Hyppää pääsisältöön

ASUTUT - Kestävän Asuntoarkkitehtuurin Tutkimusryhmä

ASUTUT-ryhmä tutkii kestävää asuntosuunnittelua usealla näkökulmalla. Teemme tutkimusta, joka auttaa vastaamaan asumisen haasteisiin nopeasti muuttuvassa maailmassa. Johtoajatuksiamme ovat kestävän asuntorakentamisen edistäminen ja suunnittelun ja tutkimuksen yhdistäminen.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Pääteemojamme ovat mukautuvat ja joustavat asumisen ratkaisut, energiatehokkuus, nollaenergia- ja nollahiilirakentaminen, asukaslähtöisyys ja niiden vaikutukset tilaratkaisujen ja arkkitehtuurin laatuun sekä asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. 

Tutkimuksemme tukee kestävien asumisympäristöjen ja -yhteisöjen kehittämistä. Etsimme vastauksia nykyisiin ja tuleviin sosiaalisiin ja ympäristöllisiin haasteisiin ja tarkastelemme kuinka ilmastonmuutos, luonnonvarojen rajallisuus, väestön ikääntyminen, terveyden ja hyvinvoinnin teemat, yksinäisyys, ympäristön saastuminen ja kaupungistuminen vaikuttavat asumiseen ja asuinyhteisöihin.

Tutkimuksemme keskittyy kolmeen osa-alueeseen:

  1. Ketterä suunnittelu: tilallisesti joustavat ja asukaslähtöiset asumisen ratkaisut
  2. Ekologinen suunnittelu: energiatehokkuus, nollaenergia- ja nollahiilitalot, asukkaiden hyvinvointi ja rakennusten suorituskyky
  3. Osallistava suunnittelu: ihmisten moninaisuuden huomioiminen asumissuunnittelussa ja -ympäristöissä

Tutkijoidemme vahva ja monipuolinen asiantuntemus mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan, joka edistää tutkimuksemme vaikuttavuutta. Kyseenalaistamme vakiintuneita käsityksiä kestävästä asumisesta ja luomme uusia ratkaisuja, jotka parantavat elinympäristöämme ja tukevat hyvinvointia.

Read more about us and our projects here: www.sustainablehousingdesign.com

Ryhmän jäsenet