Hyppää pääsisältöön

Kriittisten materiaalien korkeatasoiseen tutkimukseen seitsemän miljoonan rahoitus

Julkaistu 3.11.2021
Tampereen yliopisto
viitekuvassa Tammerkoskea kuivana
Suomen Akatemia on valinnut kuusi tutkimuskonsortiota (17 osahanketta) ja kaksi yksittäistä hakemusta rahoitettaviksi Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa (Romulus) -akatemiaohjelman toisen vaiheen haussa. Tampereen yliopistosta rahoitusta saavat professori Erkki Levänen ja yliopistonlehtori, dosentti Ari-Veikko Anttiroiko.

Tutkimuskonsortioille myönnettiin yhteensä seitsemän miljoonaa euroa kaudelle 2022–2025. Nyt rahoitetut hankkeet alkavat tammikuussa 2022.

Romulus-akatemiaohjelma tutkii kriittisten metallien esiintymistä ja niiden kemiallista luonnetta yhdistettynä kaupunkien kiertotalouteen. Tavallisimmin kriittisillä materiaaleilla tarkoitetaan niitä metalleja ja mineraaleja, joita ei ole jostakin syystä riittävästi saatavilla teollisuuden tarpeeseen nähden.

Ohjelmassa tutkitaan prosesseja, tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat kestävään kehitykseen.

MAGNEX-konsortio tutkii magnesiumin tuotantomahdollisuuksia

Keraamimateriaalien professori Erkki Levänen on partnerina Kestävä  magnesium ekosysteemi: hiiltä sitova magnesium-silikaattimineraalien hyötykäyttö -konsortiossa. MAGNEX-konsortiota johtaa apulaisprofessori Päivö Kinnunen Oulun yliopistosta. Mukana on myös professori Ron Zevenhoven Åbo Akademista.

Projektin tavoitteena on luoda mahdollisuudet kriittisen magnesiumin (Mg) tuotantoon paikallisista ja ehtymättömistä raaka-aineista: teollisuuden sivuvirroista ja Mg-silikaatti-mineraaleista.

Mahdollistavana ratkaisevana tekijänä on laaja-alaisen kiertotalousketjun mahdollistaminen, jossa päätuotteena on puhtaan magnesiumin lisäksi teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö ja hiilinegatiiviset rakennusmateriaalit. Prosessin sivutuotteena syntyy myös muita arvometalleja ja kriittisiä metalleja, sekä sidotaan hiilidioksidia jopa triljoonia tonneja vuodessa.

Ekosysteemi mahdollistaa uusia tuotteita sekä liiketoimintamalleja, ja projektissa selvitetään sosio-ekonomis-lainsäädännällisiä tarpeita, jotka vahvistaisivat magnesiumin kiertotaloutta kaupungeissa.

VATACO tutkii kaupunkien edellytyksiä siirtyä kiertotalouteen

Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa -konsortiohankkeessa (VATACO) tutkitaan kaupunkien lähtökohtia ja edellytyksiä siirtyä integroituun kiertotalouteen. Yliopistonlehtori Ari-Veikko Anttiroiko on partnerina Vaasan yliopiston apulaisprofessori Pekka Valkaman johtamassa konsortiossa.

Hankkeessa kysytään, miten jätteen sääntelyllä, kaupunkien kulutus- ja tuotantoprosessien integroinnilla, innovatiivisella sidosryhmäyhteistyöllä ja paikallisella, kansallisilla ja globaaleilla alustoilla tuotetaan lisäarvoa sekä kiertotalouden paikallisille toimijoille että laajemmin kaupunkiyhteisöille ja yhteiskunnalle.

Kriittiset materiaalit kaupunkien kiertotaloudessa -hankkeessa tutkitaan kotimaisia kaupunkitapauksia ja jätehuoltoyhtiöitä hankkimalla ja analysoimalla varsinkin asiakirja-aineistoja, asiantuntijahaastatteluja, ja laskenta-aineistoja. Ulkomaiset tutkimuskohteet ovat Norjassa, Skotlannissa, Hollannissa ja Japanissa.

Hanke tuottaa tapaustutkimuksia, kaupunki- ja yhtiövertailuja ja kiertotalouskaupunkia konstruoivia konsepteja ja malleja, joita kaupungit ja muut sidosryhmät voivat hyödyntää luodessaan yksityistä ja julkista arvoa kierrätys- ja uusiokäyttöprosesseissa  ja muissa kiertotalouden prosesseissa.

Suomen Akatemian tiedote 3.11.2021

Kuva: Jonne Renvall