Hyppää pääsisältöön

Opettajan uran alkuvaihe neljässä eurooppalaisessa maassa. Opettajan ammatillinen toimijuus kestävän koulutuksen kehittämisen välineenä?

Tutkimushankkeessa tarkastellaan opettajan ammatillista toimijuutta, sen rakentumisen ehtoja, yhteyttä työhyvinvointiin ja alanvaihto aikomuksiin uran alkuvaiheessa. Tutkimus toteutetaan neljässä kansallisessa kontekstissa; Suomen lisäksi aineistoa kerätään Ruotsissa, Hollannissa ja Iso- Britanniassa. Tutkimukseen osallistuu yhteensä noin 2000 opettajaa.

Tavoite ja tehtävät

Opettajien kokemus omasta toimijuudestaan ja mahdollisuudesta kehittyä, kehittää ja oppia jatkuvasti sekä oppilaiden että kollegojen kanssa on keskeistä niin oppilaiden oppimisen ja toimijuuden kuin pedagogiikan ja viime kädessä koulun ja yhteiskunnan kehittymisen kannalta. Kokemus toimijuudesta työssä kehittymisen suhteen vaikuttaa myös opettajien työssä jaksamiseen. Opettajan uran alkuvaihe määrittää vahvasti koko opettajan työuraa, viime kädessä sitä kuka pysyy alalla ja kehittyy taitavaksi, kokeneeksi opettajaksi, joka myös kehittää työtään. Opettajien koulutus ja heidän uriaan määrittävä tekijät (esim. arvostus, täydennyskoulutus, koulujärjestelmän rakenne)vaihtelevat suuresti maittain. Tutkimushankkeessa pyritään selvittämään ammatillisen toimijuuden säätelijöitä neljässä kansallisessa kontekstissa. Tutkimus auttaa kehittämään opettajankoulutusta, antaa tietoa tavoista tukea opettajaa työssään ja korostaa opettajien roolia koulutusjärjestelmien laadun avaintekijöinä.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Koordinoiva organisaatio

Tampere University, University of Eastern Finland, University of Helsinki

Yhteyshenkilöt

Tiina Soini-Ikonen

Tutkimusjohtaja

tiina.soini-ikonen [at] tuni.fi

+358 40 190 9753