For research group card
Tutkimusryhmä

Hajautettu hydrauliikka (Zonal Hydraulics)

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Automaatio- ja konetekniikka
For research group card

Tutkimusryhmä tutkii hajautettuja sähkökäyttöisiä hydraulijärjestelmiä liikkuvissa koneissa ja kouluttaa opiskelijoita tällä alalla. Tutkimusalueina ovat sähkökäyttöiset koneet ja hydrauliikka, sekä niiden ohjaus. Tutkimusryhmä kuuluu Innovatiivinen Hydrauliikka ja Automatiikka (IHA) ryhmään.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Hajautettu hydrauliikka on avainteknologia liikkuvien työkoneiden sähköistyksessä ja automatisoinnissa. Tutkimuksen ensimmäinen painopiste on toimilaitteiden ja kokonaisten järjestelmien energiatehokkuuden tutkiminen ja optimointi. Sähkökäyttöisten koneiden älykäs ohjaus ja uudenlainen hajautettu hydrauliikka antaa hyvät mahdollisuudet parantaa energiatehokkuutta ja samalla luoden paremmat edellytykset järjestelmien automatisointiin. Tutkimuksen toinen painopiste on hybridikoneissa, joissa hyödynnetään useampaa energianlähdettä ja mahdollisuutta energian talteenottoon. Tutkimusta kohdistetaan raskaiden työkoneiden erikoisvaatimuksiin.

 

Ryhmän johtaja

Yhteyshenkilö(t)