Hyppää pääsisältöön

Asiantuntijakoulutus on vastaus osaajapulaan

Julkaistu 1.3.2024
,
päivitetty 1.3.2024
Tampereen yliopisto
Jori Lehtikangas (vas) ja Jouni Kiviniitty iloitsevat nyrkkitervehdyksin onnistuneen koulutuksen jälkeen.
Kuva: Hanne Vuorela

Osaajapula on haaste, joka polttelee monilla toimialoilla. Sweco Finland Oy:n ratasuunnittelun liiketoimintajohtaja Jori Lehtikangas (kuvassa vasemmalla) ja raideliikennesuunnittelija Jouni Kiviniitty valottivat Osaamisen kehittäjät -podcastin haastattelussa yritysten ja yliopiston yhteistyön merkitystä osaajapulan ratkaisemisessa.

Yksi esimerkki tällaisesta yritysten ja yliopiston yhteistyöstä on Rautatiesuunnittelun koulutus eli RASU. Siinä yritykset, Väylävirasto ja Tampereen yliopisto yhdistivät voimansa ratkaisemaan rautatiesuunnittelun osaajapulaa. Sweco ja muut yritykset panostivat koulutukseen monessa roolissa: sen suunnitteluun, kouluttajana ja ohjaajana toimimiseen sekä tietysti oman henkilöstönsä kouluttamiseen.

Asiantuntijakoulutuksella hyötyjä yhteiskunnalle ja yrityksille

Asiantuntijakoulutuksella on monia hyötyjä yhteiskunnalle ja yrityksille. Tekninen infrastruktuuri on yhteiskunnan kehityksen ja kilpailukyvyn perusta ja infrastruktuurin toimivuus näkyy jokaisen suomalaisen päivittäisessä arjessa. Jori Lehtikangas korostikin rautatiealan erityisosaamisen rinnalla koko infra-alan veto- ja pitovoiman tärkeyttä. Yhtenä avaimena alan houkuttelevuuden lisäämiseen hän näki täsmätarpeisiin vastaavat täydennyskoulutukset.  

Swecolle osaamisen vaaliminen on tae siitä, että se voi vastata asiakaslupaukseensa tarjota asiakkaiden tarpeiden mukaista osaamista. Lisäksi toimialakohtainen koulutus on myös erinomainen foorumi verkostoitumiselle alan toimijoiden kesken.    

Oppiminen innostaa asiantuntijoita 

Jouni Kiviniitty korosti osaamisen kehittämisen merkitystä asiantuntijatyössä. Uuden oppiminen sitouttaa asiantuntijoita ja antaa mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Jouni Kiviniitty kertoi, että hän huomioi mahdollisuuden täydennyskouluttautumiseen jo siinä vaiheessa, kun rekrytoitui Swecolle.  

RASU-koulutus tarjosi myös Tampereen yliopiston diplomi-insinööriopiskelijoille mahdollisuuden nähdä, mitä työ rautatiesuunnittelussa pitää sisällään. Koulutus oli avoin myös perusopiskelijoille, jotka opiskelivat ja tekivät harjoitustöitä yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Tämä tarjoisi heille mahdollisuuksia löytää diplomityön aihe, harjoittelupaikka tai astua työelämän ovista sisään. 

Kuuntele Osaamisen kehittäjät -podcastin osa 25: Rautatiesuunnittelua suurella sydämellä