Hyppää pääsisältöön

”Silloin tietää, että on onnistuttu” — Kokemuksia Piece of Work -ohjelmasta substanssivalmentajan näkökulmasta

Julkaistu 4.8.2021
,
päivitetty 4.8.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Vuosien kokemus tekniikan opetuksesta ja uteliaisuus Piece of Work -ohjelmaa kohtaan saivat Olavi Kopposen lähtemään mukaan tekniikan ryhmän substanssivalmentajaksi.

Olavi Kopposella on opetusalalta 33 vuoden kokemus. Hän aloitti aikoinaan Tampereen teknillisessä oppilaitoksessa, joka toimi samassa kiinteistössä kuin Tampereen ammattikorkeakoulu nykyään. Kopponen oli talossa, kun ammattikorkeakoulukokeilu käynnistyi 90-luvun alussa.

-Olen käytännössä ollut koko ammattikorkeakouluhistorian ajan kuvioissa mukana, hän naurahtaa.

Kopponen on ehtinyt vuosien aikana toimia muun muassa sähkö- ja tietoliikenteen osaamispäällikkönä, koneautomaation yliopettajana sekä konetekniikan koulutuspäällikkönä. Hän eläköityi vuoden 2020 alussa, mutta on silti ohjannut sivutoimisesti joitakin opinnäytetöitä sekä toiminut Piece of Work -ohjelmassa valmentajana. Piece of Work on uudenlainen työvoimakoulutuskokonaisuus, joka on tarjonnut korkeasti koulutetuille työnhakijoille opintoja tekniikan, liiketoiminnan, ohjelmoinnin ja henkilöstöhallinon aloilta. Piece of Work eroaa perinteisestä työvoimakoulutuksesta siinä, että jokaiselle opiskelijalle räätälöidään erikseen yksilöllinen opintopolku korkeakouluyhteisön tarjonnasta. Lisäksi jokainen opiskelija on saanut ohjausta oman alansa tuntevalta substanssivalmentajalta ja psykologisiin voimavaroihin keskittyvältä voimavaravalmentajalta.

Piece of Work ja sen toimintaperiaate olivat Kopposelle tuttuja, sillä hän oli seurannut ohjelmaa sivusta. Entisenä koulutuspäällikkönä hänellä oli myös kokemusta opettajien työaikasuunnitelmien resursoinnista, ja kun Piece of Work ei sopinut toisen konetekniikan opettajan aikatauluihin, päätti Kopponen lähteä itse mukaan työskentelemään ohjelman parissa. Kopponen on toiminut tekniikan ryhmän substanssivalmentajana ja ollut mukana muun muassa opiskelijoiden haastatteluissa, sekä rakentamassa heidän henkilökohtaisia opinto-ohjelmiaan. Itseään Kopponen kuvailee ohjelman parissa kiinnostuneena ja uteliaana havainnoitsijana.

-Sanoisin olevani mukana prosesseissa, olematta kuitenkaan keskiössä, hän toteaa.

Ohjelman voimavarana ryhmädynamiikka ja vertaistuki

Tekniikan Piece of Work -ryhmässä tyypillinen osallistuja on pitkään työelämässä ollut henkilö, joka on jostain syystä tällä hetkellä työtön. Syitä voivat olla esimerkiksi lomautus tai irtisanominen.

-Mukana on ollut myös jonkin verran tuoreen tutkinnon suorittaneita, joilla on vielä omat mielenkiinnonkohteet tai oma urapolku hakusessa. Voi myös olla osallistujia, joiden tämänhetkinen tutkinto tai työkokemus ei tue henkilön omia ajatuksia siitä, mitä hän haluaisi loppujen lopuksi tehdä, Kopponen kertoo.

Ohjelman yksi suuri vahvuus on ollut Kopposen mielestä ehdottomasti sen ryhmädynamiikka ja vertaistuki.

-Kun ollaan ryhmässä saman tyyppisten ja samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa, lähdetään paljon vapaammin ja uskaliaammin tekemään asioita, hän toteaa.

Ohjelmasta voi seurata myös esimerkiksi se, että kaksi eri alan ihmistä lähtee yhdessä yrittämään. Ryhmässä on syntynyt uusia verkostoja ja mahdollisesti myös yhteisiä hyviä ideoita. Myös asenteet ja arvot työllistymisen suhteen voivat muuttua, kun itsestään ja muista oppii uusia asioita.

