Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Oppimisen säätelyn itsearviointikysely

Oppimisen säätelyn itsearviointikyselyn, The Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), avulla saat tietoa käyttämistäsi oppimisstrategioista ja oppimismotivaatiotekijöistä. Tavoitteena on auttaa sinua tunnistamaan omia vahvuuksiasi ja heikkouksiasi oppijana sekä auttaa sanoittamaan käyttämiäsi oppimisstrategioita. Näin voit vahvistaa oppimisen tarkastelun taitojasi sekä opiskelussa tarvittavien taitojen kehittymistä. Kyselyssä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia vaan arvioi itseäsi tässä hetkessä.


Kyselyssä on yhteensä 81 kysymystä, jotka jakautuvat viiteentoista eri klusteriin. Vastaat kysymyksiin seuraavalla asteikolla 1-7: 1=väittämä ei kuvaa minua ollenkaan, 4=ei samaa eikä eri mieltä, 7=väittämä kuvaa minua erittäin hyvin. Pystyt kyselyn lopuksi tarkastella vastaustesi pistemääriä klustereittain sekä saat vinkkejä mitattujen taitojen kehittämiseen.


Kun olet lähettänyt vastaukset, pystyt tallentamaan/tulostamaan omat vastauksesi. Esimerkiksi opettajatuutorointitapaamisessa voidaan käsitellä kyselyn tuloksia.

kandidaattivaiheen opiskelijat: Linkki oppimisen säätelyn itsearviointikyselyyn

maisterivaiheen opiskelijat: Linkki oppimisen säätelyn itsearviointikyselyyn

Julkaistu: 31.8.2021
Päivitetty: 10.6.2022