Hyppää pääsisältöön

Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa. Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet

Tampereen yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteinen Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa. Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet tutkimushanke tutkii sitä, miten digitalisaatio vaikuttaa terveydenhuollon moniammatilliseen yhteistyöhön, asiantuntijuuden rakentumiseen ja ammattilaisten ja asiakkaiden väliseen vuorovaikutukseen.

Tausta

Hankkeessa kerätään kolmentyyppistä aineistoa: haastattelemme terveydenhuollon ammattilaisia ja asiakkaita, havainnoimme muuttuvia työnteon tapoja ja videoimme videovälitteisiä hoitotilanteita. Aineistot analysoidaan sisällönanalyysia, keskustelunanalyysia ja etnografista tutkimusotetta hyödyntäen.  

Uutta tietoa voidaan hyödyntää digitaalisten palveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisemmiksi ja toimivammiksi. Akateemisten julkaisujen lisäksi jalkautamme tutkimustuloksia jokapäiväiseen työhön yhdessä tutkimukseen osallistuvien organisaatioiden kanssa.

Tavoite ja tehtävät

Digitalisoituva toimintaympäristö muuttaa terveydenhuollon vuorovaikutusta ja palveluprosesseja laaja-alaisesti. Samalla yhteistyösuhteet asiantuntijoiden välillä, asiakassuhteet ja asiantuntijuuden rakentuminen tulevat haastetuiksi uudella tavalla. Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa - hanke antaa uutta tietoa näistä terveydenhuollon laatuun ja vaikuttavuuteen keskeisesti vaikuttavista elementeistä. Erityisesti hankkeessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja asiakkaiden käsityksiä uudenlaisesta hoidosta sekä videovälitteistä hoitovuorovaikutusta.

Rahoituslähde

Työsuojelurahasto

Koordinoiva organisaatio

The Finnish Work Environment Fund