Harjoittelujakso näkyy vahvasti opiskelijoiden arjessa

Kopponen kertoo, että ohjelmana Piece of Work on ollut hyvin tiivis. Substanssiopintovaiheessa opiskelijat integroidaan normaaleihin ryhmiin tutkinto-opiskelijoiden kanssa ja suoritustavat ja -vaatimukset ovat samat kuin muillakin. Opintojaksoissa riittää opiskelijoille paljon tekemistä ja uusien ihmisten kanssa toimiminen on paitsi silmiä avaavaa, myös hyvin työllistävää. Osallistujan arki saattaa siis muuttua paljonkin ohjelman aikana. Vahvimmin arjessa kuitenkin näkyy Kopposen mukaan ohjelmaan kuuluva harjoittelujakso.

-Harjoittelujakson aikana ei suoriteta substanssiopintoja ja harjoitteluun panostetaankin sataprosenttisesti, Kopponen toteaa.

Harjoittelupaikkaa hakiessa kannattaa olla itse avoimin mielin ja pyrkiä myymään omaa osaamistaan yrityksille.

-Yrityksellä ei välttämättä ole valmiita tarpeita harjoittelijalle, mutta jos henkilö ehdottaa itse, mitä voisi harjoittelijana tehdä, voi yritys innostua, Kopponen avaa.

Esimerkkinä Kopponen kertoo tilanteesta, jossa opiskelija oli lähtenyt opiskelemaan data-analytiikkaa ja hänellä oli muutama vaihtoehto harjoittelupaikalle. Yksi vaihtoehdoista oli yritys, joka oli vasta itsekin ottamassa data-analytiikkaa haltuun. Koska opiskelija uskalsi lähteä mukaan kehittämisvaiheessa, pääsi hän ikään kuin luomaan itselleen työpaikkaa.

-Pitää olla uskallusta lähteä mukaan silloin, kun yritys vasta itsekin opettelee. Ei pidä vain odottaa valmiita kokonaisuuksia. Näin voi aueta täysin uusia mahdollisuuksia, Kopponen kannustaa.

Osallistujissa selkeä muutos ohjelman aikana

Substanssiopintojen puolella Kopponen kertoo opiskelijoiden suurimmiksi oppimisen paikoiksi muun muassa data-analytiikan, automatiikan ja robotiikan. Konkreettisten, alaan liittyvien teemojen lisäksi osallistujat oppivat ohjelman aikana myös hurjasti itsestään ja omista taidoistaan. Piece of Work -ohjelmassa käydään läpi työkaluja, joilla kartoitetaan omaa osaamista, tehdään portfoliota ja osaamiskarttaa, sekä päivitetään sitä, miten omaa osaamista kannattaa tuoda esille. Kopponen uskookin tämän kehittävän osallistujien itsetuntoa.

Osallistujissa näkyy myös selkeä muutos ohjelman aikana. Joillakin osallistujilla voi ohjelman alussa olla työllistymisen suhteen jo jokseenkin luovuttanut asenne. Ohjelma luo kuitenkin uskoa itseen sekä omiin mahdollisuuksiin ja ihminen on valmis panostamaan niihin jatkossakin.

-Yhtäkkiä osallistuja puhkuu elämäniloa ja intoa, siitäkin huolimatta, ettei työllisyystilanne ole välttämättä vielä ratkennut. Silloin tietää, että on onnistuttu, Kopponen toteaa.

Nimenomaan insinööreille tekniikan Piece of Work ryhmä voi olla silmiä avaava.

-Osallistuja saattaa tajuta, että tekniikka on enemmän kuin vain tekniikkaa, Kopponen naurahtaa.

Jokaisella alalla on tietynlaisia kuvitelmia ja mielikuvia siitä, millainen alan ammattilaisen pitäisi olla. Näin on myös tekniikan alalla. Kopposen mukaan Piece of Work on purkanut näitä tiettyjä malleja ja muotteja osallistujien mielessä.

-Piece of Workin kaltaisilla ohjelmilla on todella kysyntää ja niitä kannattaa kehittää ja ylläpitää, Kopponen kiteyttää.

Teksti: Annika Seppälä