Hyppää pääsisältöön

Lätt finlandssvenska – en språkform för minoriteter inom minoriteten

Hankkeessa tarkastellaan ruotsinkielisen vähemmistön käyttämiä kielimuotoja: selkoruotsia ja suomenruotsalaista viittomakieltä. Selkoruotsi on yksinkertaistettu ruotsin kielen muoto, joka poikkeaa yleiskielestä sanastoltaan ja rakenteiltaan. Selkoruotsi on tarkoitettu sellaisille kielenkäyttäjille, joiden on vaikea ymmärtää ja lukea yleiskieltä. Suomenruotsalaista viittomakieltä käytetään selkokielen kaltaisesti esimerkiksi vanhempien viittomakielisten kanssa.

Tutkimushankkeeseen kuuluu kolme osahanketta, joissa tarkastellaan selkoruotsia sekä selkoruotsin käyttäjien kielitaitoa ja kielellisiä tarpeita. Suomessa on arviolta 29 000 ruotsinkielistä ihmistä, jotka tarvitsevat selkokielistä viestintää. Ruotsinkieliset selkokielen käyttäjät ovat vähemmistö vähemmistön joukossa, mikä tekee heidän asemansa erityisen haavoittuvaksi.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimushanke tuottaa uutta tietoa, joka edistää ruotsinkielisten selkokielen käyttäjien osallisuutta ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan toimia aktiivisina kansalaisina.

Vaikuttavuus

Hankkeen vaikuttavuutta kuvataan Tavoitteet -osiossa; pyritään sekä akateemiseen että yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.

Rahoituslähde

Svenska litteratursällskapet i Finland

Projektiin kuuluvat henkilöt