Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopisto ja VIKES viitoittavat yhdessä tietä kohti kestävää journalismia

Julkaistu 22.11.2023
Tampereen yliopisto
Viestintä ja kehitys säätiö Vikes ja Tampereen yliopiston journalismikoulutus aloittivat kolmivuotinen yhteistyön, jonka tavoitteena on kehittää ja juurruttaa kestävän journalismin opetusta Tampereen yliopistossa ja yleisemminkin Suomessa.

Tampereen yliopiston journalismikoulutusta on viime vuoden aikana toistuvasti tituleerattu kansainvälisillä foorumeilla "tiennäyttäjäksi" ja "maailman ensimmäiseksi kestävän journalismin kouluttajaksi". 

Kuvakaappaus Lars Tallertin LinkedIN-päivityksestä syyskuussa 2023

Käsite 'kestävä journalismi' on tuore: se tuli akateemiseen tietoisuuteen vuonna 2017, kun Ruotsissa toimitettiin kirja What Is Sustainable Journalism? Integrating the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism (Berglez ym. 2017). 

Kysymys siitä, mikä on journalismin rooli kestävän kehityksen ja maailman kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, on kerännyt nopeasti kiinnostusta ja erilaisia aloitteita ympäri maailmaa. Ensimmäiset suositukset kestävämmän journalismin tekemisestä julkaistiin 2021 CHARM-konsortion toimesta, ensimmäinen kestävän journalismin konferenssi pidettiin Nairobissa viime keväänä ja Sustainable Journalism Partnerhsip, joka kokoaa yhteen satoja journalisteja, tutkijoita ja muita alan asiantuntijoita, vietti vastikään ensimmäistä vuosikokoustaan. 

- Kestävän journalismin käsitteen menestys pohjautuu mielestäni siihen, että se sanoittaa ajankohtaisella tavalla monia isoja haasteita, joita maailmassa tällä hetkellä on ja näkee journalismin ja näiden haasteiden välisen suhteen uusin silmin. Mikä merkitys journalismilla on esimerkiksi siinä, millaiseksi ympäristökriisiin liittyvä keskustelu muotoutuu? Miten tehdään vastuullista journalismia polarisoituvassa yhteiskunnassa? Toisaalta kestävä journalismi kysyy ääneen kysymyksen, jonka moni olisi jo pitkään halunnut kuulla: toimiiko media itse teollisuudenalana kestävästi? pohtii Matleena Ylikoski, joka työskentelee hankkeessa opettajana ja tutkijana. 

- Sekin on tehnyt tästä menestyksekkään käsitteen, että ruotsalainen FOJO-instituutti on valinnut kestävän journalismin toimintansa ydinkäsitteeksi. FOJO:n väsymätön verkostoituja, Sustainable Journalism Partnershipin presidentti Lars Tallert kiertää ympäri maailmaa puhumassa muutoksen tarpeesta ja Lars vieraili myös meillä avaamassa luentosarjamme. Muutenkin FOJO on ollut hyvin aktiivinen ja halunnut tehdä monenlaista yhteistyötä kanssamme, Ylikoski hymyilee. 

Näin ollen journalismin oppilaitoksissa eri puolilla maailmaa, kuten Bangladeshissa, Ruandassa, Keniassa, Ugandassa, Kroatiassa ja Ruotsissa, pohditaan tällä hetkellä, miten kestävä kehitys ja kestävyyden kysymykset pitäisi sisällyttää journalistiikan opinto-ohjelmaan – yksittäisinä kursseinako vai kaikki opinnot läpileikkaavana teemana tai kysymyksenä. 

Yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi kertoo kestävän journalismin roolista tulevalla opetussuunnitelmakaudella 2024-2027:  
  

– Tarkoituksena on, että hankkeen aikana rakennettava englanninkielinen verkkokurssi jää journalistiikan opintosuunnan avoimen yliopiston tarjontaan toistaiseksi - mutta kestävän journalismin teemat näkyvät varmasti eri tavoin myös journalistiikan tulevien vuosien suomenkielisen tutkinto-opetuksen sisällöissä.  

 

– Kestävä kehitys on yksi Tampereen yliopiston nykyisen, vuoteen 2030 ulottuvan strategian kulmakiviä. Se on myös olennainen osa korkeakouluyhteisön koulutustarjontaa ja on integroitu osaksi tutkinto-ohjelmia, toteaa yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi. 

 
Muutamat Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmista on jo rakennettu kokonaan kestävän kehityksen ja YK:n Agenda 2030 -teemojen ympärille. Tässä Vikesin ja toimittajakoulutuksen yhteishankkeessa rakennettava kestävän journalismin opintokokonaisuuden verkkokurssi voidaan hankejakson jälkeen liittää journalistiikan avointen opintojen ohella myös osaksi laajempaa kestävän kehityksen opintokokonaisuutta (20–55 op) sekä osaksi suunnitteilla olevaa, englanninkielistä viestintätieteiden kansainvälistymisopintokokonaisuutta (20–25 op).” toteaa Ala-Fossi.

