Hyppää pääsisältöön
Ship in Hamburg sunset

CASEMATE - Computationally Aided Systems Engineering for Marine Advanced Technology for The Environment

CASEMATE pyrkii edistämään mallipohjaista järjestelmäsuunnittelua (MBSE) polttomoottoreiden kehityksessä edistääkseen nollahiilisten polttoaineiden nopeaa markkinoille tuloa esimerkiksi laivoissa ja sähköntuotantosovelluksissa. Tavoitteena on yhdistää palamisen kehittäminen, säätö ja mekaaninen käyttöiän arviointi yhdeksi optimointisilmukaksi tutkimalla ristiin kytketyille tieteenaloille tarvittavia menetelmiä. Erityistä huomiota kiinnitetään ennustavien menetelmien luomiseen nollahiilisen polttoaineen moottoreiden virtuaaliseen validointiin.

Hankkeen laajuuteen kuuluu MBSE-metodologian tutkimus ja nopeat järjestelmäsimulaatiotyökalut osaamisalueiden väliseen mallinnukseen. CASEMATE käsittelee korkean tason käyttötapauksia, joihin kuuluvat laaja-alainen optimointi ja moottorin palamiskonseptin kehittäminen sekä H2- ja NH3-polttoaineiden taloudellisuus ja tehokkuusarviointi sekä moottorin luotettavuuden arviointi ja kehitetyn järjestelmämallin jatkokäyttö osana tuotetietoja asiakasrajapinnassa. Näiden tavoitteiden tukemiseksi tutkitaan avainalueilla toimialuekohtaista teknologiaa tavoitteena luoda järjestelmätasolla käyttöön soveltuvia metamalleja. Moottorimallin hyödyntämisen ympärille on rakennettu demonstraatio SCR-sovelluksen suljetun kierron ohjauksen optimointiin.

CASEMATE-hanke on osa Wärtsilän Zero Emission Marine (ZEM) -nimistä veturiyrityksen ekosysteemihanketta (2022-2025), jolle Business Finland on myöntänyt rahoituksen. Se tukee ZEM:a tarjoamalla arvokasta tietoa teknologioista, jotka mahdollistavat vihreiden polttoaineiden käyttöönoton.

Rahoituslähde

Business Finland ja teollisuus

Koordinoiva organisaatio

Oulun yliopisto

Partnerit

Vaasan yliopisto
Aalto yliopisto
Åbo Academi

Yhteistyötahot

Wärtsilä
Meyer Turku
AGCO Power
Global Boiler Works