Hyppää pääsisältöön
Tampereen yliopiston opiskelijan käsikirja

Matematiikan opiskelu

Matematiikan opiskelu yliopistossa on erilaista kuin lukiossa. Monelle saattaa tulla yllätyksenä, ettei hyviä tuloksia synny yhtä helposti kuin ennen. Oppimisen eteen joutuu todella tekemään töitä. Yliopistomatematiikan luonne on erilainen, koska lähtökohtaisesti siinä pyritään ymmärtämään asioita syvemmin. Myös pitkä tauko laskurutiineissa saattaa aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa.

Itselle parhaiden ja tuottoisimpien työskentelytapojen löytäminen vaatii pienen vaivannäön, mutta se kannattaa. Ihmiset ovat eri ominaisuuksiensa ja ennalta opittujen taitojensa vuoksi erilaisia. Se mikä toimii toiselle, ei välttämättä olekaan taas toiselle toimivaa.

 

Matematiikan opetustavat

Toteutustavasta riippumatta on tärkeää olla alusta saakka mukana ja huolehtia kunkin viikon osaamistavoitteiden saavuttamisesta. Toteutuksia saatetaan järjestää:

  • Flippaamalla, jolloin viikoittaiset osaamistavoitteet opiskellaan itsenäisesti hyödyntäen monipuolista opiskelumateriaalia, opetusvideoita ja käsitteenmuodostustehtäviä sekä erilaisia tukimuotoja. Flippaamiseen kuuluu olennaisena osana myös laskuharjoitukseen ja viikoittaiseen opettajan pienryhmätapaamiseen (Prime time) osallistuminen.
  • Yhdistämällä luento-opetusta, video- ja verkkomateriaalia ja erityyppisiä laskuharjoituksia.
  • Luento-opetuksen ja laskuharjoitusten yhdistelmänä, tai
  • Verkko-opetuksena.

 

Kuinka helpottaa matematiikan opiskelua?

Jos matematiikan opiskelu yksin takkuaa, pikavinkkinä mainittakoon, että kannattaa kokeilla opiskelua ryhmässä. Sopikaa aika ja laskekaa harjoitustehtäviä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Jos et itse osaa edetä ratkaisussa, joku toinen on saattanut päästä sen vaiheen yli ja päinvastoin.

Toisia opettamalla oppii yleensä itse asian syvemmin ja selittämällä muille omatkin ajatukset selkiytyvät. Muiden esittämien ratkaisumallien kautta oppii itsekin uusia tapoja lähestyä ongelmia. Laskuryhmä voi olla vaikka tutorryhmä tai muutama lähin tyyppi luentosalista tai laskuharjoituksista. Ryhmän voi myös kerätä kasaan opintojakson Moodlen keskustelualueen kautta tai vaikka kiltahuoneella huhuilemalla. Kohtalotovereita on varmasti olemassa!

Tampereen yliopiston tarjoamaa tukea:

  • Perustaitotestissä varmistetaan, että opiskelijalla on riittävät pohjataidot pakollisten matematiikan kurssien suorittamiseen ja annetaan viitteitä siitä, mitä aihealueita on syytä erityisesti kerrata.
  • Aiheviikon alussa on useilla ensimmäisen vuoden opintojaksoilla tukitilaisuus, jossa kerrataan ja harjoitellaan tulevaan aihekokonaisuuteen liittyvää lukiomatematiikkaa ja aiemmin samalla opintojaksoilla tai aiemmilla opintojaksoilla käsiteltyä matematiikkaa.
  • Laskutupa auttaa opiskelijoita matematiikan alkuvaiheen opinnoissa. Siellä ratkotaan harjoitustehtäviä pienryhmissä koutsien (ITC tiedekunnan henkilökuntaa) ja tsempparien (opeopiskelijoita Kohti Matematiikan opettajuutta opintojaksoilta) avustamana, avataan matemaattisia ongelmia arkisemman kielenkäytön avulla, kerrataan lukiomatematiikkaa ja tätä kautta tuetaan yliopistomatematiikan opiskelua.
  • Tutustu tarkemmin Laskutupa-moodlealueeseen
  • Laskutupaan liittyy sähköinen TG-Laskutupa ja Telegram-ryhmä, joissa apua voi kysyä laskutehtävään tai sen osaan. Joku toinen opiskelija tai matematiikan opintojaksojen opettaja osaa varmasti auttaa.
  • Opintojaksojen aihealueisiin on tuotettu suuri määrä videomateriaalia ja erilaisia sähköisiä harjoituskokonaisuuksia, joita kannattaa hyödyntää. Lisäksi opintojaksojen Moodle-sivuilla on linkkejä muissa yliopistoissa tuotettuihin oppimateriaaleihin.
Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 10.6.2022