Hyppää pääsisältöön

Logopedia

Tampereen yliopisto
Puhelinnumerovaihde (03) 355 111
SijaintiYhteiskuntatieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto

Logopedian tutkinto-ohjelma

Logopedian tutkinto-ohjelma kouluttaa puheterapeutteja sekä laaja-alaisia logopedisiä asiantuntijoita julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin. Logopediassa tutkitaan puheen, kielen, vuorovaikutuksen, äänen ja nielemisen häiriöitä sekä niiden arviointia ja kuntoutusta. Täten logopedian teoreettinen tutkimustieto kytkeytyy läheisesti kliiniseen asiakastyöhön kaiken ikäisten asiakasryhmien parissa. Logopedian tieteenalan tietoa ja kliinistä asiantuntijuutta sovelletaan moniammatillisessa yhteistyössä mm. psykologian, sosiaalityön, lääketieteen, fysio- ja toimintaterapian ja tietotekniikan asiantuntijoiden ja kliinikoiden kanssa.

Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistunut filosofian maisteri voi hakea Valvirasta oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä eli puheterapeuttina. Puheterapeutit työskentelevät joko julkisella sektorilla terveyskeskuksissa, sairaaloissa tai kuntoutusyksiköissä, tai yksityisellä sektorilla esim. yrityksissä tai ammatinharjoittajana. Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuva filosofian maisteri voi työskennellä myös logopedian opetus- ja tutkimustyössä tai muussa laaja-alaisessa asiantuntijatyössä. Logopedian alan asiantuntijan työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Tampereen yliopiston logopedian tutkinto-ohjelma on osa kansallista Logonet-verkostoa. LogoNet on logopedian koulutusta tarjoavien yliopistojen opetus- ja tutkimus yhteistyöverkosto. Lisätiedot: https://www.logonetyliopistoverkosto.fi