Tulokset (17)

Ohjaustahot ja yhteystiedot

Yliopisto

Yliopistossa tarjottavan ohjauksen tavoitteena on tukea opintojen sujumista ja hyvinvointia sekä vahvistaa opiskelijan asiantuntijuutta ja vastuunottoa oppimisesta. Suurin osa ohjauksesta on tarjolla kaikille opiskelijoille muun muassa opetuksen yhteydessä, erilaisten tietolähteiden ja järjestelmien, kuten opinto-oppaan ja Opiskelijan oppaan kautta sekä erilaisten opintojen suunnittelua auttavien tapahtumien, kuten Yrityspäivien yhteydessä.

Opiskelujen aikana voi tulla kuitenkin eteen monenlaisia opiskelun käytäntöihin, säädöksiin, suunnitteluun, itse opiskelemiseen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Näihin tilanteisiin voi kokea tarvitsevansa henkilökohtaista ohjausta. Tutkinto-ohjelmasi opintoihin liittyen henkilökohtaista ohjausta on tarjolla omassa tiedekunnassasi. Lisäksi voit tarvittaessa hakea ohjausta yhteisistä ohjauspalveluista, kun haluat tukea tilanteesi jäsentämiseen tai jonkun tietyn teeman tai pulman tarkasteluun. 

Huomaathan tarvittaessa hyödyntää myös yliopiston ulkopuolisia ohjaus- ja tukitahoja, kuten YTHS:n palveluja. 

 

Tiedekuntakohtaiset ohjauspalvelut:  

Opintojen ohjauksen pääpaino on tutkinto-ohjelmissa ja tiedekunnissa annettavassa ohjauksessa. Opettajat vastaavat omaan opetukseensa liittyvästä ohjauksesta, kuten tavoitteisiin, opiskelukäytäntöihin ja arviointiin liittyvistä kysymyksistä.  

Opettajatuutorit tukevat opintojen sujumista ja suunnittelua sekä asiantuntijuuden kasvua ja näihin kysymyksiin liittyviä pohdintoja. Heidän puoleensa voi kääntyä esimerkiksi oman osaamisen kehittämistä ja opiskeluun liittyviä valintoja  koskevissa kysymyksissä.   

Tiedekunnan opintosuunnittelijoiden/ opintokoordinaattorien/ opintoneuvojien/ opintosihteerien puoleen kannattaa kääntyä etenkin kaikissa tutkintoon liittyvissä kysymyksissä, kuten henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen ja hyväksyttäminen, muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen tutkintoon ja valmistumiseen liittyvät asiat.

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat olla opinto-ohjauskysymyksissä yhteydessä tiedekuntien opintokoordinaattoreihin/ suunnittelijoihin. 

Tiedekunnan ohjauspalveluiden yhteystiedot


Yliopiston yhteiset ohjauspalvelut:  

Tiedekuntakohtaisen ohjauksen lisäksi sinun on mahdollista varata aika yhteisten ohjauspalveluiden tarjoamiin henkilökohtaisiin ohjauskeskusteluihin riippumatta siitä, missä tutkinto-ohjelmassa opiskelet. Yhteiset ohjauspalvelut tarjoavat myös ryhmäohjausta urasuunnittelun ja opiskelutaitojen kehittymisen tueksi.  

HUOM. Koronaviruksen takia ohjaus tapahtuu tällä hetkellä etäohjauksena.

Opinto-ohjaaja (opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi) tukee esimerkiksi opiskeluelämäntilanteen ja tulevaisuuden tavoitteiden jäsentämisessä sekä valintojen tekemiseen liittyvissä pohdinnoissa. Opinto-ohjaajan luona voit käydä silloinkin, kun selkeitä kysymyksiä ei ole, mutta haluat jutella tilanteestasi jonkun kanssa. Jos et tiedä, mihin ottaisit asiasi kanssa yhteyttä, opinto-ohjaaja opastaa eteenpäin.    

Opintopsykologi (opintopsykologit.tau@tuni.fi) tukee esimerkiksi opiskelutaitoihin, opinnoissa jaksamiseen, aikaansaamiseen ja opiskelumotivaatioon liittyvissä asioissa sekä opiskelun sovittamisessa yhteen haastavan elämäntilanteen tai erityispulmien kanssa.     

