Hyppää pääsisältöön

Systeemiajattelu johtamisen työkaluna

Tampereen yliopisto

Laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

13.2.2024-22.5.2024

Hakuaika

1.6.2023-18.1.2024

Hinta

3500,00 € + alv 24 % (yht. 4 340,00 €)

Kaupunki

Tampere

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Johtaminen, hallinto ja talous
Tekniikka ja luonnontieteet

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Menetelmiä strategian suunnitteluun ja prosessien jatkuvaan kehittämiseen

Systeemiajattelu johtamisen työkaluna -koulutus tarjoaa tehokkaita menetelmiä strategian suunnitteluun ja prosessien jatkuvaan kehittämiseen monimutkaisissa arvoverkoissa.

Johdon päätöksenteko liittyy usein monitasoiseen ja monimutkaiseen kokonaisuuteen, jossa päätöksillä on erilaisia takaisinkytkentöjä ja sivuvaikutuksia.
Systeemiajattelu tarjoaa tavan jäsentää ja mallintaa tällaista monimutkaista kokonaisuutta siten, että päätöksenteon laatu ja tehokkuus nousevat. Käytännön esimerkeillä havainnollistetaan, kuinka systeemidynaamisen ajattelumallin avulla voidaan ymmärtää ja hallita muutoin vaikeasti käsitettäviä kokonaisuuksia.

  • Yritysjohto pystyy jäsentämään, analysoimaan ja tekemään päätöksiä liiketoiminnan oleellisimmista tulos- ja riskitekijöistä.
  • Organisaatiorakenteiden ja toimintojen suunnittelu sekä rakentaminen helpottuu.
  • Jokapäiväiset päätöksentekotilanteet tehostuvat ja suunnittelupäätösten laatu paranee.
  • Ymmärrys inhimillistä tekijöistä ja vaikuttimista lisääntyy.

Kysy myös organisaatiokohtaista toteutusta!

Kysy minulta lisää

Osaamisen kehittäjät -uutiskirje ja podcast

Haluatko kuulla toiminnastamme, uusista koulutuksista, tapahtumista sekä hankkeista? Tai kuunnella korkeakouluyhteisön ja työelämän eri aiheiden asiantuntijoiden haastatteluita?