Hyppää pääsisältöön
ScCO2 device

MAGNEX - Elinvoimainen magnesiumekosysteemi: magnesiumsilikaateista saatavan magnesiumin hyödyntäminen ja käyttö hiilen talteenotossa

Tampereen yliopisto
1.1.2022–31.12.2025
KärkialueYhteiskunta, Tekniikka

MAGNEX-projektin tavoitteena on mahdollistaa kriittisen magnesiumin tuotanto paikallisista ja ehtymättömistä raaka-aineista: teollisuuden sivuvirroista ja magnesiumsilikaattimineraaleista.

Avainasemassa on mahdollistaa laaja-alainen kiertotalousketju, jossa päätuotteina ovat puhtaan magnesiumin lisäksi teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen ja hiilinegatiiviset rakennusmateriaalit. Prosessin sivutuotteena syntyy myös muita kriittisiä ja arvokkaita metalleja sekä sidotaan hiilidioksidia jopa miljoonia tonneja vuodessa. Ekosysteemi mahdollistaa uusia tuotteita sekä liiketoimintamalleja. Lisäksi projektissa selvitetään sosio-ekonomis-lainsäädännällisiä tarpeita, joihin vastaaminen vahvistaisi magnesiumin kiertotaloutta kaupungeissa. MAGNEX on poikkitieteellinen projekti, joka yhdistää kolme suomalaista eri alojen tutkimusyksikköä Oulun yliopistosta, Åbo Akademista, sekä Tampereen yliopistosta.

Tausta

Magnesiumin ongelmana on sen vaikea saatavuus nykyisillä teollisilla prosesseilla. Magnesium on kriittinen raaka-aine monilla teollisuuden aloilla, kuten metallin-, sementin-, keraamien ja lasin tuotannossa. Raaka-aineen tärkeydestä huolimatta valtaosa EU:n teollisuudessa käytettävästä magnesiumista (EI=6.6) tuodaan Kiinasta (89 %) mikä altistaa EU:n toimitusketjun haavoittuvuuksille (SR=3.9).

Keskeinen haaste magnesiumin tuottamisessa paikallisesti on magnesiumin erottaminen magnesiumsilikaateista. Vaikka magnesiumia on laajalti saatavilla luonnonkivissä ja teollisuuden jätevirroissa, taloudellisesti kannattavia menetelmiä magnesiumin erottamiseksi niistä ei ole.

Tavoite ja tehtävät

MAGNEX-projekti ehdottaa ratkaisuksi kokonaisvaltaista konseptia magnesiumin hyödyntämiseksi erittäin runsaista resursseista kiertotalouden lähestymistavan mukaisesti. Näin ei luoda ainoastaan uutta magnesiumtuotantoa, vaan myös uusia tuotteita ja palveluita kaupunkien talouden vauhdittamiseksi. Projekti pyrkii määrittelemään sopivia prosessointimenetelmiä magnesiumsilikaattien muuntamiseksi tuotteiksi, joita voidaan käyttää hiilinegatiivisissa rakennusmateriaaleissa. Tavoitteena on kiertotalouden synergioiden mahdollistama markkinavetoinen ekosysteemi.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia Academy of Finland logo

Koordinoiva organisaatio

Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Kuitu- ja partikkelitekniikka

Partnerit

Tampereen yliopisto
Åbo Akademi