 

Kestävän journalismin syksyn kurssi on käynnissä

Tällä hetkellä kestävän journalismin opetus toteutuu Tampereen yliopistossa kolmivuotisena hankkeena, jonka yhteistyökumppanina toimii Viestintä ja kehityssäätiö Vikes ja rahoittajana Vikesin kautta opetusministeriö. Hankkeessa toteutetaan neljä teeman mukaista kurssia, joista ensimmäinen, Introduction to Sustainable Journalism -luentokurssi päättyi vastikään ja toinen, Kohti kestävää journalismia -työpaja on juuri alkanut. Ensi vuonna vuorossa on Sustainable Digital Life -maisteriohjelmaan sisällytettävä kurssi ja vuonna 2025 valmistuu aiheen mukainen verkkokurssi DigiCampus -alustalle. 

Tämän syksyn luentokurssi kokosi yhteen 36 journalismin ja viestintäalan opiskelijaa, joista noin puolet olivat vaihto-opiskelijoita. 

- Kurssi järjestettiin englanniksi, jotta journalistiikastakin olisi kurssi saatavilla kansainvälisille opiskelijoille. Tätä on toivottu paljon, Matleena Ylikoski sanoo. 

- Englanninkielisinä luennot myös palvelevat suoraan tulevan Sustainable Journalism -verkkokurssin rakentamista, joka tulee olemaan mahdollisimman vapaasti saatavilla myös yliopiston ulkopuolella. Tiedämme, että kurssi kiinnostaa toimittajia ja opiskelijoita eri puolilla maailmaa ja sitä odotetaan jo nyt. Jostain syystä kestävän journalismin koulutus on antanut tähän asti odottaa itseään, ja olemme todellakin eturintamassa sen järjestämisessä, Ylikoski sanoo. 

Juuri päättyneellä kurssilla käytiin läpi kestävyyden kolmea perusulottuvuutta journalismin näkökulmasta: kuinka kestävästi media toimii ympäristöllisestä, taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja mitä pitäisi tehdä toisin, jotta journalismi voisi olla osaltaan rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Luennot herättivät paljon keskustelua ja etenkin vaihto-opiskelijat kiittelivät opetusta: 

- Minua ilahdutti erityisesti erään opiskelijan kommentti, että hän ei ole koskaan kuullut tämänkaltaista journalismin opetusta ja hänellä riittää pohdittavaa tästä pitkäksi aikaa eteenpäin, Matleena Ylikoski kertoo. 


 
Tähtäimenä tulevaisuuden toimittajat ja kestävä media-ala

Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes on jo useiden vuosien ajan järjestänyt Suomessa journalismi- ja media-alan opiskelijoille koulutuksia, joissa käsitellään kestävän kehityksen ja journalismin suhdetta. Vikes tarjoaa opiskelijoille tietoa aihepiiristä, yhteyksiä asiantuntijoihin sekä työkaluja monimutkaisten teemojen käsittelyyn.

Toiminnanjohtaja Anu Karvinen ja asiantuntija Sanna Jäppinen ovat iloisia yhteistyön käynnistymisestä Tampereen yliopiston kanssa.

– Olemme tehneet yhteistyötä kansanopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, ja jo pidempään pohdimme, mitä voisimme tehdä yhdessä Tampereen yliopiston kanssa – onhan se keskeinen toimija suomalaisessa toimittajakoulutuksessa ja journalismin tutkimuksessa. Oman, ulkoministeriöltämme saamamme rahoituksen muuttuminen hankekohtaisesta tuesta pitkäaikaisemmaksi ohjelmatueksi vuoden 2022 alusta lähtien tarjosi tähän hyvän mahdollisuuden.   

Tapasimme journalistiikan väkeä syksyllä 2022, ja yhteinen sävel sekä mahdollisen koulutuksen muodon että sisällön osalta löytyi nopeasti: päädyimme kolmivuotiseen yhteistyöhön, jossa kantavana teemana on kestävä journalismi. Inspiraationa toimi tuore kansainvälinen verkosto, Sustainable Journalism Partnership, joka on esitellyt kestävän journalismin käsitteen.   

– Meidän mielestämme tämä pitkäjänteinen yhteistyö tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kestävän journalismin käsitteen tarkempaan määrittelyyn, ja ennen kaikkea teorian siirtämiseen käytäntöön. Vikesiä kiinnostaa erityisesti se, että tulevaisuuden toimittajat ovat entistä paremmin selvillä siitä, mitä kestävä kehitys tarkoittaa, miten kestävyyden eri ulottuvuudet linkittyvät toisiinsa ja miten toimittaja voi huomioida kestävän kehityksen työssään. Pidemmällä aikavälillä on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan myös koko media-alan toimintaan – ei vain yksittäisiin toimittajiin tai sisältöihin – jotta kestävyys oikeasti etenisi, toteaa Anu Karvinen.