Tampereen yliopiston johto

Yliopiston johdon muodostavat hallitus, rehtoristo ja provosti, konsistori sekä dekaanit. Tälle sivulle olemme koonneet oleelliset lisätiedot ja yhteystiedot.

Hallitus

Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen muodostavat:

Puheenjohtaja
FT Ilkka Herlin, Cargotec Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja
Professori (emer.) Kimmo Kontula, Helsingin yliopisto

Hallituksen jäsenet
TkT Anne Jalkala, Vice President, Innovation and Venturing, Fortum Oyj
Professori Johanna Kantola, Tampereen yliopisto
Professori Jari Kinaret, Chalmersin teknillinen yliopisto, Göteborg, Ruotsi
Professori Pirkko Liisa Raudaskoski, Aalborgin yliopisto, Aalborg, Tanska
Yht. yo Iiris Suomela, kansanedustaja

Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus

Rehtoristo ja provosti

Rehtori Mari Walls

Filosofian tohtori Mari Walls siirtyi Tampereen yliopiston rehtoriksi syksyllä 2018 Luonnonvarakeskuksen (Luke) pääjohtajan tehtävästä. Walls väitteli Turun yliopistossa vuonna 1989 ekologisista vuorovaikutussuhteista ja teki post doctoral -tutkimustyönsä Cornellin yliopistossa Yhdysvalloissa. Hän on työskennellyt Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Merikeskuksen johtajana, Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen ja ympäristötieteen professorina sekä Suomen Akatemian tutkimusohjelmajohtajana. Hän on toiminut useissa luottamustehtävissä, mm. Oulun yliopiston hallituksessa ja Suomen Kulttuurirahaston hallintoneuvostossa. Hän on toiminut myös mm. Suomen Akatemian Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnassa sekä Suomen Akatemian Tieteen tila 2016 -ohjausryhmässä. Hän on ollut mukana arvioimassa Portugalin tiedejärjestelmää, Kanadan metsäntutkimusta, Ruotsin tiedeakatemian ja kestävän kehityksen tutkimuksen rahoittajaorganisaation FORMASin toimintaa sekä Panel for Helsinki University Change Review -arviointiryhmässä Helsingin yliopiston muutosta.

Yhteydenotot:
Rehtorin assistentti Lotta Isotalo

Provosti Jarmo Takala

Ennen Tampereen yliopiston provostiksi nimittämistä tekniikan tohtori Jarmo Takala on toiminut Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) tutkimuksesta vastaavana vararehtorina, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaanina ja tietokonetekniikan laitoksen johtajana sekä tutkimustehtävissä Nokia Research Centerissä ja VTT:llä. Hän on johtanut useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita. Hän on myös toiminut TTY:n tietotekniikan kansainvälisen maisteriohjelman johtajana ja ollut luomassa TTY:lle tieto- ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmaa. Hän toimii aktiivisesti tietotekniikan alan kansainvälisissä tieteellisissä järjestöissä.

Yhteydenotot:
Provostin assistentti Johanna Hellman

Vararehtori, tutkimus, Juha Teperi

Ennen uuden Tampereen yliopiston tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi nimittämistä lääketieteen tohtori Juha Teperi on toiminut entisen Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanina, terveystieteiden yksikön johtajana, innovaatio-ohjelman johtajana sosiaali- ja terveysministeriössä sekä johtajana useissa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämisyksiköissä. Hän on ollut laatimassa kansallista innovaatiostrategiaa. Hän on työskennellyt myös London School of Hygiene and Tropical Medicinessä ja johtanut tutkimus- ja kehittämisyksikköä Japanissa Sendai-Finland Wellbeing Centerissä. Teperin oma tutkimustyö on kattanut aiheita terveyspolitiikasta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmäkysymyksiin ja terveydenhuollon menetelmien arviointiin.

Yhteydenotot:
Vararehtoreiden assistentti Johanna Hellman

Vararehtori, koulutus, Marja Sutela

Ennen Tampereen yliopiston koulutusvararehtoriksi nimittämistä hallintotieteiden tohtori Marja Sutela toiminut Tampereen ammattikorkeakoulun koulutuksesta ja TKI-toiminnasta vastaavana vararehtorina vastuualueenaan seitsemän koulutusalaa, yli 50 tutkinto-ohjelmaa sekä niihin liittyvä TKI-toiminta. Aiemmin hän on työskennellyt Joensuun, Tampereen ja Lapin yliopistoissa julkisoikeuden professorina, yliassistenttina ja tutkijana. Hän on Itä-Suomen ja Vaasan yliopistojen dosentti. Sutelalla on yli 10 vuoden työkokemus koulutuksen kehittämisestä, uusien toimintamallien käyttöönotosta ja organisaatiomuutosten läpiviennistä.

Yhteydenotot:
Vararehtoreiden assistentti Johanna Hellman

Tampereen yliopiston rehtoristo ja provosti

Konsistori

Konsistori on uuden Tampereen yliopiston yliopistolain mukainen säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin. Sen muodostavat:

Puheenjohtaja
Provosti Jarmo Takala

Varapuheenjohtaja
Professori Eeva Moilanen

Professorit
Mari Hatavara
Arto Haveri
Jussi Heikkilä
Hannu-Matti Järvinen
Arto Laitinen
Eeva Moilanen
Jaakko Puhakka
Mikko Valkama

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta
Hanna Kuusela
Riikka Lahtinen
Kirsi Lumme-Sandt
Erja Sipilä

Muu henkilökunta
Ismo Isopoussu
Mervi Jokipii

Opiskelijat 
Janne Kajander
Mikko Kauhanen
Mikko Lampo
Annika Nevanpää
Ilona Taubert

Konsistorin kokousvalmistelijana toimii johtava asiantuntija Kirsi Reiman.

Ryhmäkuva Tampereen yliopiston konsistorista

Dekaanit

Juho Saari, Yhteiskuntatieteet (SOC)

Martti Kauranen, Tekniikka ja luonnontieteet (ENS)

Antti Lönnqvist, Rakennettu ympäristö (BEN)

Päivi Pahta, Kasvatustieteet ja kulttuuri (EDU)

Matti Sommarberg, Johtaminen ja talous (MAB)

Tapio Visakorpi, Lääketiede ja terveysteknologia (MET)

Jyrki Vuorinen, Informaatioteknologia ja viestintä (ITC)