Uraohjaaja (uraohjaus.tau@tuni.fi) tukee urasuunnittelun pohdinnoissa. Näitä voivat olla esimerkiksi harjoittelupaikan hakeminen, valmistumisen lähestyminen, oman osaamisen tunnistaminen, työllistyminen ja työtehtävämahdollisuudet.  

Opintojen saavutettavuuden tueksi voit saada yksilöllistä tukea tai erityisjärjestelyjä (opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi), jos sinulla on jokin sairaus, vamma tai esimerkiksi oppimisvaikeus.

 

Tarkemmat yhteisten ohjauspalveluiden kuvaukset:  

Opinto-ohjaaja    

Yliopiston yhteisten tukipalveluiden opinto-ohjaajan palvelut liittyvät usein tilanteisiin, joiden pääpaino on opiskelijan opiskelu- tai elämäntilanteen selkeyttämisessä. Opiskeluaikana opiskelijalle tulee eteen usein asioita, jotka mietityttävät. Elämässä myös sattuu joskus sellaista, että suunnitelmat menevät uusiksi. Silloin on hyvä päästä miettimään tilannetta jonkun ulkopuolisen kanssa.   

Tarkoituksena on, että opiskelijat voivat tulla opinto-ohjaajan luo matalan kynnyksen periaatteella aina, kun haluavat jutella asiastaan jonkun kanssa. Keskustelut ovat lähtökohtaisesti kertaluontoisia, mutta tarvittaessa on mahdollista tavata useamminkin. Opinto-ohjaajan palvelut on tarkoitettu kaikille Tampereen yliopiston opiskelijoille.

Koronaviruksen takia ohjaus tapahtuu tällä hetkellä etäohjauksena, Teamsin tai puhelimen välityksellä. Ajan voit edelleen varata normaaleja reittejä pitkin.

Hervannan kampuksen opinto-ohjaajalle voit varata ajan ajanvaraussivulla tai voit pyytää keskusteluaikaa osoitteessa opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi.

Keskustakampuksella saat henkilökohtaisen ohjauskeskusteluajan sopimalla siitä osoitteessa opiskelijanohjaus.tau@tuni.fi.  

Uutta! Tavoitat opinto-ohjaajan nyt myös chatin kautta maanantaista torstaihin klo 12 – 13. Chat-ikkuna ilmestyy tälle sivulle chatin ollessa avoin.

Chatissa voit kysyä nopeita kysymyksiä ja saada matalan kynnyksen tukea esim. etäopiskelun haasteisiin, opiskeluun liittyvien valintojen tekemiseen, mielenkiinnon kohteiden selvittelyyn sekä erityisjärjestelyihin. Voit myös keskustella muista tahoista, joihin olla yhteydessä. Pidemmille ohjauskeskusteluille kannattaa varata aika normaaleja reittejä pitkin. Chatissa aikaa ei voi varata. Tutkinto-ohjelmat auttavat opintojaksoihin ja Hopsiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Opintopsykologi    

Opintopsykologinen ohjaus painottuu oppimisen pulmatilanteisiin ja erityiskysymyksiin. Opintopsykologin työtä on arvioida opiskelukykyä ja tehdä yhdessä opiskelijan kanssa suunnitelmaa sen vahvistamiseksi.   

Opintopsykologin vastaanotolla yleisiä käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi opiskelutaidot, ajankäyttö ja aikaansaaminen, jaksaminen ja kuormituksen säätely, keskittyminen, motivaation rakentaminen sekä opiskeluun liittyvät tunteet ja ajatukset. Tavallisia tulosyitä opintopsykologin vastaanotolle ovat myös opintoihin kiinni pääseminen, opintojen jumiutuminen tai opintoihin paluu esimerkiksi sairastumisen jälkeen. Myös opiskelun sovittaminen yhteen haastavan elämäntilanteen, erityispulmien tai muun opiskelukykyyn vaikuttavan tekijän kanssa on tavallinen syy hakeutua opintopsykologin vastaanotolle.   

Huomaathan, että opintopsykologin työhön ei kuulu kriisi- tai psykoterapia, mielenterveystyö tai ammatinvalinnan ohjaus. Terveyteen liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi akuutissa stressitilanteessa, univaikeuksissa, ahdistuneisuudessa, masennuksessa tai uupumisessa, käänny YTHS:n puoleen.   

