Hyppää pääsisältöön
illustravtive photo

Tenure track -urapolku yliopistossamme

Tenure track –urapolkumme tarjoaa tutkijoillemme ja opettajillemme houkuttelevan ja innostavan urapolun, joka antaa selkeän ja ennustettavan mahdollisuuden edetä professorin tehtävään. Sitoudumme urapolulle rekrytoituun ja tarjoamme hänelle tukea urapolulla etenemiseen. Tuemme ja seuraamme yhdessä sovittujen tavoitteiden toteutumista koko urapolun ajan.

Tenure track -urapolku Tampereen yliopistossa

Mallimme koostuu kolmesta vaiheesta: apulaisprofessori (Assistant Professor), apulaisprofessori (Associate Professor) ja professori. Rekrytoinnit avataan joko yhdelle tai useammalle tasolle, joten urapolulle voi saapua kaikilta tasoilta. Urapolun ensimmäinen taso on viisivuotinen. Henkilön edetessä ensimmäiseltä tasolta toiselle tasolle työsuhde muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi. Toinen taso on viisivuotinen silloin, kun henkilö rekrytoidaan suoraan toiselle tasolle. Kolmas taso on toistaiseksi voimassa.

 

Tenure track- uraportaat: ensimmäinen taso apulaisprofesspri (assistant professor), toinen taso apulaisprofessori (associate professor), kolmas professori.

Urapolulle rekrytointi

Rekrytoimme urapolulle pääsääntöisesti avoimella kansainvälisellä haulla. Haku voidaan avata yhden tai useamman urapolun tason tehtävänä. Avoinna olevat urapolun tasot ilmoitetaan hakukohtaisesti. Hakija ilmoittaa hakiessaan, mille urapolun tasolle hän on hakemassa. Hakija voi hakea vain yhdelle tasolle.

Rekrytointia valmistelee rehtorin nimeämä valmisteluryhmä, jonka tehtävänä on valmistella hakuilmoituksen sisältö, päättää haettavan tehtävän profiili ja valinnan kriteerit, valita käytettävät rekrytointikanavat, kartoittaa potentiaalisia hakijoita, ja markkinoida aktiivisesti hakua omissa verkostoissaan. Rekrytoinnin valmistelussa noudatetaan vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteita. 

Rekrytoitaessa tenure track -urapolkumallin tehtäviin käytetään aina ulkoisia asiantuntijoita kärkihakijoiden tieteellisen tai taiteellisen osaamisen arvioimiseksi. Kärkihakijoiden tieteellisistä tai taiteellisista ansioista pyydetään arvio vähintään kahdelta kansainvälisesti ansioituneelta professorilta tai henkilöltä, jolla on vastaavat tieteelliset ansiot. Valmisteluryhmä haastattelee potentiaalisimmat hakijat. Haastatteluun voi sisältyä myös tutkimustyön esittely. Rekrytointiprosessissa voidaan käyttää videohaastattelua ja soveltuvuusarviointeja. Potentiaalisimpien hakijoiden opetusosaaminen arvioidaan. Lue lisää rekrytointiemme periaatteista ja eri vaiheista.

Valitsemme urapolulle potentiaalisimman hakijan, jolla on mahdollisuus edetä professoriksi kansainväliselle huipputasolle tai joka on jo tieteenalallaan kansainvälisesti tunnustettu.

Tenure track -uralla eteneminen

Sitoudumme urapolulle rekrytoituun henkilöön ja tarjoamme hänelle mahdollisuuden edetä toistaiseksi voimassa olevaan professorin tehtävään. Tuemme urapolulla etenemistä tarjoamalla koulutusta, valmennusta ja muuta tukea opettajuuden, ohjaamisen, esihenkilötyön ja muiden taitojen kehittämiseen.

Urapolulla eteneminen perustuu työntekijän kanssa sovittuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Tavoitteiden määrittelyssä otetaan huomioon koko urapolku ja ennakoidaan hyvissä ajoin, millaisia tavoitteita kullakin kaudella tulisi saavuttaa, jotta eteneminen professorin tehtävään on mahdollista.

Tavoitteiden määrittelyssä otetaan huomioon henkilön tausta ja aiemmat ansiot sekä yliopiston ja tiedekunnan strategia.

Tavoitteet määritellään kolmen osa-alueen pohjalta:

  • tutkimukselliset ansiot
  • opetus- ja ohjausansiot
  • yhteiskunnallinen ja yliopistoyhteisöllinen vuorovaikutus.

Dekaani yhdessä esihenkilön kanssa seuraa vuosittain tavoitteiden toteutumista urapolun aikana. 

Urapolulla eteneminen perustuu kokonaisarviointiin henkilön etenemisestä ja hänen saavuttamistaan tuloksista, joita verrataan hänelle asetettuihin tavoitteisiin. Etenemisarvioinnissa käytetään ulkoista asiantuntija-arviointia. Etenemisarviointi käynnistetään viimeistään yhtä vuotta ennen kyseisen urakauden päättymistä. 

Valtaosalla tutkijoistamme, jotka on valittu Tampereen yliopiston tenure track -urapolulle, etenemisarviointi johtaa etenemiseen urapolun seuraavalle tasolle. Niissä tapauksissa, joissa eteneminen urapolun seuraavalle tasolle ei arvioinnin perusteella ole perusteltua tai vielä ajankohtaista, voidaan sopia samalla uratasolla jatkamisesta ja uusien tavoitteiden asettamisesta. Viimesijaisena vaihtoehtona on urapolun päättyminen, jolloin määräaikainen työsopimus päättyy siinä sovittuna ajankohtana. Tavoitteenamme kuitenkin on, että jokainen tenure track -urapolulle rekrytoitu henkilö etenisi aikanaan professorin tehtävään.

Arviointikriteerit tenure track -urapolun tasoille

Avoimet tehtävät Tampereen yliopistossa

Katso avoimet tehtävämme ja lähetä työhakemus.

Uusia rekrytointeja

Rekrytoimme tenure track -urapolulle avoimella kansainvälisellä haulla. Tällä sivulla voit tutustua hiljattain urapolullamme aloittaneisiin henkilöihin.

Tutkimushankkeet ja ryhmät

Meillä tutkimustyötä tehdään tiedekuntien tutkimusryhmissä, keskuksissa, sekä lukuisissa hankkeissa ja projekteissa. Tutustu tarkemmin tiedekuntiimme, niiden yksiköihin sekä tutkimusryhmiimme ja -hankkeisiimme alla.

Tiedekunnat ja yksikötTutustu tutkimusryhmiin ja -hankkeisiin

Tutkimuksemme huiput

Uudessa yliopistossamme tekniikka, terveys ja yhteiskuntatieteet kohtaavat toisensa ainutlaatuisella tavalla. Yliopistomme ylpeydenaiheita ovat muun muassa Suomen Akatemialta ja Euroopan tutkimusneuvostolta tunnustusta saaneet tutkimusryhmät ja tutkijat.

Tuemme pedagogisten taitojesi kehittymistä

Tampereen korkeakouluyhteisön Teaching and Learning Centre (TLC) on verkosto, joka kokoaa pedagogisen asiantuntemuksen sekä opettajien tarvitseman tiedon ja palvelut yhteen. Lisäksi TLC tukee kaikkia korkeakouluyhteisössä opetustyötä tekeviä lisäämällä yhteisöllisyyttä ja verkostoitumisen mahdollisuuksia.

Teaching and Learning Centre