Hyppää pääsisältöön

Juniversityn Asiantuntijapankki

Uutta oppia ja innostusta oppilaillesi? Tutustu Juniversityn asiantuntijoihin ja aiheisiin – vierailu on koulullesi maksuton. Asiantuntijapankissamme on eri alojen tutkijoita ja opettajia, oman alansa parhaita asiantuntijoita eri tieteenaloilta.

Luennot on tarkoitettu ensisijaisesti lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilaille, mutta osa aiheista soveltuu myös yläkouluun. Luennot ovat kestoltaan yhden oppitunnin mittaisia ja niitä voidaan järjestää sekä lähi- että etätoteutuksina. Luento on oppilaitokselle maksuton.

Tällä sivulla asiantuntijat on jaoteltu tiedekunnittain. Jokaisen tiedekunnan ja TAMKin alle on listattu, mihin koulujen oppiaineisiin kyseiset aiheet parhaiten sopivat. Voit myös käyttää etsi-toimintoa (Ctrl + F) ja etsiä esimerkiksi hakusanalla "matematiikka" tai "yhteiskuntaoppi".   

Mikäli haluat asiantuntijan vierailulle, otathan yhteyttä juniversity [at] tuni.fi.

Kerro viestissäsi mahdollisimman tarkasti teille sopivat ajankohdat sekä toiveesi puhujasta ja aihepiiristä. Olethan yhteydessä hyvissä ajoin, noin kolmea viikkoa ennen toivottua asiantuntijavierailun ajankohtaa. 

Asiantuntijoiden luentoja pääset kuulemaan ja katsomaan myös Tiedekahvilassa. 

Tutustu Tiedekahvilaan ja ota ajankohtaiset aiheet osaksi opetustasi

Tiedekahvilan tallenteisiin

Asiantuntijat aihepiireittäin

opiskelijoita luentosalissa kuuntelemassa etäluentoa

Tampereen yliopiston asiantuntijat tiedekunnittain

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Oppiaineet: fysiikka, kemia, matematiikka, tietotekniikka

Johtamisen ja talouden tiedekunta
Oppiaineet: yhteiskuntaoppi, ympäristö

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Oppiaineet: biologia, fysiikka, matematiikka, tietotekniikka

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Oppiaineet: kemia, fysiikka, matematiikka, tietotekniikka, ympäristö

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Oppiaineet: yhteiskuntaoppi, terveystieto

Tampereen ammattikorkeakoulun asiantuntijat

Tampereen ammattikorkeakoulun asiantuntijat
Oppiaineet: fysiikka, terveystieto, opinto-ohjaus, ympäristö, tietotekniikka ja talotekniikan, sähkö- ja automaatioalan, energia-alan ja talonrakennusalan ammattitutkintojen oppiaineet.

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Mikko Hokka

Tampereen yliopisto
Luento käsittelee fysiikan ja mekaniikan perusasioiden erityisesti voimatasapainon, liikeyhtälön, liikemäärän säilymislain jne. merkitystä kokeellisessa mekaniikassa ja materiaalien tutkimuksessa ja kehittämisessä. Mekaniikan perussuureita tarkastellaan erityisesti suurella nopeudella tapahtuvissa ilmiöissä kuten törmäyksissä tai räjähdyksissä. Luennolla tutustumme ensin mekaniikan perusteisiin eli voiman aiheuttamaan vasteeseen materiaalissa eli myötämiseen voiman ja vastavoiman periaatteen mukaisesti. Sen jälkeen tutustumme nopeampiin tilanteisiin, jossa voimatasapaino ei enää päde ja kappaleet ovat kiihtyvässä liikkeessä. Luennon lukion oppimäärää selkeästi syventävä osa koostuu erityisesti materiaalien mekaniikan modernien tutkimusmenetelmien esittelystä, ja siitä millaiseen tutkimukseen niitä käytetään. Luennossa käsitellään myös suurnopeusvalokuvauksen ja infrapunasäteilyn käyttöä mekaniikan apuvälineenä. Esimerkkien avulla tuodaan esille erityisesti se, miksi mekaniikan perusyhtälöt ja teoriat ovat tärkeitä ja mihin niitä käytetään esimerkiksi Yhdysvaltojen ilmavoimien suihkuturbiinimoottorien tuotekehityksessä ja muussa korkean teknologian kehittämishankkeissa. Uskoisin että luento sopisi hyvin fysiikan kurssille (4), jossa käsitellään erityisesti voiman ja liikkeen käsitteitä. Luentoa voidaan räätälöidä opettajan ja opiskelijoiden mielenkiinnon kohteiden mukaan. Oppiaineet: Fysiikka, Kemia. Luentokielet: suomi ja englanti

professori

Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Tampereen ammattikorkeakoulun asiantuntijat