Hyppää pääsisältöön

Thomas-analyysi asiantuntijana kehittymisen tukena

Julkaistu 28.10.2021
,
päivitetty 29.6.2023
Tampereen yliopisto
Kaksi ihmistä keskustelee työpöydän ääressä.
Kovan ytimen ja viimeisimmän tieteellisen asiasisällön lisäksi tuemme koulutuksissamme asiantuntijoiden, esihenkilöiden ja johtajien osaamisen kehittämistä myös henkilökohtaisella ja yksilöllisellä tasolla. Käytössämme on monia ammatillisen kasvun ja itsetuntemuksen työkaluja, kuten Thomas HPA–analyysi.

Thomas International on yksi maailman johtavia psykometristen analyysien ja henkilöarviointien toimittajia. Analyysimenetelmät ovat kansainvälisesti validoituja. Thomas-analyysejä voidaan käyttää hyvin monipuolisesti; ne auttavat hyödyntämään yksilön parhaan potentiaalin, ne tukevat työhyvinvointia, ja niiden avulla voi luoda edellytyksiä kehittymiselle ja sitoutumiselle. 

Mikä on Thomas-analyysi ja mihin sitä voi hyödyntää?

Tree – Jatkuvan oppimisen palveluiden avainasiakkuuspäällikkö Teemu Rauhalan mukaan Thomas HPA-analyysi tukee omien työtapojen kehittämistä, ja sen kautta oppii sanoittamaan omia vahvuuksia paremmin.

–  Thomas-analyysi auttaa ymmärtämään, millaiset tekijät ohjaavat ihmisen sisäisiä motivaatioita. Johto- tai esihenkilötasolla toimivia analyysi auttaa motivoimaan, innostamaan ja kannustamaan oman tiimin jäseniä tai alaisia ehkä heille toimivammalla tai luontaisemmalla tavalla, kertoo Rauhala.  

Analyysi toimii yhtä hyvin valmentamisen, työhyvinvoinnin kuin työnjohtamisenkin tukena. Thomas-analyysi onkin otettu Tampereen yliopistolla laajasti käyttöön täydennyskoulutusten osana. Thomas-analyysi kartoittaa henkilön käyttäytymistä, vahvuuksia ja kehittymistarpeita peilaten niitä sekä organisaation että yksilön tarpeisiin. 

Analyysin avulla omat kommunikointitavat ja viestintätyylien erilaisuus avautuu ihan eri lailla. Tämä auttaa ymmärtämään vielä paremmin ihmisten luontaista lähestymistapaa erityisesti vuorovaikutustilanteissa, toteaa Teemu Rauhala.

Thomas-analyysi on oiva lisäpaketti useisiin koulutuksiin. Tree – Jatkuvan oppimisen palveluissa se sisältyy jo lähtökohtaisesti johtamiskoulutuksiin, kuten esimerkiksi JOKO-johtamiskoulutuksiin, ja se on usein käytössä myös työvoimakoulutuksissa. Thomas-analyysiä voidaan hyödyntää myös organisaatioille räätälöidyissä valmennuksissa ja koulutuksissa.

Itse Thomas-arvion tekeminen verkkosivulla vie aikaa vain 5-10 minuuttia, mutta analyysiin kuuluu aina myös tulosten avaaminen keskustellen, mikä vaatii aikaa sekä Thomas-järjestelmän käyttöön koulutetun ja sertifioidun tekijän. Tree – Jatkuvan oppimisen palveluissa on useampi koulutettu Thomas-käyttäjä.

Asiakkaiden kokemuksia Thomas-analyysistä

Analyysin palaute annetaan aina sekä kirjallisena että henkilökohtaisena keskusteluna. Sen päätteeksi käydään vielä asiakkaalle jäävä, Thomas-järjestelmästä suoraan muodostuva kirjallinen raportti yhdessä läpi.

–  Thomas-palautekeskustelut ovat mielekkäitä tehdä, sillä useimmiten asiakas yllättyy positiivisesti siitä, miten paljon analyysi tunnistaa hänen toimintatyylejään. Analysoitava saa tuloksista parhaimmillaan paljon irti. Usein ihminen löytää itse esimerkkejä siitä, miten analyysin esiin tuomat ominaisuuspiirteet näkyvät hänen päivittäisessä toiminnassaan, kertoo asiakkuuspäällikkö ja koulutettu Thomas-käyttäjä Taina Rinne.

Koulutuksiin osallistujat kiittävät usein juuri analyyseistä. Tämä kaikki voi motivoida ja tukea henkilökohtaista kehitystä ja itsetuntemusta ja auttaa ymmärtämään paitsi itsensä myös muiden ihmisten tapoja viestiä ja olla vuorovaikutuksessa, kertoo Rinne.

Olemme saaneet paljon kiitosta esimerkiksi siitä, kuinka omiin vahvuuksiin saa vahvistusta, miten raportti ja käyty keskustelu tukee käsityksiä omista kehittämisen kohteista, tai kuinka henkilölle vahvistuu se, miksi toimii muutostilanteissa tietyllä tavalla ja miten toiminta näyttäytyy työtovereille.

Thomas-raporttiin sisällytetään esihenkilötyötä tekeville vielä johtamisominaisuuksien analyysitulokset: tiedolla on paljon käyttöä johtamisessa, päätöksenteossa, ongelmanratkaisussa, kommunikaatiossa tai hallinnossa. Työvoimakoulutuksissa Thomas-analyysi voi palvella myös monipuolisesti: tieto omista toimintatavoista ja ominaisuuksien painotuksista auttaa vahvuuksien selkeyttämisessä ja sanoittamisessa samoin kuin urapohdintojen tukena.