Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Ajankäytön säätely

Ajankäytön säätely ja oman toiminnan suunnittelu on yksi tärkeimpiä opiskelutaitoja! Järkevä ja tehokas ajankäyttö auttaa opintojen etenemistä sekä lisää hyvinvointia.

Opintojen suunnittelu on olennaista, jotta opintosi etenevät joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. On hyvä laatia suunnitelma sekä koko tutkinnon ajaksi että lukuvuoden ja periodin kattavat suunnitelmat.  Suunnittelun välineinä voit käyttää opinto-oppaita ja HOPS-työkalua. Apua suunnitteluun saat oman tiedekunnan ohjauspalveluista tai opinto-ohjaajalta. Opintojen suunnittelussa ja lukujärjestyksen tekemisessä auttaa tieto, että opiskelijan vuosittaiseksi suoritustavoitteeksi on määritetty 60 opintopistettä, mikä mahdollistaa valmistumisen viidessä vuodessa. Yksi opintopiste vastaa opiskelijan noin 27 tunnin työmäärää.

 

Opinnäytetyö haastaa ajankäytön taidot

Kandidaatintutkielma, pro gradu- tutkielma tai diplomityö vaativat pitkäjänteistä työtä ja pitkä prosessi voi toisinaan olla muutakin kuin pelkkää ruusuilla tanssimista. Tukea ja lisätietoa löydät esimerkiksi seuraavista linkeistä:

 

Lisätietoa ja tukea

Katso Aikaansaava opiskelupäivä -video

Jos kaipaat tukea opiskelutaitojen kehittämiseen, ota yhteyttä opintopsykologiin.

Ajankäytön säätelystä löydät lisätietoja esimerkiksi seuraavilta verkkosivustoilta ja kirjallisuudesta:

  • Lue lisää ajanhallinnasta Nyytin verkkosivuilta
  • Katso video Ajanhallinnan ABC
  • Ajanhallinnan taitoihin ja aikaansaamisen edistämiseen liittyen löytyy moduuleittain etenevä englanninkielinen työkirja, jonka on tuottanut australialainen Centre for Clinical Interventions. Työkirjan avulla voit tutustua tarkemmin vitkutteluun ilmiönä, sen ilmenemiseen omalla kohdallasi ja käytännön keinoihin aikaansaamisensa edistämiseksi. 
  • Psykologi Satu Pihlajan teos ”Aikaansaamisen taika” esittelee ajattelutapoja ja tekniikoita, joilla voit parantaa aikaansaamista. Aikaansaamisen taidot tehostavat ajankäyttöä, synnyttävät mielihyvää ja energiaa!

 

Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 19.4.2024