Hyppää pääsisältöön
Kuvituskuva.

Tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Yritysten ja organisaatioiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä on yliopistossamme pitkät perinteet. Monialaisuuttamme ja kansainvälisiä verkostojamme hyödyntäen kehitämme kumppaneidemme kanssa uusia, laaja-alaisia ratkaisuja ja osaamista yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Yhteistyö voi alkaa pienestä yksittäisestä projektista, mutta kasvaa myös pitkäjänteiseksi strategiseksi kumppanuudeksi tai tutkimushankkeeksi. Tutkimusryhmämme etsivät jatkuvasti yrityskumppaneita. Jos haluat mukaan tutkimushankkeisiin, ota yhteyttä suoraan tutkimusryhmän vetäjään. Myös Tampereen yliopiston kumppanuuspalveluiden asiantuntijat auttavat tarvittaessa tutkimuskumppanin löytämisessä. Heidän yhteystietonsa löydät alempaa tältä sivulta.

Yhden organisaation ja yliopiston välinen yhteistyö

Täsmäapua organisaatiosi rajatumpiin kehitystarpeisiin tai yksittäisiin ongelmiin

Onko organisaatiollasi ongelma tai kehittämistarve, johon haet ratkaisuja? Tällainen selkeästi rajattu aihe voi sopia tutkinto-opiskelijan opinnäyte- tai projektityöksi, tai tohtoriopiskelijan väitöskirjatyön aiheeksi. Voit myös hyödyntää maksutonta Pulmaperjantai-palveluamme, jossa etsit tarpeeseesi parhaiten soveltuvia ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä korkeakouluyhteisöstämme kootun asiantuntijatiimin kanssa.

Tutustu opinnäyte- tai projektityön teettämiseen opiskelijoillamme

Tutustu väitöskirjatyön teettämiseen Teollisuuden tohtorikoulussa

Tutustu Pulmaperjantaihin

Tilaustutkimus - räätälöityjä ratkaisuja yritykselle

Tilaustutkimus on yhden yrityksen tarpeisiin räätälöity, kokonaan yrityksen rahoittama tutkimusyhteistyön muoto. Yritys voi saada projektilleen tukea esimerkiksi Business Finlandilta tai EU:lta.
 

Tilaustutkimuksen piirteitä:

 • Asiakasyritys määrittelee tekemisen tavoitteet.
 • Yritys saa tutkimuksen tai tuotekehityksen tulokset ja IPR:t käyttöönsä.
 • Voidaan toteuttaa yrityksen tai yliopiston tiloissa.
 • Akateemiset tavoitteet eivät ole ensisijaisia.
 • Mahdolliset julkaisut sovitaan tilaajan kanssa tapauskohtaisesti.

Strateginen kumppanuus tukee kummankin osapuolen tavoitteita pitkäjänteisesti

Strategisen kumppanuuden tunnusmerkit täyttyvät, kun toiminta

 • tukee kummankin osapuolen omaa strategista agendaa ja ydintoimintoja
 • sivuaa enemmän kuin yhden yliopiston tiedekunnan osaamisalueita
 • on volyymiltaan merkityksellistä
 • sisältää erilaisia yhteistyömuotoja luoden mielekkään tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä oppimiseen ja opetuksen (tkio) kokonaisuuden.

Useamman organisaation yhteiset tutkimushankkeet

Yhteiskehittämisen ja yhteistyön alustat

Yhteistyöalustat yhdistävät samoista kehittämis- ja tutkimusteemoista innostuneet organisaatiot ja ihmiset ideoimaan, innovoimaan ja kerryttämään yhteistä osaamispääomaa. Alustoilla asiantuntijoiden, tutkijoiden, opiskelijoiden ja organisaatioiden välinen yhteistyö laajenee ja syvenee. Yliopiston yhteydessä toimii useita alakohtaisia yhteistyöalustoja sekä monialainen Kampusklubi. Kullakin yhteistyöalustalla on omat toimintaperiaatteensa. Yhdistäviä tekijöitä ovat kokeilukulttuuri, monialaisuus sekä tiedon ja asiantuntijuuden jakaminen.

Tutustu moniin yhteistyöalustoihimme ja löydä oma yhteisösi

Yhteisrahoitteinen tutkimushanke - pienellä rahoitusosuudella mukaan suuriin kokonaisuuksiin

Yhteisrahoitteisen tutkimushankkeen rahoituksesta osa tulee julkisista lähteistä, kuten Business Finland tai EU. Tästä syystä hankkeissa tieteelliset tavoitteet ovat keskeisiä.

Yhteisrahoitteisen tutkimuksen piirteitä:

 • Valmistelu ja hakuaika voi kestää yli vuoden.
 • Projektin kesto yleensä 1 - 4 vuotta.
 • Mukana useita yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.
 • Tulokset ovat pääsääntöisesti julkisia.
 • Tulosten suojaamisesta, hyödyntämisestä ja korvauksesta sovitaan erikseen.

Tutkimuskonsortiot ja -ekosysteemit

Tutkimuskonsortio tai tutkimusekosysteemi muodostuu useista toimijoista. Mukana voi olla yrityksiä, organisaatioita, korkeakouluja, oppilaitoksia ja tutkimuslaitoksia. Oleellista on, että osapuolilla on yhteisiä tavoitteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Tutkimuskonsortion tai -ekosysteemin rahoittajia voivat olla esimerkiksi Business Finland tai EU.

Innovaatiopalvelut ja tutkimustulosten kaupallistaminen yliopistossa

Tampereen yliopiston innovaatiopalvelut auttavat tutkijoita hyödyntämään tutkimustuloksia ja löytämään kumppaneita, joiden kanssa tutkimuksen vaikuttavuutta voidaan edistää yhteiskunnassa. Yksi vaikuttavuuden muoto on tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen. Innovaatiopalvelut tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia sijoittajille, yrityksille ja liiketoiminnan kehittäjille, jotka haluavat olla mukana tutkimusinnovaatioissa.

Laboratoriot ja laitteistot tutkimuksen ja tuotekehityksen tukena

Tampereen yliopiston laitteet, laboratoriot, tietokannat ja aineistot ovat paitsi tutkijoiden ja opiskelijoiden myös usein yritysten ja organisaatioiden käytettävissä tai vuokrattavissa.

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyön periaatteet

Teemme tutkimus- ja kehittämistyötä vastuullisesti, eettisesti kestävällä tavalla ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Olemme sitoutuneet avoimuuteen, ideoiden jakamiseen, kestävään kehitykseen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.

Tue tutkimusta lahjoittamalla

Tutkimukseen ja siihen perustuvaan koulutukseen panostaminen on paras tae ihmisten, yhteiskunnan ja maapallon kestävälle tulevaisuudelle. Lahjoittajana olet mukana luomassa tuoretta ajattelua ja uusia ratkaisuja.