
 • lähetä kopiot haussa käyttämistäsi todistuksista hakijapalveluihin saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 • tutustu uuden opiskelijan sivuihin.

Varasijavalinta

Varasijalla olevia hyväksytään koulutukseen järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Etukäteen on mahdotonta tietää, kuinka monta hakijaa tullaan hyväksymään varasijalta. Paikkoja vapautuu esimerkiksi silloin, kun aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi ylempiin hakutoiveisiinsa tai eivät ota saamaansa opiskelupaikkaa vastaan. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta saat tiedon sähköpostitse hakulomakkeella ilmoittamaasi osoitteeseen, joten muista seurata sähköpostiasi.

Varasijavalinta päättyy viimeistään 31.7. Mikäli ryhmä saadaan täyteen ennen sitä, eikä uusia hakijoita enää valita varasijoilta, varasijat voidaan perua.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Valintakokeen tai ennakkotehtävän kokonaispisteistä ole ensin yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin: hakijapalvelut.tamk@tuni.fi.

Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta eli yhteishaussa viimeistään 12.7.2019 kello 15.00.

Lisätietoja tulosten julkaisusta ja oikaisumenettelystä.