Hyppää pääsisältöön
Ihmisiä yliopiston avaijaisissa 2019.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Tampereen korkeakouluyhteisölle yhteiskunnallinen vuorovaikutus merkitsee organisaation ja sen yhteisön jäsenten toimintaa erilaisten sidosryhmien kanssa yhteiskunnan hyödyksi.

Tampereen korkeakouluyhteisöllä on vahva yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen perusta. Korkeakouluyhteisön yhteiskunnalliset vaikutukset syntyvät erityisesti koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tulosten kautta. Tutkimuksen läpimurrot auttavat edistämään esimerkiksi kansanterveyttä ja parantamaan ympäristön tilaa. Valmistuneet uudistavat työelämää osaamisellaan ja tuoreilla ajatuksillaan.

Tampereen korkeakouluyhteisössä on lukuisia yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimintamuotoja, kuten täydennyskoulutus, koulutusvienti, kehitysyhteistyö, palvelututkimus, Porin ja Seinäjoen yliopistokeskukset sekä yliopiston tilojen ja laboratorioiden avaaminen kumppaneille. 

Myös kansantajuisten julkaisujen tuottaminen, yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät ja asiantuntijapuheenvuorot mediassa sekä erilaisissa sidosryhmätapahtumissa tuovat korkeakouluyhteisön osaajien ajatuksia laajemman yleisön tietoon.  

Toisaalta tutkimushankkeet voivat kytkeytyä esimerkiksi yritysten tai yhteisöjen kehityshankkeisiin, kun taas vierailuluennoitsijat tuovat vastavuoroisesti opintojaksoille käytännön esimerkkejä. Iso ja merkittävä vaikuttajaryhmä ovat opiskelijat, jotka vievät harjoittelujaksojen ja opinnäytetöiden kautta osaamistaan ja kehitysajatuksiaan työyhteisöihin.

Yhteistyöllä kohti kestävämpää maailmaa  

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen merkitys korkeakoulun yhtenä perustehtävistä jatkaa tulevaisuudessa kasvuaan. Yhteiskunnalliset haasteet esimerkiksi kestävän kehityksen parissa ovat niin monimutkaisia ja ristiin kytkeytyneitä, ettei yksittäisen toimijan kyky tahdo riittää niiden ratkomiseen. Ratkaisujen etsiminen vaatiikin yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreiden kesken. Hyvien kumppanuuksien kautta yliopisto voi saada sidosryhmiltään arvokasta tietoa ja osaamista.

Monet ongelmat ilmastonmuutokseen tai pandemioiden hallintaan liittyen ovat luonteeltaan globaaleja ja valtavia: yksittäisen tutkimusalan näkökulma vaatiikin rinnalleen toisia kokonaiskuvan saavuttamiseen ja yhteistyön täytyy ulottua myös niille alueille, joiden omat osaamisresurssit eivät ole riittäviä.  

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto  

Tampereen korkeakouluyhteisöön on nimetty yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto, joka auttaa muodostamaan kokonaiskuvan yhteisön yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja vaikuttavuudesta sekä tukee aihepiirin suunnittelua, seurantaa ja arviointia. Neuvoston tehtävänä on myös nostaa yliopistoyhteisön tietoisuutta yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muodoista ja hyvistä käytännöistä sekä vahvistaa sisäistä vuorovaikutusta koko korkeakouluyhteisössä.   

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostoon kuuluu toimijoita yliopiston eri tiedekunnista ja organisaatiotasoilta sekä Tampereen ammattikorkeakoulusta.