Hyppää pääsisältöön

Tutkimusluvan pyytäminen Tampereen ammattikorkeakoulussa

Jos tutkimus- tai kehitystyösi koskee koko TAMKia, luvan myöntää vararehtori. Yksittäistä alaa, koulutusyksikköä, tutkintoa tai toimintoa koskevat päätökset tekee kyseisen yksikön johtaja.

Kun käytetään TAMKin henkilökunnan työaikaa, esimerkiksi tutkimusmateriaalien keräämiseen, tai hyödynnetään internet- tai intranet-palveluja tai muita ammattikorkeakoulun resursseja, luvan myöntää vararehtori. Jos työpanoksen tarve koskee vain yhtä koulutusyksikköä, luvan myöntää kyseisen yksikön johtaja. TAMKilta odotettu työpanos tai resurssi kuvataan tarkemmin lupalomakkeen kohdassa TAMKin rooli tutkimuksessa.

Lupahakemukseen liitetään aina tutkimussuunnitelma ja tietosuojailmoitus. Näissä liitteissä kuvataan miten tutkimusaineisto kootaan, kuka aineiston kerää, kuinka aineistoa käytetään, missä ja miten aineistoa säilytetään tutkimuksen aikana, missä ja miten tulokset raportoidaan sekä se, miten ja milloin aineisto lopulta arkistoidaan tai/ja tuhotaan. Tarkempia ohjeita löydät Tietoarkiston sivuilta.

Sähköpostilistojen osoitteita ei luovuteta ulkopuolisille eikä kutsuja osallistua tutkimuksiin lähetetä massasähköposteilla. Kutsu tutkimukseen osallistumisesta ja linkki tutkimuslomakkeeseen voidaan välittää opiskelijoille tai henkilökunnalle TAMKin tai Tampereen korkeakouluyhteisön tiedotepalvelujen (esim. intranet) välityksellä. Opiskelijakunnat vastaavat omista viestintävälineistään.

Huomioi, että TAMK antaa luvan vain tutkimuksen toteuttamiselle. Päätös tutkimukseen osallistumisesta on kunkin henkilökohtainen asia.

Yhteystiedot

Jos tutkimus vaatii vararehtorin luvan, lupahakemus, tutkimussuunnitelma ja tietosuojailmoitus lähetetään osoitteeseen: TAMK, Kehittämispalvelut tutkimusluvat.tamk [at] tuni.fi

Lisätiedot: tutkimusluvat.tamk [at] tuni.fi

Tutkijan tulee sitoutua noudattamaan tietosuojalainsäädännön määräyksiä tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa, ja tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat rekisterit tulee hävittää tai arkistoida lain edellyttämällä tavalla. (Lisätietoja korkeakouluyhteisön henkilökunnalle löytyy intranetin käsikirjasta.)

Mikäli tutkimus koskee yksittäistä ammattikorkeakoulun yksikköä, koulutusalaa tai tutkintoa, lupahakemus liitteineen lähetetään kyseisen yksikön johtajalle:

  • Liiketalous ja media, Niina Jallinoja
  • Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri, Hanna Ilola
  • Rakennettu ympäristö ja biotalous, Jouko Lähteenmäki
  • Sosiaali- ja terveysala, Susanna Seitsamo
  • Teollisuusteknologia, Hannu Kivilinna

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] tuni.fi

Postiosoite:
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere

Lisätiedot: tutkimusluvat.tamk [at] tuni.fi

Tietojen luovuttamista koskeva tietopyyntö TAMKissa

Mikäli tarvitset tietoa TAMKin rekistereistä tai salassa pidettävistä asiakirjoista, tarvitset tutkimusluvan sijasta päätöksen tietojen luovuttamisesta tietopyynnön perusteella tutkimuskäyttöä varten. Lue lisää: https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/vastuullinen-tiede/hyva-tieteellinen-kaytanto/tietojen-luovuttamista-koskeva-tietopyynto-tamkissa

Tutkimusluvan myöntäminen Tampereen ammattikorkeakoulussa

Tutkimuslupa myönnetään ensisijaisesti sellaisille tieteellisille ja opinnäytetöihin liittyville tutkimuksille, joissa kehitetään ammattikorkeakoulua tai TAMKissa opiskeltavia aloja.

Mikäli tutkimukseen käytetään TAMKin henkilökunnan työaikaa tai resursseja, edellytetään, että tutkija toimittaa valmiin tutkimusraportin, -julkaisun tai muun lupahakemuksessa määritellyn tuotoksen TAMKiin.

Tutkijan tulee sitoutua noudattamaan tietosuojalainsäädännön määräyksiä tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa, ja tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat rekisterit tulee hävittää tai arkistoida lain edellyttämällä tavalla.

Tutkimuslupa voidaan peruuttaa, jos lupapäätöksen ehtoja rikotaan. Tällöin luvansaajan on palautettava tutkimusta varten saamansa tiedot.

Liitteet ja hyödylliset linkit

HUOM! Vain TAMKin henkilöstö ja opiskelijat käyttävät TAMKin tietosuojailmoituspohjaa.