Hyppää pääsisältöön

Logopedia

Tampereen yliopisto
Phonevaihde (03) 355 111
PaikkakuntaYhteiskuntatieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto

Logopedian oppiaine

Logopedian tutkinto-ohjelma kouluttaa puheterapeutteja sekä laaja-alaisia logopedisiä asiantuntijoita julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin. Logopediassa tutkitaan puheen, kielen, vuorovaikutuksen, äänen ja nielemisen häiriöitä sekä niiden arviointia ja kuntoutusta. Täten logopedian teoreettinen tutkimustieto kytkeytyy läheisesti kliiniseen asiakastyöhön kaiken ikäisten asiakasryhmien parissa. Varsinaisten logopedisten ilmiöiden ja niiden esiintyvyyden lisäksi logopedian oppiaineessa tutkitaankin paljon mm. kliinisen asiakastyön piirteitä, puheterapiapalveluiden saatavuutta ja niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Logopedian tieteenalan tietoa ja kliinistä asiantuntijuutta sovelletaan moniammatillisessa yhteistyössä mm. psykologian, sosiaalityön, lääketieteen, fysio- ja toimintaterapian ja tietotekniikan asiantuntijoiden ja kliinikoiden kanssa.

Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuva filosofian maisteri voi toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää puheterapeutti-nimikettä. Puheterapeutit työskentelevät joko julkisella sektorilla terveyskeskuksissa, sairaaloissa tai kuntoutusyksiköissä, tai yksityisellä sektorilla esim. ammatinharjoittajana. Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuva filosofian maisteri voi työskennellä myös logopedian opetus- ja tutkimustyössä tai muussa laaja-alaisessa asiantuntijatyössä. Logopedian alan asiantuntijan työllisyystilanne on erittäin hyvä.