Hyppää pääsisältöön

Oppiminen ja kehitys peruskoulussa

Tutkimusryhmässä tarkastellaan oppimista, toimijuutta ja hyvinvointia koulujärjestelmän eri tasoilla. Erityisesti ryhmässä tutkitaan koulu- ja koulutusjärjestelmän muutosta ja kehittymistä Suomessa ja kansainvälisesti monimenetelmällisesti ja pitkittäistutkimuksina.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tutkimusryhmän tavoite on tuottaa uutta tietoa koulujärjestelmän muutosprosesseista sekä niissä mukana olevien oppimisesta, toimijuudesta ja hyvinvoinnista. Tutkimustieto tukee koulun ja opettajuuden kehittymistä sekä auttaa kehittämään koulua lasten ja nuorten kasvuympäristönä. Keskeisenä tavoitteena on myös rakentaa kestävän koulun kehittämisen teoriaa.