Hyppää pääsisältöön

Tiedekahvila-luentosarja yhdeksäsluokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille

Juniversityn Tiedekahvila on yhdeksäsluokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattu keskusteleva luentosarja, joka tutustuttaa nuoria eri koulutusalojen mahdollisuuksiin. Tiedekahviloissa käsitellään ajankohtaisia teemoja, jotka sopivat useisiin oppiaineisiin, kuten äidinkieleen, biologiaan ja fysiikkaan.

Tavoitteena on vahvistaa nuorten jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia sekä lisätä nuorten yhteiskunnallista osaamista. Samalla nuorilla on mahdollisuus löytää omia mielenkiinnonkohteitaan ja tunnistaa vahvuuksiaan.

Tiedekahvilat ovat osa toisen asteen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä. Luennot sopivat hyvin muun muassa osaksi opintojaksoa OP2: Jatko-opinnot ja työelämä.

Kevään 2024 Tiedekahvilat toteutetaan liveyleisön edessä.

Hyödynnä menneiden Tiedekahviloiden materiaaleja opetuksessasi

Tiedekahviloiden tallenteet ja niihin liittyvät oppimistehtävät löydät alta oppiaineittain. Monet aiheet toimivat useissa oppiaineissa – tutustu siis rohkeasti koko tarjontaan!

Tiedekahvilan kuvauksesta löytyvää Youtube-tallennetta ja oppimistehtävää hyödyntäen voit koostaa mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia. Voit hyödyntää oppimistehtäviä esimerkiksi pyytämällä nuoria kirjaamaan ajatuksiaan ylös tai pohtimaan kysymyksiin vastauksia keskenään.

Tiedekahviloiden tekstitetyt tallenteet saat käyttöösi Juniversityn Youtube-kanavalta

Äidinkieli

Väärä tieto ja faktojen tarkistus: nuorten kokemuksia sosiaalisesta mediasta

Väärä tieto ja disinformaatio: mistä silloin puhutaan? Miten ja millaiseen disinformaatioon nuoret törmäävät sosiaalisessa mediassa? Miten he ymmärtävät sosiaalisen median logiikkaa arjessaan?

Puhujana professori Sirkku Kotilainen informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta. 

Katso väärän tiedon ja disinformaation Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Oppimistehtävä:

 • Mieti väärän tiedon leviämistä ja faktojen tarkistusta omassa arjessasi:  
 • Missä yhteyksissä olet törmännyt väärään tietoon sosiaalisessa mediassa?
 • Miten tunnistat väärän tiedon, esimerkiksi valeuutisen?
 • Millaisia tunteita se herättää?
 • Miten faktojen tarkistusta voisit edistää omassa arjessasi?

#viestintä #media

Miksi meille markkinoidaan epäterveellistä?

Millaisia pelisääntöjä elintarvikkeiden markkinoinnissa pitäisi noudattaa, jotta voidaan edistää lasten ja nuorten terveellisiä elämäntapoja? Entä mikä on yritysten, vanhempien, ja yhteiskunnan rooli asiassa? Monitieteinen EPELI-tutkimushanke tutkii, millaista kaupallista viestintää lapset ja nuoret kohtaavat arjessaan ja missä kanavissa. 

Puhujina tenure track -professori Elina Närvänen sekä väitöskirjatutkija Ines Kaivonen johtamisen ja talouden tiedekunnasta. 

Katso elintarvikkeiden markkinoinnin Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Tähän Tiedekahvilaan ei sisälly oppimistehtävää.

#terveystieto #viestintä #media #markkinointi #kauppatieteet

Kielitietoisuus: Mihin kaikkeen kieltä ja kielitaitoa tarvitaan?

Tarkastellaan kielitietoisuutta ja pohditaan sitä, mihin kaikkeen kieltä ja kielitaitoa oikeastaan tarvitaankaan. 

Puhujana yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija Raisa Harju-Autti kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta. 

Katso kielitietoisuuden Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Oppimistehtävä:

 • Mitä kieliä käytät arjessa?
 • Miten koet oppivasi kieliä parhaiten?
 • Mitä kieliä haluaisit oppia?
 • Minkälaista kielitaitoa ajattelet tarvitsevasi työelämässä?

