Hyppää pääsisältöön

Coexistence and conflict in the age of complexity (EmergentCommunity)

Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamassa hankkeessa Coexistence and conflict in the age of complexity: an interdisciplinary study of community dynamics (EmergentCommunity) kartoitetaan paikallisia ja arkisia konfliktin ja rauhan muotoja. Olemme kiinnostuneet yhteisöjen välisistä suhteista sekä siitä, miten kuulumisesta ja osallisuudesta neuvotellaan. Tutkimus toteutetaan sosio-ekonomisesti moninaisissa kaupunkiympäristöissä Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa.

Tausta

Monet eurooppalaiset yhteiskunnat kamppailevat eriarvoistumisen ja polarisaation parissa. Samalla kun monimuotoisuus lisääntyy ja yhteiskunnalliset jakolinjat moninaistuvat, rauhanomainen rinnakkaiselo joutuu koetukselle. EmergentCommunity-hanke lähestyy näitä kehityskulkuja ihmisten arjen ja siinä käytävien neuvottelujen ja kohtaamisten näkökulmasta. Hankkeen asetelma on sekä monimenetelmäinen että monitieteinen. Tutkimus alkaa monipaikkaisena etnografiana, jonka pohjalta luodaan arkista elämää jäljitteleviä virtuaalitodellisuusympäristöjä. Virtuaalitodellisuuteen uppoutumisen aikana mittaamme osallistujien tunnevasteita, minkä lisäksi teemme haastatteluja, jotka auttavat ymmärtämään, miten osallistujat omia reaktioitaan merkityksellistävät. Näin pystymme tutkimaan, miten ihmiset reagoivat monimuotoistumiseen ja arkisiin kohtaamisiin kaupunkitiloissa ja miten he niitä tulkitsevat.

Tavoite ja tehtävät

EmergentCommunity-hankkeessa keskitymme rinnakkaiselon ja ristiriitojen sekä erimielisyyden aiheisiin: miten ihmiset neuvottelevat erimielisyydestä, käsittelevät konflikteja ja rakentavat hyviä suhteita toisiinsa arjessaan? Meitä kiinnostavat mahdolliset yhteydet ihmisten oman elämän, sille annettujen merkitysten ja yhteiskunnallisen muutoksen välillä. Tutkimuksemme tavoitteena on tuottaa tietoa, jota olisi mahdollista hyödyntää toimivien väestösuhteiden edistämisessä. 

Projektin tavoitteena on:

  • tuottaa empiiristä tietoa yhteiskuntien jakautumisen ja moninaistumisen vaikutuksista sekä toimivien väestösuhteiden tukemisen haasteista ja keinoista
  • kehittää metodologinen viitekehys, jonka avulla yhteisösuhteita ja yhteisöjen muodostumista voi tarkastella poliittisena, sosiaalisena sekä affektiivisena ilmiönä
  • luoda käsitteellisiä työkaluja yhteisön teoretisoimiseksi tilanteisena ja muuttuvana ja siten ymmärtää uudenlaisten sosiaalisten ja poliittisten toimijuuksien ilmaantumista

Rahoituslähde

Projektia rahoittaa Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) Euroopan unionin Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta (Projektinumero 946012).

Projektiin kuuluvat henkilöt

Yhteyshenkilöt

Eeva Puumala, eeva.puumala[at]tuni.fi