Hyppää pääsisältöön

Tatiana Minav

Tenure track -professori, Hybrid Drives

Oma esittely

Minä, Professori T. Minav, (PI, TkT) olen osa Tampereen yliopiston IHA-tutkimusryhmää (innovatiivinen hydrauliikka ja automaatio). Olen suorittanut tekniikan tohtorin tutkinnon Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (LUT) vuonna 2011. Olen sähköhydrostaattisten järjestelmien ja toimilaitteiden, sylinterin anturoimattoman liikkeenohjauksen, simuloinnin, energiatasapainon ja liikkuvien työkoneiden energian talteenottojärjestelmien asiantuntija. Akateemisen uransa aikana olen osallistunut ja johtanut Business Finlandin (ent. Tekes) ja Suomen Akatemian rahoittamia teollisuusprojekteja, jotka liittyvät työkoneiden ja sen niiden toimilaitteiden sähköistämiseen.

Työtehtävät

Osaamisalueiden kuvaus

  • Uusien sähkö- ja hybridivoimalaitteiden suunnittelu työkoneisiin
  • Toimilaitteiden sähköistys, esim. alueellinen hydrauliikka
  • Energiatasapaino ja energian talteenottojärjestelmät liikkuvissa työkoneissa.
  • Komponenttien valinta ja mitoitus
  • Vikaantuminen ja ennustavat huoltojärjestelmät
  • Terminen hydrauliikkasimulointi

Luottamustoimet

Parhaat saavutukset

Tähän mennessä olen ollut mukana kirjoittamassa yhteensä 120 tieteellistä julkaisua, joista 39 julkaisussa olen ensimmäinen kirjoittaja. Nämä 39 julkaisuista koostuvat 15 vertaisarvioidusta lehtiartikkelista, 2 kirjan luvusta ja 22 konferenssiartikkelista (avoimien julkaisujen lukumäärä 8). H-indeksini on 16 (Google-scholarin mukaan) ja 10 (Scopuksen mukaan). Vuonna 2013 vaihdoin tutkimusympäristöä ja -alaa sähkötekniikasta konetekniikkaan (hydrauliikkaan). Vuonna 2015 lisäsin rinnakkaistutkimusaiheen, jossa keskitytään arktisten olosuhteiden lämpötilan vaikutuksen hydrauliikassa.

Tutkimusyksikkö

IHA - innovatiivinen hydrauliikka ja automaatio

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemian hanke: Älykkäät tekniikat sähkömekaanisten energiamuuntojärjestelmien kunnonseurannassa (ESTV). Konsortio: TAU, Aalto ja VTT (Päätutkijat: Tatiana Minav, Anouar Belahcen, Alex Jung, Janne Keränen)