Hyppää pääsisältöön

Lahjan merkitykset ja vaikutukset

Tampereen yliopisto
1.9.2022–31.8.2024
KärkialueYhteiskunta

"Lahjan merkitykset ja vaikutukset: moderniteetista uusien teknologioiden aikakauteen" on poikkitieteellinen hanke, jonka päätavoitteena on analysoida, miten viimeaikaiset teknologiset, poliittiset sekä genetiikkaa ja bioetiikkaa koskevat muutokset ja haasteet ovat vaikuttaneet nykyisiin käsityksiimme lahjan antamisesta ja lahjojen vaihdosta, ja miten ne kutsuvat meitä ajattelemaan lahjaa uudelleen.

Yhtäältä hanke pyrkii kirjoittamaan nykyhetken historiaa palaamalla lahjan modernien diskurssien syntyyn 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa ja seuraamalla niiden kehitystä nykypäivään asti. Toisaalta tutkimme hankkeessa lahjan nykyisiä ilmenemismuotoja ja kysymme, mitä lahja merkitsee ja tekee meille nykyään - millaisia suhteita, kokoonpanoja ja toimijuuksia se edistää, ylläpitää, toteuttaa ja mahdollistaa?

Hanke koostuu kolmesta toisiinsa liittyvästä osatutkimuksesta ja taiteellisesta osuudesta. Yhdessä ne tutkivat nykyaikaisen lahjan diskursseja, jotka rakentuvat jäykkien binaaristen vastakkainasettelujen ympärille; erilaisia kysymyksiä ja vaatimuksia, jotka yhdistyvät toisiinsa lahjan käsitteessä; ja sitä, miten yhteiskunnan viimeaikaiset muutokset, uudet teknologiat ja tieteen löydökset vaikuttavat käsitykseemme ja käytäntöihimme anteliaisuudesta, lahjojen vaihdosta, jakamisesta ja vieraanvaraisuudesta.

Vaikka hankkeen pääpaino on lahjateoriassa, käytämme myös rikasta empiiristä tutkimusaineistoa, kuten teoreettisten ja fiktiivisten tekstien/kertomusten korpusta, uusien geneettisten löytöjen dokumentaatioita sekä uusien teknologioiden välittämiä taide-esineitä ja -esityksiä. Väitämme, että sellaiset sosiaalisen median alustojen, bio-objektien ja pakolaisongelman kaltaiset nykyiset sosiaaliset ja poliittiset ilmiöt liittyvät läheisesti lahjan ongelmaan, ja ehdotamme, että tieteen ja taiteen välinen vuoropuhelu tarjoaa meille uusia ja hedelmällisiä näkökulmia niihin.

Projektiryhmä

Hanketta johtaa professori Olli Pyyhtinen. Projektiryhmän muut jäsenet ovat Margrit Shildrick, Alexandra Urakova ja Niilo Rinne.

Tutkimusrahoitus

Koneen Säätiö

Yhteyshenkilöt