Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen koulutukseltani arkkitehti ja toimin väitöskirjatutkijana ja kestävän asuntosuunnittelun opettajana osana ASUTUT Kestävän Asuntoarkkitehtuurin Tutkimusryhmää. Olen myös mukana Tilallisen Sosialisaation ja ympäristökansalaisuuden tutkijakollektiivi SPECSissä

Olen kiinnostunut arkkitehtikoulutuksen kehittämisestä ympäristökasvatuksen näkökulmien avulla, ja erityisen kiinnostunut tutkimaan empatian ja huolenpidon käsitteiden juurruttamista osaksi arkkitehtien ammatti-identiteetin ja työn lähtökohtia. Tutkin väitöskirjassani arkkitehtikoulutuksen kautta välittyviä (ammatillisia) arvoja ja kulttuureita, sekä niiden yhteyttä arkkitehtien kykyyn toimia työssään ekologisia reunaehtoja kunnioittaen ja ekososiaalista oikeudenmukaisuutta edistäen. 

Intohimoni on tutkia polkuja uudistavaan oppimiseen arkkitehtikoulutuksessa ja näiden havaintojen laajentamista kestäviin ja demokraattisiin arkkitehtuurin opettamisen ja ammatinharjoittamisen tapoihin. 

Tutkimusyksikkö

ASUTUT – Kestävän asuntoarkkitehtuurin tutkimusryhmä

Uusimmat julkaisut