Hyppää pääsisältöön

Muutosturvavalmennus irtisanomis- ja lomautustilanteisiin

Tampereen yliopisto

Opintojen tavoitekesto

Räätälöity koulutus

Hakuaika

Jatkuva haku

Hinta

Räätälöitävän koulutuksen hinta määritellään sisällön mukaan

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Johtaminen, hallinto ja talous
Kulttuuri ja kielet
Opetus ja kasvatus
Rakentaminen
Tekniikka ja luonnontieteet
Terveys ja hyvinvointi
Tietojenkäsittely ja teknologia
Yhteiskunta

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opintojen taso

Muut opinnot

Valmennusta ja koulutusta yt-neuvotteluissa irtisanotulle ja lomautetulle henkilöstölle

Muutosturvavalmennus on muutosneuvottelut käyneiden organisaatioiden henkilöstölle suunnattu ryhmämuotoinen muutosturvavalmennus. Valmennuksella tuetaan henkilöiden jatkotyöllistymistä.

Vuonna 2022 voimaan tulleen uuden yhteistoimintalain mukaan irtisanovilla organisaatioilla on muutosneuvottelujen (ent. yt-neuvottelujen) yhteydessä vastuu huolehtia sekä irtisanotusta että organisaatioon jäävästä henkilöstöstä. Irtisanotuilla henkilöillä on oikeus muutosturvakoulutukseen, jonka kustannuksista vastaa työnantaja.

Muutosturvavalmennuksessa

 • vahvistetaan osallistujan ammatillista itsetuntoa
 • vahvistetaan osaamisen tunnetta
 • kehitetään työnhakutaitoja
 • tuetaan osallistujan henkistä jaksamista
 • tuetaan palautumista muutoksen keskellä
 • autetaan löytämään uusia polkuja työelämään. 

Osallistujat saavat sekä vertaisryhmän että yksilöllisen tuen muutostilanteeseen. Vertaisryhmän luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri auttaa osallistujia jakamaan muutoksen tuomaa epävarmuutta.

Muutosturvavalmennuksen sisältö

Muutosturvavalmennuksessa hyödynnetään ratkaisu- ja voimavarakeskeistä, tavoitteellista lähestymistapaa niin, että jokaisen osallistujan vahvuus- ja osaamispotentiaali tulee näkyväksi.

Valmennus sisältää 4 erillistä moduulia. Osallistuja voi valita yhden, useamman tai kaikki moduulit oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. 

Muutosturvavalmennuksen moduulit ovat:

 • henkinen jaksaminen ja palautumisen merkitys muutoksessa (5 pv, lähiopetus)
 • työnhakuosaamisen kehittäminen (7 pv, lähiopetus)
 • erilaisten digityökalujen hyödyntäminen ja tietoturva muutostilanteessa (3 pv, etäopetus)
 • henkilökohtainen uraohjaus ja jatkopolut tulevaisuuteen (3 x 2 h/henkilö).

Kohderyhmä

Muutosturvavalmennus on suunnattu muutosneuvottelut käyneille yli 30 henkilöä työllistäville organisaatioille. Muutosturvavalmennus tukee irtisanottujen ja lomautettujen henkistä jaksamista sekä tulevaisuuden työllistymistä.

Saamiamme palautteita muutosturvavalmennuksesta

 • ”Muutoksen eri vaiheet auttoivat ymmärtämään kuka olen, mistä tulen ja minne olen menossa.”
 • ”Kollegan tilannetta pohtiessa mietti myös omia tavoitteita huomaamatta.”
 • ”Oivalsin, ettei ole yhtä ainoaa ratkaisua ja suuntaa.”

Valmennusta työttömille ja työttömyysuhan alaisille 30 vuoden kokemuksella

Olemme järjestäneet eriteemaisia koulutuksia työttömille ja työttömyysuhan alla oleville jo yli 30 vuoden ajan. Aiempien muutosturvakoulutustemme osallistujat ovat korostaneet tavoitteellisen tulevaisuustyön ja vanhasta irti päästämisen merkitystä sekä vertaistuen tärkeyttä. 

Valmennuksen sisältöjä ja tavoitteita voidaan räätälöidä organisaation tarpeiden mukaan.

Osaamisen kehittäjät -uutiskirje ja podcast

Haluatko kuulla toiminnastamme, uusista koulutuksista, tapahtumista sekä hankkeista? Tai kuunnella korkeakouluyhteisön ja työelämän eri aiheiden asiantuntijoiden haastatteluita?