Projekti

Korona nuorten sukupolvikokemuksena?

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Nuoria kasvomaskeissa

Koronapandemian aikana julkinen keskustelu ja huoli ovat kohdistuneet ikäihmisiin ja riskiryhmiin. Nuoret aikuiset ovat jääneet vähälle huomiolle, vaikka he elävät herkkää elämänvaihetta koronapandemian ja poikkeusolojen kourissa. Poikkeusoloissakin nuorten tulee rakentaa identiteettiään, suunnitella tulevaisuuttaan ja itsenäistyä. Tutkimuksemme perustuu olettamukseen, että Covid-19 pandemia on tämän päivän 18-25 -vuotiaiden sukupolvikokemus, jolla on sekä välittömiä että pitkän aikavälin vaikutuksia. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat vuoden 2020 aikana valmistuvat yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat sekä viimeistä luokkaa käyvät lukiolaiset. Hanke tuottaa autenttista tietoa nuorten aikuisten kokemuksista ja pärjäämisestä korona-aikaan sekä heidän tulevaisuuden odotuksistaan epävarmuuden keskellä elämäntilanteessa, jolloin opinnot ovat päättymässä ja siirtymä jatko-opintoihin tai työelämään on edessä.

Esitelmät

 

 

Yhteyshenkilö(t)