Henkilöprofiili

Jenni Poutanen

yliopisto-opettaja
Rakennetun ympäristön tiedekunta
| Sub unit: Arkkitehtuuri

Työtehtävät

Julkisen rakentamisen opettaminen, oppimis- ja työympäristöjen tutkimus

Osaamisalueiden kuvaus

Oppimisen ja tietotyön tilat (fyysinen, sosiaalinen, kokemuksellinen), julkinen rakentaminen ja hybridirakennukset

Jaetut ympäristöt, monimuotoiset ja -paikkaiset ympäristöt, käytön joustavuus, tilaratkaisuiden joustavuus

Tilamuutokset (toteutetut kohteet)

Osallistavat suunnitteluprosessit, interventiot