Hyppää pääsisältöön

Systeemisuunnittelu - perusteet ja käytännöt

Tampereen yliopisto

Laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

1.11.2022-28.2.2023

Hakuaika

21.4.2022-10.10.2022

Hinta

3600,00 € + alv 24 %, (yht. 4465.00)

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Tekniikka ja luonnontieteet
Tietojenkäsittely ja teknologia

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus
Systeemisuunnittelukoulutus auttaa ymmärtämään monimutkaisten kokonaisuuksien suunnittelua ja kehittämistä sekä tehokkuuden ylläpitoa koko tuotteen elinkaaren ajan.

Tarvitsetko uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja organisaatiosi teknisten ja sosioteknisten järjestelmien ja prosessien suunnitteluun ja kehittämiseen? Haluatko oppia ymmärtämään paremmin laajoja kokonaisuuksia ja monimutkaisia prosesseja sekä luoda arvoa asiakkaillesi?

Systeemisuunnittelukoulutuksen (englanniksi Systems Engineering) lähestymistavan keskiössä on monimutkaisten ilmiöiden tarkastelu mallintamisen ja simuloinnin kautta. Koulutus tarjoaa uusia näkökulmia systeemisiin ilmiöihin. Saat myös hyötyä oman työn kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Koulutuksesta saat tukea ja välineitä projektin tuotehallintaan koko elinkaaren ajalle. Myös projektijohtaminen ja päätöksenteko tehostuvat. Systeemisuunnitteluprosessin ymmärtämiseen koulutuksessa hyödynnetään pelillistämisen menetelmiä.

Systeemisuunnittelu – perusteet ja käytännöt -koulutuksesta saat työkaluja:

  • monimutkaisten kokonaisuuksien ja järjestelmien suunnitteluun
  • vaatimusmäärittelyn ja vaatimusten hallintaan perustuvan suunnitteluprosessin ymmärtämiseen ja toteuttamiseen
  • laajan systeemisen kokonaisuuden allintamiseen ja syy-seuraussuhteen ymmärtämiseen 
  • prosessin vaiheiden tunnistamiseen
  • V-malliin perustuvan suunnitteluprosessin hallintaan
V-mallin vaiheet ovat projektin perustelu, vaatimusmäärittely, järjestelmämäärittely, järjestelmäsuunnittelu, yksikkösuunnittelu, kehittäminen, yksikkötestaus, integraatiotestaus, järjestelmätestaus, hyväksymistestaus ja julkaisutestaus
Kuvattuna V-mallin vaiheet: projektin perustelu, vaatimusmäärittely, järjestelmämäärittely, järjestelmäsuunnittelu, yksikkösuunnittelu, kehittäminen, yksikkötestaus, integraatiotestaus, järjestelmätestaus, hyväksymistestaus ja julkaisutestaus

Osaamisen kehittäjät -uutiskirje ja podcast

Haluatko kuulla toiminnastamme, uusista koulutuksista, tapahtumista sekä hankkeista? Tai kuunnella korkeakouluyhteisön ja työelämän eri aiheiden asiantuntijoiden haastatteluita?