Hyppää pääsisältöön
Keskustakampuksen aula

Kehitämme kampustemme tiloja

Tampereen yliopiston tiloja kehittämällä pyritään vastaamaan yliopiston tulevaisuuden toiminnan tarpeisiin, vastuullisuustavoitteisiin ja tukemaan yhteisön elinvoimaisuutta. ​ Kampuskehityksessä määritellään yhdessä yhteisön kanssa, miltä kampuskokonaisuutemme näyttää vuonna 2030 eli mistä rakennuksista luovutaan ja miten tilankäyttöä ja käyttöön jääviä rakennuksia kehitetään.​ Tavoitteena on luoda yhdessä monikäyttöisiä ja monialaisuutta vahvistavia oppimis-, työ-, tutkimus- ja kohtaamisympäristöjä, jotka vastaavat käyttäjiensä ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin nyt ja pitkälle tulevaisuuteen. Vuonna 2019 julkaistu nykytila-analyysi kokoaa kampusten nykytilannetta, 2020 julkaistu kampuskehitysstrategia summaa tulevaisuuden tavoitteita tilakehitykselle ja vuoteen 2030 asti ulottuva toimitilaohjelma määrittää kampuksilla tehtävät toimenpiteet.

Toimivaa kampusarkea kolmella kampuksella - toimitilaohjelma vuosille 2022-2030

Vuosina 2022–2030 Tampereen yliopiston tiloja ja tilankäyttöä kehitetään kampuskehitysstrategian ja toimitilaohjelmalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keskustakampuksella, Hervannan kampuksella ja Kaupin kampuksella tehtävillä toimenpiteillä vastataan yliopiston tulevaisuuden tarpeisiin, tiivistetään tiloja, edistetään vastuullista tilankäyttöä, vähennetään tilakustannuksia ja tuetaan yhteisön elinvoimaisuutta.

Toimitilaohjelman mukaisilla toimenpiteillä yliopiston vuokrakäytössä olevat tilat vähenevät noin 41 000 neliötä, joka tarkoittaa noin 20% kokonaisuudesta. Yliopiston käyttöön jääviä tiloja kehitetään noin 40 000 neliön edestä.

Tilamuutosten lisäksi yliopisto muokkaa tapojaan käyttää tiloja, edistää tilojen yhteiskäyttöisyyttä ja kehittää digitaalisia järjestelmiään tilankäytön ja sujuvan arjen tueksi.

Keskustakampus

Keskustakampuksella tiloja ja tilankäyttöä kehitetään Pinni B:ssä, Linnassa ja Päätalossa. Keskustakampuksella luovutaan Pinni A ja Virta -rakennuksista.

Hervannan kampus

Hervannan kampuksella toteutetaan Sähkötalon peruskorjaus- ja uudistamishanke sekä kehitetään tiloja ja tilankäyttöä Tietotalossa ja Rakennustalossa sekä Konetalon ja Festian käyttöön jäävissä osissa. Festiasta ja Konetalosta luovutaan osittain.

Kaupin kampus

Kaupin kampuksella tiloja ja tilankäyttöä kehitetään Arvo-rakennuksissa. Kaupissa on tavoitteena luopua osittain Arvo 1 -rakennuksesta.

Kampuskehitysstrategia 2020-2030

Kampuskehityksen nykytila-analyysin pohjalta muodostettu kampuskehitysstrategia ohjaa kampuskehityksen suuntaa ja käytännön toimintasuunnitelmia. Kampuskehitysstrategian tavoitteena on luoda ympäristöjä, jotka tukevat toimivaa arkea kampuksilla.

Tutustu kampuskehitysstrategiaan

Kampuskehityksen nykytila-analyysi

Kampuskehityksen keväällä 2019 julkaistu nykytila-analyysi antaa suuntaviivoja tulevaisuuden kehittämistyölle. Kampuskehityksen nykytila-analyysiin kerättiin kevään 2019 aikana laajasti informaatiota muun muassa tiloista, toiminnasta, toimintaympäristöistä ja toimijoista.

Kampukset alustana yhteiselle tekemiselle ja ekosysteemin rakentumiselle

Yhteistyö

Toimintaympäristöt edistävät yhteistyötä niin yhteisön sisällä kuin elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoidenkin kanssa. Ne luovat alustan yhteiselle tekemiselle ja ekosysteemien rakentumiselle.

Tilojen avautuminen toimintaympäristöön

Tilojen avautuminen ympäröivään yhteiskuntaan tukee tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan elinvoimaisuutta ja kansainvälisyyttä.

Ajanmukaiset kampusympäristöt

Ajanmukaiset, toimintatapoja tukevat kampusympäristöt ovat merkittävä korkeakouluyhteisömme kilpailukykyyn ja vetovoimaan vaikuttava tekijä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Vastuullista kampuskehitystä yhteisön ja ympäristön hyväksi

Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuu

Käyttäjien tarpeen ja työtavan mukaan muuntuvat, saavutettavat yhteiskäyttötilat tukevat yhteisöllisyyttä ja ihmisten sekä eri tieteenalojen monikulttuurista, tasaveroista kohtaamista.

Ekologinen vastuu

Valtiollisten ilmastotavoitteiden myötä opetusministeriö edellyttää myös korkeakouluilta ilmastotoimenpiteitä. Korkeakouluyhteisömme tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Osana tätä tavoitetta vähennetään yhteisön tiloja 25 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Taloudellinen vastuu

Muuntuvat yhteiskäyttötilat ja sitä tukeva toiminallinen kehitys mahdollistavat tilojen tiivistämisen ja paremman käyttöasteen. Myös toiminnaltaan päällekkäisistä tiloista voidaan luopua ja ottaa tiloja käyttäjien tarpeita aiempaa paremmin vastaavaan hyötykäyttöön. Näin kyetään saavuttamaan pitkällä aikavälillä kokonaistaloudellista hyötyä.

Kampuskehitys tukee ratkaisuillaan korkeakouluyhteisön tavoitteita ja toimintaa

Kampussiluetti