Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Erikoisosaamiseni kohdistuu puhuttuun kieleen, institutionaaliseen vuorovaikutukseen ja epäsymmetrisiin keskusteluihin. Olen muun muassa tutkinut lääkärin vastaanotolla käytävää vuorovaikutusta , muistisairaiden henkilöiden ja hoitajien välisiä keskusteluja ja mielenterveysongelmia ja vuorovaikutusta. Olen aktiivinen verkostovaikuttaja ja olen perustanut tutkimukseensa perustuvan muistisairaiden keskustelukumppaneille koulutuspalveluja tuottavan Memocate -nimisen yrityksen. 

Työtehtävät

Olen pohjoismaisten kielten professori. Keskityn työssäni vuorovaikutustutkimuksen ja pohjoismaisten kielten syventävien opintojen opettamiseen sekä pro gradu-töiden ohjaamiseen. 

Sijaisuustieto

Keskustakampus, Pinni B.

Tärkeimmät saavutukset

Suomen Tiedeseuran jäsen, 2019

Tutkimuskohteet

Vuorovaikutus, keskustelunanalyysi, lätt svenska, kielellinen epäsymmetria, muistisairaudet, selkokieli, saavutettavuus

Tutkimusyksikkö

PLURAL

Tieteenalat

Vuorovaikutustutkimus, keskustelunanalyysi, vuorovaikutuslingvistiikka, kielitiede, pohjoismaiset kielet

Tutkimusrahoitus

Tutkimushanke "Vuorovaikutus, sosiaalinen osallisuus ja mielenterveysongelmat" (Suomen Akatemia, 2017-2021); tutkimushanke "Lätt finlandssvenska" (SLS, 2021-2023)

Tutkimusura

Tutkijatohtori, Suomen Akatemia, 2005-2008

Akatemiatutkija, Suomen Akatemia, 2013-2018

PI, Suomen Akatemian hankerahoitus, 2017-2021

PI, Svenska litteratursällskapet i Finlandin hankerahoitus, 2021-2023

Merkittävimmät julkaisut

  • Handbook of Easy Languages in Europe (toim. Lindholm & Vanhatalo, Frank & Timme, 2021)
  • Väitöksen jälkeen. Opas akateemiselle uralle (Isosävi & Lindholm, Art House, 2021)
  • Tala om kroppen. Språkliga perspektiv på hälsa och sjukdom i den digitala eran (toim. Grahn & Lindholm, Morfem, 2021)
  • Vanhuus ja kielenkäyttö (toim. Hippi, Mäntynen & Lindholm, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2020)
  • Joint decision-making in mental health: An interactional approach (toim. Lindholm, Stevanovic & Weiste, Palgrave Macmillan, 2020) 
  • Multilingual interaction and dementia (toim. Plejert, Lindholm & Schrauf, Multilingual Matters, 2017)
  • Keskustelunanalyysi - Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta (toim. Stevanovic & Lindholm, Vastapaino, 2016)
  • Haavoittuva keskustelu. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta (toim. Leskelä & Lindholm, Kehitysvammaliitto, 2012)
  • När orden fattas oss. Om demens, språk och kommunikation (Liber, 2010)