#viestintä #kielet #kirjallisuustiede #kasvatustiede

Psykologia

Viihdettä ja vertaistukea – tubettajat mielen hyvinvoinnin vaikuttajina?

Voivatko tubettajat tarjota vertaistukea mielen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä? Monen eri alan tutkijat yhteen kokoavassa TUBEDU-tutkimushankkeessa analysoidaan, miten nuoret tulkitsevat ja hyödyntävät suosittujen tubettajien mielen hyvinvointia käsitteleviä videoita vertaistukena. Mielenkiintoisista on myös hankkeen tutkijoiden moninaiset työurat! 

Puhujina TUBEDU-hankkeen tutkijatohtorit Tuula Nygård Tampereen yliopistosta ja Virve Pekurinen Turun yliopistosta. 

Katso tubettajien vertaistuen Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Oppimistehtävä:

 • Millaisilta tieteenaloilta tai koulutusaloilta TUBEDU:n tutkijat tulevat?
 • Katso Miisa-talk-video Youtubessa ja pohdi:
  • Millä tavoin tubettaja puhuu mielen hyvinvoinnista videolla?
  • Millaisia neuvoja tubettaja antaa kuormituksen/stressin hallintaan?
  • Minkälainen on hyvä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä video

#terveystieto #sosiaalinenmedia #nuoret #mielenterveys

Kasvatustiede ratkomassa ilmastokriisiä: Kuinka kasvattaa ihmisistä ympäristöystävällisiä?

Miksi tieto ilmastonmuutoksesta ei vaikuta kaikkien ympäristökäyttäytymiseen? Miten ilmastonmuutoksesta tulisi puhua, jotta jokainen voisi sen vakavuuden ymmärtää ja alkaa toimia? Voiko kasvatustiede olla mukana ratkaisemassa haastetta, miten ilmastoahdistus vaikuttaa ympäristökäyttäytymisen taustalla ja miten sen voisi muuntaa ilmastotoiminnaksi?

Puhujana tutkija Anette Mansikka-aho kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta.

Katso ympäristökäyttäytymistä käsittelevän Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Oppimistehtävä:

 • Miten voisin vaikuttaa jonkun toisen tai omaan ympäristökäyttäytymiseen?
 • Mitä asioita esityksen perusteella tulee ottaa huomioon, jos haluat vaikuttaa ympäristökäyttäytymiseen? Voit miettiä esimerkiksi jotakin sukulaistasi, tuttuasi tai itseäsi: jotain keneen haluat vaikuttaa. Pohdi luennolla oppimasi tiedon valossa, miksi oppiminen on ollut niin vaikeaa. Suunnittele mitä voisit tehdä toisin, jotta päämäärä kestävästä kehityksestä voitaisiin saavuttaa.

#kasvatustiede #ympäristö #ilmastonmuutos

Väkivalta nuorten seurustelusuhteissa

Tasavertaisista ja turvallisista suhteista poiketen joissakin nuorten suhteissa tapahtuu myös väkivaltaa. Väkivaltainen käytös voi olla esimerkiksi kontrollointia tai rajoittamista, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaamista tai fyysistä satuttamista. Puheenvuorossa nuorten seurustelusuhdeväkivaltaa tarkastellaan Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen pohjalta ja tuodaan esiin mitä nuoret voivat tehdä, jos he tunnistavat väkivallan piirteitä omassa tai ystävänsä seurustelusuhteessa.

Puhujana yliopistonlehtori Anu Isotalo yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Katso nuorten seurustelusuhteita käsittelevän Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Tämän Tiedekahvilan oppimistehtävä esitellään tallenteella.

#seurustelu #suhteet #nuoret

Yhteiskuntaoppi

Kiinnostavaa mutta monimutkaista? Nuorten kansalaispätevyys ja äänestäminen eduskuntavaaleissa

EPIC-tutkimushankkeessa tutkitaan mitä mieltä nuoret ovat politiikasta, kokevatko he ymmärtävänsä politiikkaa ja voivatko he vaikuttaa siihen. Entä mikä on kodin, koulun ja ystävien rooli nuorten poliittiseen kiinnostukseen ja kansalaispätevyyteen? Kuinka kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista heijastuu äänestämiseen?

