Tutkimusryhmä

Strategiset ja innovatiiviset organisaatiot

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Johtamisen ja talouden tiedekunta | Organisation sub unit: Kauppatieteet

Ryhmämme koostuu tutkijoista, joiden kiinnostuksen kohteena ovat strategiat ja organisaatiot sekä innovatiiviset organisoitumisen tavat.

Käsittelemme näitä teemoja laajasti erilaisten tutkimustraditioiden näkökulmista. Teemme tutkimusta sekä mikro-, organisaatio- että makrotasolla samoin kuin paikallisesta, kansallisesta ja globaalista näkökulmasta. Koska useimmat tutkimusaiheistamme ovat luonteeltaan prosessuaalisia ja kompleksisia, olemme avoimia sekä aineistolliselle että menetelmälliselle moninaisuudelle.

Tutkimusryhmän johtajat

Henkilöprofiili

Kalle Pajunen

professori, (yrityksen johtaminen)
Johtamisen ja talouden tiedekunta