Koulutus digitalisoituu yhteistyössä

Digitalisaatio mahdollistaa osaamisen kehittämisen joustavasti ja yksilöllisesti.
Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto ovat aloittaneet yhdessä koulutusten digitalisoinnin ja ketterän digiprosessin luomisen pilottien muodossa.

Kuudessa pilotissa tavoitteena on vahva digitalisoiminen, jotta osaamisen kehittäminen olisi mahdollisimman joustavaa ja yksilölliset elämäntilanteet huomioivaa. Keskiössä on vaikuttavuus, joustavuus ja pedagoginen laadukkuus. Lisäksi painotamme työmarkkinoiden tarvetta osaamisen päivittämiseen sekä monipuolista hyödynnettävyyttä. Kokonaisuudet pyritään rakentamaan niin, että osia voidaan hyödyntää niin tutkintokoulutuksessa kuin sen ulkopuolella.

Digitalisoimme sekä olemassa olevia että täysin uusia kokonaisuuksia, joista oppija pystyy valitsemaan omiin tarpeisiinsa sopivan koulutuksen tai koulutuksen osan kehittääkseen osaamistaan. Sisällöllisen digitalisoimisen lisäksi tavoitteenamme on luoda toimivia ja kustannustehokkaita digituotannon prosesseja myös tulevien koulutusten toteuttamiseen. Tästä esimerkkeinä ketterän prosessin luominen videoiden tekemiseen ja pedagogisesti toimivan toteutuksen tukeminen.

Toteutamme digipilotit yhteistyössä korkeakouluyhteisön pedagogisen tukitiimin ja digitiimin kanssa. Digipedagogisena asiantuntijana toimii Matleena Laakso ja tuotannollisen tuen osalta yhteistyökumppanina on Mediapolis. Kokonaisuudet toteutetaan vuoden 2020 aikana.