Hyppää pääsisältöön

Logopedian koulutus

Tampereen yliopisto
Logopedit ovat puheen, kielen, vuorovaikutuksen, äänen ja nielemisen sekä niihin liittyvien häiriöiden hoidon asiantuntijoita. Logopedian koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä puheterapeutteina ja muissa alan asiantuntijatehtävissä.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 op + 120 op

Kaupunki

Tampere

Logopedia yhdistää vuorovaikutuksen ja terveyden asiantuntijuuden

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii ihmisten vuorovaikutusta ja viestintää, erityisesti niiden häiriöitä ja häiriöiden ennaltaehkäisyä sekä kuntoutusta ja kuntoutuksen vaikuttavuutta. Muita ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä logopedisia tutkimuskohteita ovat syömis- ja nielemistoimintojen häiriöt ja niiden kuntoutus.

Logopedian koulutuksesta valmistunut filosofian maisteri voi toimia itsenäisesti puheterapeuttina sekä muissa alan asiantuntijatehtävissä. Logopedit työllistyvät erinomaisesti.

 

Logopedian opinnoissa teoreettinen tieto ja käytännön harjoittelu nivoutuvat yhteen

Monipuolisten opetusmenetelmien avulla opiskelijat harjaannutetaan ratkaisemaan sekä teoreettisia että logopedisiin käytäntöihin liittyviä ongelmia ja perustelemaan ratkaisujaan. Opinnot sisältävät useita harjoittelujaksoja, joilla harjoitellaan asiakastyötä käytännössä.

Logopedien kuntoutusasiakkaina on lapsia ja aikuisia, joilla on kielen ja viestinnän häiriöitä tai syömis- ja nielemishäiriöitä. Häiriöiden taustalla voi olla muun muassa erilaisia kehityksellisiä, neurologisia ja rakenteellisia häiriöitä, kuten autismi, aivoverenkiertohäiriö, huuli- ja suulakihalkio. Kuntoutusta toteutetaan yksilöiden ja ryhmien kanssa.

Logopedian opintoihin voi yhdistää vapaavalintaisia opintoja Tampereen korkeakouluyhteisön laajasta tarjonnasta oman kiinnostuksen mukaan.

Lue lisää logopedian koulutuksesta osana hyvinvointitieteitä.

Tervetuloa joukkoomme!