Juniversityn Asiantuntijapankki

Uutta oppia ja innostusta oppilaillesi? Tutustu Juniversityn asiantuntijoihin ja aiheisiin – vierailu on koulullesi maksuton. Asiantuntijapankissamme on eri alojen tutkijoita ja opettajia, oman alansa parhaita asiantuntijoita eri tieteenaloilta.

Luennot on tarkoitettu ensisijaisesti lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilaille, mutta osa aiheista soveltuu myös yläkouluun. Luennot ovat kestoltaan yhden oppitunnin mittaisia ja niitä voidaan järjestää sekä lähi- että etätoteutuksina. Luento on oppilaitokselle maksuton.

Tällä sivulla asiantuntijat on jaoteltu tiedekunnittain. Jokaisen tiedekunnan ja TAMKin alle on listattu, mihin koulujen oppiaineisiin kyseiset aiheet parhaiten sopivat. Voit myös käyttää etsi-toimintoa (Ctrl + F) ja etsiä esimerkiksi hakusanalla "matematiikka" tai "yhteiskuntaoppi".   

Mikäli haluat asiantuntijan vierailulle, otathan yhteyttä juniversity [at] tuni.fi.

Kerro viestissäsi mahdollisimman tarkasti teille sopivat ajankohdat sekä toiveesi puhujasta ja aihepiiristä.

Asiantuntijat aihepiireittäin

Tampereen yliopiston asiantuntijat tiedekunnittain

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Oppiaineet: fysiikka, kemia, matematiikka, tietotekniikka

Johtamisen ja talouden tiedekunta
Oppiaineet: yhteiskuntaoppi, ympäristö

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Oppiaineet: biologia, fysiikka, matematiikka, tietotekniikka

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Oppiaineet: kemia, fysiikka, matematiikka, tietotekniikka, ympäristö

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Oppiaineet: yhteiskuntaoppi, terveystieto

Tampereen ammattikorkeakoulun asiantuntijat

Tampereen ammattikorkeakoulun asiantuntijat
Oppiaineet: fysiikka, terveystieto, opinto-ohjaus, ympäristö, tietotekniikka ja talotekniikan, sähkö- ja automaatioalan, energia-alan ja talonrakennusalan ammattitutkintojen oppiaineet.

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Johtamisen ja talouden tiedekunta

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tampereen ammattikorkeakoulun asiantuntijat