Hyppää pääsisältöön

Jorma Mäntynen: Tulevaisuus odottaa tekijöitään

Julkaistu 19.11.2020
,
päivitetty 29.1.2024
Tampereen yliopisto
Jorma Mäntynen
Jorma Mäntynen toimii Porin GEMBA-ohjelman kehittäjänä ja vastuuprofessorina Strateginen johtaminen ja ennakointi -avausjaksolla.

Tulevaisuuden ennakointi on tärkeää yritysten ja julkisen sektorin menestykselle. Tulevaisuutta ei voi ennustaa, eikä se ole ennalta määrätty. Äkkiä ajatellen tulevaisuudesta ei voi tietää juuri mitään, mutta lopulta paljonkin. Tulevaisuuden ennakointia varten on kehitetty käyttökelpoisia menetelmiä. Erilaisten tulevaisuuskuvien avulla voidaan varautua käyttämään toimintaympäristön mahdollisuuksia hyväksi ja torjumaan sen uhkia. Tulevaisuuteen voi suhtautua ainakin kahdella tavalla, reaktiivisesti tai proaktiivisesti. Reaktiivisessa tavassa katsotaan, millaiseksi maailma muodostuu ja sopeudutaan siihen. Proaktiivisessa tavassa nähdään mahdolliset maailmat ja käytetään niitä täysimääräisesti hyväksi. On parempi varautua erilaisiin tulevaisuuksiin kuin vain ajelehtia.

Megatrendejä on helppo nähdä, kuten kaupungistuminen ja ilmastonmuutos. Ne ovat kaikkien tiedossa, joten kilpailuedun etsiminen megatrendien avulla on vaativaa. Koko ajan maailmassa on myös nousemassa heikkoja signaaleja, jotka kertovat jostakin orastavasta ilmiöstä. Kukaan ei pysty sanomaan, vahvistuuko signaali vai sammuuko se pois. Jos osuu oikeaan heikon signaalin tunnistamisessa, voi saada ensimmäisten joukossa merkittävää hyötyä liiketoiminnalleen. Samalla ollaan isojen riskien alueella, koska suuri osa signaaleista sammuu. Kun signaali vahvistuu eli jokin ilmiö nousee yleiseen tietoisuuteen, siirrytään liiketoiminnassa vähenevien tuottojen alueelle.

Villit kortit ovat yllättäen ilmaantuvia muutostekijöitä, jotka voivat muuttaa yhteiskuntien ja koko maailman kehityskulkuja epävarmoiksi. Tällainen villi kortti ilmaantui alkuvuodesta 2020 pandemian muodossa koettelemaan koko maailmaa. Seuraukset ovat olleet ennennäkemättömät. Esimerkiksi kaupallisen lentoliikenteen historiassa ei koskaan ole koettu vastaavaa romahdusta. Pandemian jälkeistä aikaa on erityisen hyödyllistä arvioida tulevaisuuden ennakointimenetelmillä. Niin monet asiat ovat sumun peitossa. Maailman murroskohdat tarjoavat aina myös tilaisuuden uuden luomiseen.

Porin GEMBA-koulutuksessa luodaan vahva pohja tulevaisuuden ennakointimenetelmien hallintaan. Aiempien kurssien opiskelijat ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä, että he ovat voineet soveltaa oppeja omilla työpaikoillaan.

Jorma Mäntynen
johtaja, professori
WSP Finland Oy