Puhujana tutkijatohtori Josefina Sipinen johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Katso kansalaispätevyyden Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Oppimistehtävä:

 • Mitä sanalla ”politiikka” tarkoitetaan?
 • Onko kierrättäminen tai ostolakko poliittista osallistumista?
 • Miksi on tärkeää, että myös nuoret äänestävät ja ovat ehdokkaina vaaleissa?

#politiikka #viestintä #nuoret ja vaikuttaminen #eduskuntavaalit

Kaupunkilaisten kaupunki – miten se tehdään?

Millaista kaupunkia itseorganisoituneet ryhmät tuottavat ja miten bottom up -kaupunki voi vastata aikamme kestävyyshaasteisiin? Kuinka luottamus, vastuu ja vapaus tehdä saavat kaupungin kukoistamaan?

Puhujina yliopistolehtori Salla Jokela ja tutkijatohtori Antti Wallin yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta sekä tutkija Mikko Kyrönviita ja yliopistolehtori Markus Laine johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Katso kaupunkien murroksen Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Oppimistehtävä:

 • Mikä sinua kiinnosti luennossa ja miksi?
 • Oletko osallistunut tai miten haluaisit itse osallistua kaupungin kehittämiseen?

#kaupunkikehitys #yhteiskuntatieteet #hallintotieteet #kuvataide

Mikä ihmeen sote-uudistus?

Mitä sosiaali- ja terveyspalvelut oikein ovat, kuka niistä vastaa ja millaisia vaikutuksia niillä on ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen? Entä mikä ihme on sote-uudistus?

Puhujana Tenure track-tutkija Liina-Kaisa Tynkkynen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Katso sote-uudistuksen Tiedekahvilan tallenne Youtubessa 

Tähän Tiedekahvilaan ei sisälly oppimistehtävää.

 #yhteiskuntatieteet #hallintotieteet #sosiaalipolitiikka #terveyspolitiikka #yhteiskuntaoppi

Fysiikka

Fotoniikka – valoon perustuva teknologia arkisten laitteidemme taustavoimana

Valoon perustuvat teknologiat, fotoniikka, ja niidet sovellukset ovat keskeisessä roolissa lähes kaikilla elämänaloilla. Tutkimusaiheita ovat esimerkiksi uudet ratkaisut tiedon nopeaan ja energiatehokkaaseen käsittelyyn, aurinkoenergian kerääminen, epäpuhtauksien tunnistaminen, prosessinohjaus sekä seuraavan sukupolven lääketieteelliset työkalut. 

Puhujana professori Juha Toivonen tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta. 

Katso fotoniikan Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Oppimistehtävä:

 • Mitä fotoniikan laitteita, eli valon lähettämiseen, muokkaukseen tai vastaanottamiseen perustuvia laitteita, olet itse käyttänyt kuluneen viikon aikana? Tunnistatko yli viisi usein käyttämääsi laitetta, entä kymmenen?
 • Pohdi mitä kaikkea fotoniikka mahdollistaa ympärillämme ja miltä yhteiskuntamme näyttäisi ilman fotoniikkaa?
 • Mitä voit olettaa fotoniikan mahdollistavan meille tulevaisuudessa tai mitä haluaisit sen mahdollistavan?

#fysiikka #matematiikka #tekniikka #fotoniikka

Sähkö – töpselistä tuleva tusinahyödyke, ilmastonmuutoksen hillitsijä vai maailmanpolitiikan mullistaja?

Miten sähkön käyttö liittyy meidän kaikkien elämään niin kodeissa, Suomessa, kuin myös koko maailmassa? Entä voisiko sähkö tarjota mielenkiintoisia työuria juuri sinulle?

Puhujina professori Pami Aalto johtamisen ja talouden tiedekunnasta sekä sähkövoimatekniikan professori Pertti Järventausta informaatiotieteiden ja viestinnän tiedekunnasta.

Katso sähköä käsittelevän Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Oppimistehtävä:

 • Mikä on älykäs sähköverkko?
 • Mihin sitä tarvitaan?
 • Miten sähkön käyttäjän rooli muuttuu?

