Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Opiskelumotivaatio

Motivaatio on sisäinen prosessi, joka aktivoi energiaa liikkeelle ja ohjaa ihmisen toimintaa. Hyvä opiskelumotivaatio ilmenee vastuun ottamisena opiskelusta. Motivoitunut opiskelija haluaa siis tehdä opiskelutehtäviä, ja hän pyrkii suorittamaan opintojaan valmiiksi. Oppiminen vaatii aina työtä, mutta mitä motivoituneempi olet, sitä mielenkiintoisemmalta opiskelu tuntuu.

Usein opiskelu edellyttää ponnisteluja myös sellaisten opiskelun vaiheiden ja tehtävien kanssa, jotka eivät tunnu erityisen kiinnostavilta. Taitava opiskelu edellyttääkin jatkuvaa motivaation rakentamista ja ylläpitoa. Motivaation rakentamisella tarkoitetaan pyrkimystä oman toiminnan kautta itse vaikuttaa ja ottaa vastuuta opiskelumotivaatioon vaikuttavista tekijöistä.

 

Mitä tehdä silloin, jos opiskelumotivaatio tuntuu olevan hukassa?

Motivaatio ei ole tekemisen edellytys, vaan se syntyy vuorovaikutuksessa opiskeltavaan asiaan. Luovu siis siitä ajatuksesta, että sinulla pitäisi olla motivoitunut olo aloittaaksesi tai että aloittamisen ja tekemisen täytyisi aina tuntua mukavalta.

Tavoitteiden asettaminen ja toimintasuunnitelma

Opiskelumotivaation kehittämisen ja rakentamisen lähtökohtana on tavoitteiden asettaminen opiskelulle. On tärkeää kysyä itseltään, mitä haluan ja tavoittelen, miten priorisoin tavoitteeni ja mitä tavoitteen saavuttaminen minulle merkitsee? Hyvä tavoite on riittävän selkeä ja tarkka, mitattava (saavutinko tavoitteeni vai en?), aikataulutettu, realistinen sekä tavoittelemisen arvoinen eli henkilökohtaisesti merkityksellinen ja tärkeä. Pidemmän tähtäimen tavoite on hyvä jakaa osa- ja välitavoitteisiin.

Mitä selkeämpiä, tarkempia ja konkreettisempia tavoitteita asetat, sitä helpompi sinun on jäsentää tavoitteeseen tarvittavaa aikaa ja tehdä opiskelulle aikataulu ja toimintasuunnitelma. Seuraamalla toimintasuunnitelmissa ja aikatauluissa pysymistä voit arvioida, ovatko asettamasi tavoitteet olleet realistisia. Liian korkealle toistuvasti asetetusta ”rimasta” voi seurata runsaasti epämiellyttäviä tunnetiloja, kuten ahdistutusta, epäonnistumisen pelkoa, riittämättömyyden ja/tai syyllisyyden tunteita, sekä negatiivisia ajatuksia. Epämiellyttävät tunteet ja ajatukset voivat johtaa jatkuvaan ponnisteluun ja ylikuormittumiseen tai viivyttelyyn ja opiskelutehtävien välttelyyn.

Opinnoissa viivyttely

Ihmisille on hyvin tyypillistä pyrkiä selviytymään epämiellyttäviä tunteita ja ajatuksia herättävistä tilanteista ja hallitsemaan hankalia tunnekokemuksia erilaisin keinoin. Yksi tällainen keino on vitkuttelu eli epämiellyttävän tilanteen välttely ja toiminnan lykkääminen mahdollisimman pitkälle. Katkaise viivyttelyn kierre ajoissa ja kehitä itsellesi myönteisiä palkitsemiskeinoja motivaation ylläpitämiseksi ja aloittamisen helpottamiseksi. Myönteiset motivoitumisenkeinot ovat suositeltavampia kuin negatiiviset keinot (kuten epäonnistumisesta itsensä rankaiseminen). Palkkioiden ei tarvitse olla isoja ja parhaiten ihmisen luonnolle toimivat välittömät, hyvin konkreettiset palkinnot.

 

Keinoja opiskelumotivaation rakentamiseen:

  1. Aseta selkeitä tavoitteita. 
  2. Pohdi tavoitteen merkitystä. Perustele itsellesi, miksi tavoitteen saavuttaminen on itsellesi henkilökohtaisesti merkityksellistä ja tärkeää.
  3. Jaa tehtävät osatavoitteisiin.
  4. Laadi toiminta- ja aikataulusuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Katso englanninkielinen video Smart-mallin mukaisesta aikataulusuunnitelman laatimisesta.
  5. Toimi sen sijaan, että odottaisit motivaatiota ilmestyväksi.
  6. Seuraa etenemistäsi ja aikataulusuunnitelman noudattamista.
  7. Luo mielikuvia onnistumisesta, tavoitteen saavuttamisesta ja siitä iloitsemisesta.
  8. Sitoudu opiskelutavoitteeseen sosiaalisella tasolla. Lisää tarvittaessa suorituspaineita ja kerro esimerkiksi ystävälle/opettajalle, mihin olet tähtäämässä.
  9. Suhtaudu oppimiseen kasvun asenteella. Katso englanninkielisestä videosta, mitä kasvun asenne on ja kuinka sitä voi kehittää.
  10. Huomioi onnistumiset ja palkitse itsesi etenemisestä.

 

Lisätietoa ja tukea

Jos kaipaat tukea opiskelutaitojen kehittämiseen, voit ottaa yhteyttä opintopsykologiin.

Lue lisää motivaatiosta Nyytin verkkosivuilta.

Psykologi Satu Pihlajan teos ”Aikaansaamisen taika” esittelee ajattelutapoja ja tekniikoita, joilla voit parantaa aikaansaamista ja ehkäistä opinnoissa viivyttelyä. Aikaansaamisen taidot tehostavat ajankäyttöä, synnyttävät mielihyvää ja energiaa!

Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 19.4.2024