Hyppää pääsisältöön

Energia- ja biojalostus

Energia- ja biojalostuksen tutkimusryhmä keskittyy erityylisten energian konversioprosessien ja energiajalostustuotteiden tutkimiseen. Näihin kuuluvat mm. polttoainejalosteet, energiavarastot sekä lämpö- ja voimalaitokset. Lisäksi tutkimukseen kuuluu myös lämmönsiirron, virtaustekniikan ja palamisen ilmiöiden soveltava tutkimus ja mallinnus.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Tavoitteemme on tuottaa korkeatasoisia tieteellisiä julkaisuja ja toimia kiinteässä yhteistyössä alan teollisuuden kanssa. Ydinosaamistamme ovat teollisuuden prosessien ja laitteiden numeerinen mallinnus ja teknistaloudellinen analysointi. Ryhmällämme on vankka kokemus energia- ja biojalostusprosessien mitoituksesta, suunnittelusta ja kokeellisesta tutkimuksesta. Projekteissa tähtäämme kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön akateemisten instituutioiden ja yritysten kanssa, mutta lisäksi toteutamme paljon myös pienempiä tilaustutkimusprojekteja esimerkiksi diplomitöiden muodossa. Hankkeiden suunnittelu, koordinointi sekä raporttien laatiminen kuuluvat tehtäviimme miltei jokaisessa projektissa.

Toiminnan vaikuttavuus

Toimintamme liittyy keskeisesti biojalostukseen ja termisiin konversiotekniikoihin, joiden avulla voidaan kehittää uusiutuvia energianlähteitä ja löytää ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Konversiotekniikoilla erilaiset biomassa- ja jäteraaka-aineet voidaan muuntaa korkean jalostusarvon energiatuotteiksi ja kemikaaleiksi. Tästä esimerkkinä on HTL-prosessi (Hydrothermal Liquefaction), jossa syöte muunnetaan bioraakaöljyksi, joka voidaan jalostaa edelleen liikennepolttoaineiksi ja kemikaaleiksi. Toinen esimerkki on maakaasussa olevan metaanin konversio hiilineutraaliksi vetykaasuksi, jolloin fossiilinen hiilifraktio voidaan prosessoida erilliseksi tuotteeksi.