Projekti

Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa: Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet

Tampereen yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteinen "Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa: Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet" -tutkimushanke tutkii sitä, miten digitalisaatio vaikuttaa terveydenhuollon moniammatilliseen yhteistyöhön, asiantuntijuuden rakentumiseen ja ammattilaisten ja asiakkaiden väliseen vuorovaikutukseen.

Tausta

Digitalisoituva toimintaympäristö muuttaa terveydenhuollon vuorovaikutusta ja palveluprosesseja laaja-alaisesti. Samalla yhteistyösuhteet asiantuntijoiden välillä, asiakassuhteet ja asiantuntijuuden rakentuminen tulevat haastetuiksi uudella tavalla. Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa - hanke antaa uutta tietoa näistä terveydenhuollon laatuun ja vaikuttavuuteen keskeisesti vaikuttavista elementeistä. Erityisesti hankkeessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja asiakkaiden käsityksiä uudenlaisesta hoidosta sekä videovälitteistä hoitovuorovaikutusta.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa kerätään kolmentyyppistä aineistoa: haastattelemme terveydenhuollon ammattilaisia ja asiakkaita, havainnoimme muuttuvia työnteon tapoja ja videoimme videovälitteisiä hoitotilanteita. Aineistot analysoidaan sisällönanalyysia, keskustelunanalyysia ja etnografista tutkimusotetta hyödyntäen.

Uutta tietoa voidaan hyödyntää digitaalisten palveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisemmiksi ja toimivammiksi. Akateemisten julkaisujen lisäksi jalkautamme tutkimustuloksia jokapäiväiseen työhön yhdessä tutkimukseen osallistuvien organisaatioiden kanssa.

Rahoituslähde

Työsuojelurahasto

Koordinoiva organisaatio

Työterveyslaitos

Contact persons

Johanna Ruusuvuori

Professori

johanna.ruusuvuori@uta.fi

+358 50 318 6151

 

Sakari Ilomäki

Tohtorikoulutettava

sakari.ilomaki@uta.fi