Opintopsykologinen ohjaus on tarkoitettu kandidaatin- ja maisterintutkintoja tekeville. Ohjaukseen voit hakeutua opettajan tai muun ohjaustahon suosituksesta tai oman arviosi perusteella.   

Ohjausprosessi koostuu tavallisesti 1-5 käyntikerrasta ja usein myös välitehtävistä. Opiskelijalta odotamme sitoutumista aktiiviseen työskentelyyn.   

Koronaviruksen takia ohjaus tapahtuu tällä hetkellä etäohjauksena, esim. Teams-videopuhelun tai puhelimen välityksellä. Halutessasi voit varausta tehdessäsi kertoa, minkä välityksellä haluaisit keskustella. Voit tiedustella vapaita opintopsykologin ohjausaikoja ensisijaisesti sähköpostilla opintopsykologit.tau@tuni.fi. Halutessasi voit myös jättää soittopyynnön sähköpostitse. Vapaita aikoja tarjotaan jonotilanteesta riippuen. Kirjoitathan viestiin:   

  • millä kampuksella opiskelet ja millä kampuksella ensisijaisesti toivoisit saavasi opintopsykologista ohjausta 
  • puhelinnumerosi  
  • jos joku taho on ohjannut sinua ottamaan yhteyttä, esimerkiksi opettaja tai YTHS   

Peruuta ajanvarauksesi, jos et pääsekään tulemaan. Varaa itse uusi aika, jos esimerkiksi joudut perumaan tulosi tai unohdat sovitun ajanvarauksen.   

Opintopsykologit tarjoavat yksilöohjauksen lisäksi myös kaikille perustutkinto-opiskelijoille avoimia opiskelutaitoluentoja ja ryhmäohjausta, joista löydät ajankohtaista tietoa ryhmäohjauksen tiedotuskanavasta.

Uutta! Tavoitat opintopsykologiharjoittelijan chatin kautta tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 11 – 12. Chat-ikkuna ilmestyy tälle sivulle chatin ollessa avoin.

Chatissa voit kysyä nopeita kysymyksiä ja saada matalan kynnyksen tukea esim. etäopiskelun haasteisiin, opiskelustressiin, -jaksamiseen ja -motivaatioon. Voit myös keskustella muista tahoista, joihin olla yhteydessä. Pidemmille keskusteluille kannattaa varata ohjausaika normaaleja reittejä pitkin. Chatissa aikaa ei voi varata.

 

Uraohjaaja 

 
Uraohjauskeskustelu on henkilökohtainen ohjauskeskustelu urasuunnittelun teemoista asiantuntijan kanssa. Näitä teemoja voivat olla esimerkiksi harjoittelupaikan hakeminen, valmistumisen lähestyminen, oman osaamisen tunnistaminen, työllistyminen ja työtehtävämahdollisuudet.  

Palvelu on suunnattu Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, jotka pohtivat valintojaan urasuunnittelun näkökulmasta tai ovat siirtymässä työelämään.   

Uraohjauskeskustelu on yksilöllinen, opiskelijan tilanteesta lähtevä ohjaustilanne, jossa voidaan peilata ja suhteellistaa opiskelijan osaamista työelämän näkökulmasta. Erilaisten mahdollisuuksien hahmottaminen sekä osaamisen tunnistaminen edesauttavat omien tavoitteiden mukaisen paikan löytymistä työelämässä.   
Opiskelija voi suoraan ottaa yhteyttä halutessaan pohtia uramahdollisuuksia oman oppiaineensa ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Myös opetus- ja ohjaustyötä tekevät voivat ohjata opiskelijan ottamaan yhteyttä.  

Uraohjaajan tavoitat parhaiten sähköpostitse: uraohjaus.tau[at]tuni.fi Kerrothan jo yhteydenotossasi lyhyesti omasta opiskelutaustasi (kuten tutkinto-ohjelmasi) ja mahdollisesta työkokemuksestasi sekä mitä toivot tapaamisessa käsiteltävän. Voit lähettää yhteydenottopyynnön sähköpostitse (uraohjaus.tau@tuni.fi) tai e-lomakkeella. Tapaaminen on yleensä kertaluontoinen ja siihen voi liittyä ennakkotehtävä. 

Hervannan kampuksen uraohjaajan ajanvaraus Bookingsilla.

 

Luotu
29-01-2019
Päivitetty
19-05-2020