#sähkötekniikka #energiapolitiikka #yhteiskuntaoppi #maantiede

Biologia

Tiedekahvila goes labra! Vierailulla monikudosmallintamisen huippuyksikössä

Mikä ihmeen body-on-chip? Entä miten huippulaboratoriossa muodostetaan ihmisperäisiä sydän- tai luukudoksia?

Puhujana tutkijatohtori Mari Pekkanen-Mattila lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Katso monikudosmallintamisen Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Tähän Tiedekahvilaan ei sisälly oppimistehtävää.

#kemia #terveystieto #lääketiede #terveysteknologia

Millainen on aika koronaviruspandemian jälkeen?

Koronapandemia aiheutti systemaattista muutosta kaikille elämisen osa-aluille niin asumiseen, vapaa-aikaan, kuin työskentelyyn. Mitä muutoksia tämä toi meille ja miten voimme tieteen ja teknologian avulla luoda turvallisempaa tulevaisuutta?

Puhujana Industry Professor Piia Sormunen rakennetun ympäristön tiedekunnasta.

Katso koronapandemiaa käsittelevän Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Tähän Tiedekahvilaan ei sisälly oppimistehtävää.

#talotekniikka #rakennustekniikka

Digitaalinen kaksonen

Esimerkiksi biologiaan tai ihmisen mittaamiseen käytetään digitaalisia kaksosia. Miten etiikka liittyy digitaaliseen kaksoseen ja miksi niille on nykypäivänä niin kova kysyntä?

Puhujana professori Jari Hyttinen lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Katso digitaalisia kaksosia käsittelevän Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Oppimistehtävä:

 • Missä kaikessa voit nykyään törmätä ”digitaaliseen kaksoseen” ?
 • Mitä hyötyä tietokomalleista – digitaalisista kaksosista – voisi olla?
 • Mitä ongelmia niiden käytössä voisi olla?
 • Miten pelien tai nettikauppojen menetelmiä voisi soveltaa terveyden ja hyvinvoinnin alueella?

#bioteknologia #biolääketiede #tekniikka #terveystieto #etiikka #lääketiede

Kaasua ja ravinteita läheltä – ja ilmastokin kiittää!

Mistä saamme tulevaisuudessa energiaa arkipäivän toimintoihin ja ravinteita kasveille? Kaasulle on kova kysyntä moneen energiakäyttöön, samoin ravinteille ruoan, rehun ja biotalouden raaka-aineena.

Puhujina yliopistonlehtori Hannele Auvinen sekä professori Jukka Rintala tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta.

Katso tulevaisuuden energian Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Oppimistehtävä:

 • Pohdi omia tai yhteiskunnan arvoja ja miten ne vaikuttavat uusiutuvan energian ja ravinteiden kierron edistämiseen.
 • Miksi jätteenkäsittelyssä biokaasuteknologia on erittäin varteenotettava vaihtoehto tämän päivän tilanteessa?
 • Pohdi miten biokaasuteknologialla ja siihen kytkeytyvällä ravinnekierrolla voidaan vähentää ilmastokuormitusta.

#kiertotalous #kestäväkehitys #ympäristötekniikka

Tietotekniikka, ohjelmointi ja matematiikka

Vievätkö tekoäly ja algoritmit meitä 6–0?

Koneoppiminen, algoritmit ja tekoäly toimivat nykyisin monen digitaalisen palvelun taustalla. Voisimmeko digitaalisella lukutaidolla välttää vahvistusharhan ja tarkkailla paremmin omia valintojamme?

Puhujana yliopistotutkija Jussi Okkonen informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

Katso tekoälyä koskevan Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Oppimistehtävä:

Tarkastele algoritmien vaikutusta elämääsi lyhyen pohdinnan avulla. Voit tutkia ja pohdiskella aihetta esimerkiksi seuraavista näkökulmista: 

 • Miten algoritmit näkyvät omassa elämässäsi?
 • Millaisia tunteita koet havaitessasi algoritmien vaikutuksen?
 • Mitkä ovat algoritmeista kokemasi hyödyt tai haitat?
 • Miten algoritmeilta voi suojautua tai pitääkö niiltä suojautua?

Laadi maksimissaan sivun mittainen kirjoitus aiheesta (noin 500–750 sanaa).

