Täydennyskoulutus

Systeemiajattelu johtamisen työkaluna

Menetelmiä strategian suunnitteluun ja prosessien jatkuvaan kehittämiseen monimutkaisissa arvoverkoissa

Johdon päätöksenteko liittyy usein monitasoiseen ja monimutkaiseen kokonaisuuteen, jossa päätöksillä on erilaisia takaisinkytkentöjä ja sivuvaikutuksia.

Systeemiajattelu tarjoaa tavan jäsentää ja mallintaa tällaista monimutkaista kokonaisuutta siten, että päätöksenteon laatu ja tehokkuus nousevat.

Koulutus tarjoaa tehokkaita menetelmiä strategian suunnitteluun ja prosessien jatkuvaan kehittämiseen monimutkaisissa arvoverkoissa. Käytännön esimerkeillä havainnollistetaan, kuinka systeemidynaamisen ajattelumallin avulla voidaan ymmärtää ja hallita muutoin vaikeasti käsitettäviä kokonaisuuksia.

  • Yritysjohto pystyy jäsentämään, analysoimaan ja tekemään päätöksiä liiketoiminnan oleellisimmista tulos- ja riskitekijöistä.
  • Organisaatiorakenteiden ja toimintojen suunnittelu sekä rakentaminen helpottuu.
  • Jokapäiväiset päätöksentekotilanteet tehostuvat ja suunnittelupäätösten laatu paranee.
  • Ymmärrys inhimillistä tekijöistä ja vaikuttimista lisääntyy.

Kysy myös organisaatiokohtaista toteutusta!

HUOM! Koronavirustilanne määrittää opetustavan. Lähtöoletus on, että koulutus järjestetään lähiopetuksena, mutta tarvittaessa se voidaan toteuttaa myös etäopetuksena.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös