Hyppää pääsisältöön

Sisäisen totuuden arviointi

Hankkeen uusi nettisivu on nyt löydettävissä täältä!

Tutkimus tarkastelee tilanteita, joissa asaintuntijat tai julkisen vallan edustajat pyrkivät arvioimaan yksilön sisäistä totuutta, mutta arvioitavaa henkilöä ei pidetä asiassa täysin luotettavana informanttina. Analyysi kohdistuu näiden arviointien yhteydessä hyödynnettäviin tiedontuotannon teknologioihin, todistamisen käytäntöihin ja asiantuntijavallan muotoihin.

Tutkimus saattaa yhteen kolme teoreettista lähestymistapaa:

  1. arvioinnin sosiologian,
  2. episteemisen epäoikeudenmukaisuuden ja haavoittuvuuden tutkimuksen sekä
  3. episteemisen hallinnan analytiikan.

Kukin lähestymistapa on keskittynyt tiedon, arvojen ja vallan monimutkaisten yhteenkietoutumien analysointiin. Lähestymistapoja yhdistämällä on mahdollista pureutua yhtäältä siihen, millaisia episteemisiä välineitä arvioitsijat käyttävät ja millaisia kulttuurisia arvonantoja nämä välineet kantavat mukanaan. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, missä määrin arvioitavat yksilöt voivat vaikuttaa arvioinnin kriteereihin.

Näihin kysymyksiin vastataan kolmen osatutkimuksen kautta:

  1. uskonnolliseen kääntymykseen vetoavien turvapaikanhakijoiden vakaumuksen arviointi,
  2. seksuaaliseen suuntautumiseen vetoavien turvapaikanhakijoiden seksuaalisuuden arviointi ja
  3. sukupuolenkorjaushoitoihin pyrkivien henkilöiden arviointiprosessi.

Aineisto koostuu

  • arviointiprosesseja koskevista virallisista suosituksista ja lomakkeista,
  • arvioitsijoiden ja arvioitavien tutkimushaastatteluista sekä
  • arviointeja koskevista julkisista kannanotoista.

Tutkimus yhdistää diskurssianalyyttisia menetelmiä.

Tulokset tarjoavat tärkeää tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi maahanmuuttopolitiikkaan ja translain uudistusta koskevaan keskusteluun. Asiantuntijuusarvioita avaavat tulokset edistävät arvioinnin kohteina olevien yksilöiden oikeusturvaa. Uusi tutkimustieto on lisäksi tärkeää, koska nykytilanteessa myös arvioitsijat laitetaan erittäin vaikeaan tilanteeseen. Uskon, seksuaalisuuden ja sukupuolen kokemukset ovat ehkä elämän intiimeimpiä alueita. Tutkimus tarkastelee niiden tunnustamista ja arviointia asymmetrisessa valtasuhteessa, jossa arviointia harjoittaa julkisen vallan edustaja. Tutkimuksessa rakennettava teoreettinen kehikko avaa tilaa rohkeille käsitteellisille innovaatioille ja monitieteiselle yhteistyölle.

Tutkijat
Valtteri Vähä-Savo
valtteri.vaha-savo [at] tuni.fi
050-3298821

Venla Koivuluhta
venla.koivuluhta [at] tuni.fi
050-4306888

Johanna Hiitola
johanna.hiitola [at] oulu.fi
0469219382

Rahoituslähde

Koneen Säätiö

Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus

TaSTI:n tutkimusta yhdistää kiinnostus tiedon luomisen ja hyödyntämisen prosesseihin sekä rakenteisiin.