#tietojenkäsittely #matematiikka

Tiedekahvila goes RoboLab: Reilusti robotiikkaa

Tampereen korkeakouluyhteisön Robolab on avoin modernin robotiikan oppimisympäristö ihmisille ja roboteille yliopiston Hervannan kampuksella. Pääsemme tutustumaan kuinka tällaisessa oppimisympäristössä voi oppia, tutkia ja kehittää ihmisen ja robotin yhteistyötä.

Puhujina professori Minna Lanz ja projektipäällikkö Jyrki Latokartano tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta.

Katso Robolabia käsittelevän Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Oppimistehtävä:

 • Robotiikasta, roboteista ja robotisaatiosta puhutaan paljon, mutta mitä se itse asiassa tarkoittaa? Etsi tietoa netistä tai pohdi omien näkemyksiesi pohjalta seuraavia kysymyksiä. Vastaukset käydään läpi Tiedekahvilan esityksissä. 
 • Mikä on robotti? Entä mikä on teollisuusrobotin ja palvelurobotin ero? Löytyisikö näiden robottien joukosta teidän kotiinne sopiva robottiapulainen? Mitä tehtäviä sille antaisit. Minkä arvelet olevan robotille vaikeinta kotiaskareiden suorittamisessa?

#robotiikka #tekniikka

Miten tekoälyn käyttö voi edistää valokuvan tutkimista?

Tiedekahvilassa pohditaan miten tekoälyn käyttö voi edistää valokuvan tutkimista. Asiaa tutkiva tutkimusryhmä on hyvä esimerkki siitä, kuinka tällaisella tutkimusalueella pystyy ja joutuu yhdistämään kiehtovalla tavalla monialaista tieteellistä ja tutkimuksellista lähestymistapaa. Tällainen tutkiminen edellyttää ryhmää, joka yhdistää niin historian, visuaalisuuden, kuin matematiikan osaajia.

Puhujana yliopistonlehtori Anssi Männistö informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

Katso tekoälyä ja kuvatutkimusta käsittelevän Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Oppimistehtävä:

 • Tutustu SA-kuva-arkistoon, osoitteessa sa-kuva.fi. Testaa sivuston hakutoimintoja sivun ylälaidassa olevassa kentässä ”Tekstihaku”. 
 • Kuvia arkistossa on kaikkiaan n. 160 000. Millaisia asioita löytyy helposti, millaisia hankalammin. Pohdi, mistä erilaiset hakutulokset voivat johtua. Millaiset aiheet sinua erityisesti kiinnostavat? 

Tiedekahvilan esityksessä ja keskustelussa pohditaan näitä samoja asioita. Tutkija Anssi Männistö kertoo, miten tekoälypohjainen kuvien luokittelu pystyy parantamaan kuva-arkistojen hakutoimintoja. 

#historia #tekoäly #tilastotiede #journalismi #viestintä

Miksi matematiikkaa kannattaa pelillistää?

Tiedekahvilassa pohditaan matematiikkaa, sen oppimista ja pelillistämisen hyötyjä. Matematiikan oppiminen ei ole vain kaavojen muistamista, vaan oivaltamista ja haasteiden kohtaamista. Pelillistäminen voi auttaa oppimisessa tarjoamalla rakentavampia kokemuksia ja syvempää ymmärrystä.

Puhujana väitöskirjatutkija Eetu Mallat kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta

Katso matematiikan pelillistämiseen liittyvän Tiedekahvilan tallenne Youtubessa

Oppimistehtävä:

 • Pohdi omaa suhdettasi matematiikkaan. Minkälaiseksi matematiikan oppijaksi kuvailisit itseäsi?
 • Mieti jotakin sinulle tuttua kortti- tai lautapeliä. Valitse matematiikan tehtävä ja pohdi, kuinka liittäisit jonkin elementin tästä pelistä kyseiseen tehtävään. Millä tavalla tekemäsi muutos vaikuttaa tehtävään ja sen suorittamiseen?

#matematiikka #pelillisyys

Otamme mielellämme vastaan palautetta Tiedekahviloidemme sisällöstä. Palautteen avulla kehitämme toimintaamme. Kiitos arvokkaasta vastauksestasi!