Henkilöprofiili

Elina Mäkinen

apulaisprofessori, New Social Research
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Kauppatieteet
Elina Mäkinen

Oma esittely

Olen apulaisprofessori Johtamisen ja talouden tiedekunnassa sekä Suomen Akatemian rahoittamassa New Social Research -ohjelmassa Tampereen yliopistossa. Olen organisaatiotutkija ja tutkimukseni keskittyy erityisesti uusiin tiedon tuottamisen tapoihin ja tieteellisen tiedon kaupallistamiseen ja siirtämiseen yliopistoista yrityksiin. Tutkimuksessani hyödynnän erilaisia kvalitatiivisia menetelmiä (etnografinen havainnointi, haastattelut, dokumenttianalyysi) ja prosessitutkimusta.

Olen tehnyt sosiologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja väitöskirjan Stanfordin yliopistossa organisaatiotutkimuksen tohtoriohjelmassa.