Avoimet korkeakouluopinnot

Tervetuloa avoimeen! Meillä voit opiskella korkeakoulututkintojen osia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avointa opetusta järjestävät sekä Tampereen yliopisto että Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kaipaatko kesäksi uutta ajateltavaa?

Avoin on ratkaisu!

Tarjoamme mielenkiintoisia kursseja myös kesällä. Monella kesäkurssilla opiskelu tapahtuu kokonaan etänä, joten voit opiskella vaikka laiturilla istuen! Tarkistathan kuitenkin toteutustavat kunkin kurssin kohdalta erikseen.

Tutustu avoimen kesäopintoihin

Tutustu avoimen koko tarjontaan

Opetustarjontamme koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen yksittäisistä opintojaksoista tai opintokokonaisuuksista. Opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat vahvistaa ammatillista osaamistasi, lisätä tietojasi ja taitojasi, tai tavoitteenasi on myöhemmin hakea tutkinto-opiskelijaksi.  

Avoimessa opiskelet pääsääntöisesti tutkinto-opiskelijoiden kanssa samoissa ryhmissä, mutta joistakin opintojaksoista tai –kokonaisuuksista järjestetään avoimen omia ryhmiä. Pohjakoulutusvaatimusta ei ole, mutta osaan opintojaksoista vaaditaan etukäteisosaamista.  

Avointa opetusta järjestävät sekä Tampereen yliopisto että Tampereen ammattikorkeakoulu.

Väylä- ja polkuopinnot

Väylä- ja polkuopinnot soveltuvat sinulle, joka haluat hakea myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi. Tarjoamme osaan tutkinto-ohjelmistamme valmiiksi määriteltyjä väylä- ja polkuopintoja, joiden perusteella on mahdollista hakea tutkinnonsuorittamisoikeutta. Opinnot koostuvat pääsääntöisesti tutkinto-ohjelmien 1. vuoden opinnoista.

Väylä- ja polkuopintoihin haetaan kustakin koulutuskuvauksesta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella.

Avoimen AMKin polkuopinnotAvoimen yliopiston väyläopinnot